Lateralita rúk detí predškolského veku: pravák alebo ľavák?

Pravák alebo ľavák?
Pravák alebo ľavák? / Foto: Bigstock

V predškolskom veku majú deti dostatočne vyvinutú jemnú motoriku na to, aby bolo zrejmé, či budú ľaváci alebo praváci. Nie je to však vždy ľahké povedať. 

 

Deti môžu začať prejavovať dominanciu pravej alebo ľavej ruky okolo 18. mesiaca veku, s rozvinutejšou preferenciou ruky vo veku 3 rokov. Stále však môže dôjsť k výmene rúk. Dominancia pravej alebo ľavej ruky je zvyčajne dobre rozvinutá v materských školách (4-5 rokov) a plne rozvinutá v prvom ročníku (5-6 rokov). V čase, keď deti začnú chodiť do školy, mali by mať vyhranenú aj lateralitu, aby mohli začať nácvik písania. V skutočnosti sa podľa dominantnej ruky budú do určitej miery líšiť písacie a výtvarné potreby, usporiadanie sedenia a postup pri písaní na papier a na tabuľu. Dominantnou rukou je ruka, ktorá je aktívnejšia, šikovnejšia, ruka, ktorú si deti vyberajú ako prvú pri ponuke na kreslenie, ruka, ktorou naberajú polievku, ruka, ktorou vedú pohyb napr. pri skrutkovaní, zatĺkaní alebo držaní nite pri navliekaní. 

 

Čo je lateralita?

Lateralita je termín používaný na opis dominancie jednej strany mozgu nad druhou. Jednoduchý spôsob, ako zistiť svoju lateralitu, je analyzovať dominanciu vašej ruky. Väčšina ľudí je pravákov, čo znamená, že ich ľavý mozog je dominantný. To však neznamená, že správny mozog nie je dôležitý. Obe strany mozgu spolupracujú pri vytváraní uvedomenia si tela a pomáhajú nám myslieť, učiť sa a pamätať si veci. To neznamená, že ľavák alebo pravák úplne určuje, ako sa dieťa učí, ale pomáha nám to trochu lepšie pochopiť, ako mozog funguje, najmä počas procesu učenia.

 

Ako zistiť, ktorá ruka je dominantná

Písanie

Postačí ceruzka alebo pero. Dajte dieťaťu napísať niečo jednou rukou, po dokončení nech napíše tú istú vetu druhou rukou. Poznačte si, ktorú ruku použilo, keď písalo jasnejšiu verziu. Ľudia sú často nútení vybrať si konkrétnu ruku, ktorou budú písať, keď sú malí, takže možno prirodzene uprednostňujú písanie jednou rukou, aj keď všetko ostatné radšej robia druhou rukou.

 

Kreslenie tvarov a postáv

Vyberte ruku a nakreslite kruh, štvorec a trojuholník. Potom nakreslite rovnaké tvary druhou rukou. Porovnajte svoje kresby a všimnite si, ktorá ruka vytvorila jasnejšie čiary a presnejšie tvary.

 

Zober niečo

Nájdite niekoľko predmetov a umiestnite ich priamo pred dieťa. Jeho úlohou je postupne brať predmety bez vedomého výberu ruky. Všimnite si, ktorá ruka bola používaná častejšie. Toto cvičenie bude pravdepodobne potrebné vykonať viackrát.

 

Omaľovanka

Vytlačte 2 rovnaké farebné obrázky niečoho, čo sa dá relatívne ľahko vyfarbiť, ako je napríklad medvedík. Dajte dieťaťu vyfarbite každú kópiu obrázka inou rukou, aby zostali v rámci čiar. Poznačte si, ktorá ruka sa používala najľahšie a ktorý obrázok je najkrajší. Pri vyfarbovaní umiestnite pastelku priamo pred stred tela. Nehovorte ani slovo, nepovzbudzujte ani jednu ruku, len pozorujte. Ktorou rukou chytí pastelku? Urobte to viackrát v priebehu týždňa. 

 

Vystrihnutie tvarov pomocou nožníc

Nakreslite 2 rovnaké jednoduché tvary (kruh, trojuholník alebo štvorec) na 2 samostatné kusy papiera. Dajte ich dieťaťu aby pomocou jednej ruky vystrihlo jeden tvar a druhou druhý tvar. Neskôr ich porovnajte. 

 

Hádzanie a chytanie lopty

Vyhoďte loptu do vzduchu a chyťte ju rovnakou rukou. Zahrajte sa s dieťaťom. Všimnite si, ktorú ruku chce inštinktívne použiť a ktorou mu je jednoduchšie hádzať a chytiť loptu. 

 

Navliekanie korálok

V pomocnej ruke si dieťa drží korálku a v dominantnej ruke niť, keď navlieka korálky na niť, ak to robí opačne, teda navlieka na niť korálky, tak v dominantnej ruke má korálku.

 

Tlieskanie

Ľudia, ktorí sú praváci, zvyčajne tlieskajú pravou rukou na ľavej strane, zatiaľ čo ľaváci kladú ľavú ruku navrch.

 

Odháňanie škodcov

Povedzte dieťaťu, nech si predstaví ako k jeho tvári letí včela. Ktorou rukou ju odoženie?

 

Vyberte aktivity, kde bude potrebovať obidve ruky

Otváranie nádob, ako sú tégliky alebo plastové nádoby s viečkami, ktoré vyžadujú stabilizáciu jednou rukou a akciu s druhou. Sledujte, ktorou rukou má dieťa tendenciu držať predmety a ktorou rukou s predmetom manipuluje.

 

U väčšiny detí predškolského veku je prepínanie rúk typickou súčasťou vývinového procesu, keď skúmajú a experimentujú so svojimi jemnými motorickými zručnosťami. Môže to prameniť zo zvedavosti a ich túžby vyskúšať si svoje schopnosti oboma rukami. Toto správanie je úplne v poriadku a netreba ich odradiť. K prepínaniu rúk môže dôjsť aj vtedy, keď majú ťažkosti s obojstrannou koordináciou, čo sa týka schopnosti používať obe strany tela spoločne koordinovaným spôsobom. Deti so zlou bilaterálnou koordináciou môžu prepínať ruky, aby kompenzovali problémy pri udržiavaní stability alebo kontroly pri úlohách s jemnou motorikou.

Zdieľať na facebooku