Chcete vychovať ohľaduplné, súcitné a vďačné deti? Vyskúšajte tieto stratégie

V súčasnosti je potrebné rozvíjať v deťoch predovšetkým láskavosť, vďačnosť, ohľaduplnosť a súcit voči iným, pretože práve tieto hodnoty robia našu planétu lepším miestom pre život.
V súčasnosti je potrebné rozvíjať v deťoch predovšetkým láskavosť, vďačnosť, ohľaduplnosť a súcit voči iným, pretože práve tieto hodnoty robia našu planétu lepším miestom pre život. / Foto: Pexels

Túžite po tom, aby sa vaše deti dopracovali k vďačnosti, ohľaduplnosti či súcitu? Uplatňujte pri výchove prístupy, ktoré tieto vlastnosti podporia.

 

Žijeme v konzumnej spoločnosti. Sme jej súčasťou a predovšetkým jej tvorcami. Niekto viac, niekto menej. Niektorí aktívnejšie, iní menej. Celá moderná spoločnosť a civilizácia je založená na konzumnom princípe – zarábať a nakupovať stále viac. Sú rodičia, ktorí sa snažia napĺňať princípy konzumného života na maximum. Niekedy to robia  cielene a niekedy si vôbec neuvedomujú, že ich život môže vyzerať aj úplne inak. Sú však aj rodičia, ktorí sa nechcú pri výchove sústreďovať len na konzum a materialistické vnímanie sveta. Čo robiť, aby ste do mysle dieťaťa nevkladali nesprávnu predstavu o peniazoch a formovali v ňom aj iné hodnoty?

 

Odmeňujte časom, nie peniazmi

Použitím peňazí na kúpu niečoho ako odmeny vštepujete do myslí detí nesprávnu predstavu o peniazoch. V skutočnosti ich učíte, že míňať peniaze a kupovať veci je odmena, a tak sa podobným spôsobom budú odmeňovať aj v dospelosti. Môžete svojmu dieťaťu kúpiť hračku alebo pomôcku ako darček, ale tento systém odmeňovania nepoužívajte ako odmenu. Ak chcete odmeniť svoje deti, investujte svoj čas a nie peniaze. Môžete ísť s nimi na výlet do zoo, múzea alebo kina. Je to oveľa lepší nápad, ako im jednoducho zaobstaráte najnovšiu hru alebo iné veci. Psychológovia odporúčajú urobiť si napríklad  špeciálny výlet, keď nepôjdete všetci spolu, ale napríklad len rodičia s jedným dieťaťom alebo jeden rodič a jedno dieťa. Dieťa takto bude cítiť, že mu je venovaná špeciálna pozornosť. Psychologička a spisovateľka  Laura Markhamová vo svojej knihe AHA! Rodičovství  uvádza, že ak rodičia využívajú výchovnú metódu špeciálne vyhradený čas pre dieťaich dieťa vďaka tejto metóde získava tieto benefity:

 • dávajú dieťaťu pocítiť zážitok oddanej a milujúcej pozornosti rodičov, bez ktorej dieťa nemôže prospievať,
 • umožňuje dieťaťu, aby sa pravidelne a bezpečným spôsobom zbavovalo svojich negatívnych pocitov, ako je smútok, strach,
 • prehlbujú empatiu s dieťaťom, čo umožňuje rodičom pozerať sa na svet očami dieťaťa,
 • budujú základy dôvery a partnerstva medzi rodičom a dieťaťom, ktorá je podmienkou toho, aby dieťa svojim rodičom dôverovalo a zverovalo sa im aj v prípade  silných negatívnych emócií, namiesto toho, aby vybuchovalo zlosťou,
 • poskytuje dieťaťu dôkaz, že rodičom na ňom naozaj záleží,
 • učia dieťa, že peniaze nie sú všetko a oveľa hodnotnejšie je, keď môžu čas prežívať spoločne s rodičmi.

 

Vytvorte si tabuľku hodnôt vašej rodiny

Sadnite si spoločne celá rodina. Zapíšte si aspoň päť rodinných hodnôt, ktoré považujete za najdôležitejšie a požiadajte svoje deti, aby urobili to isté. Môže to byť iba päť hodnôt, ale dôležité je ich aj uplatňovať a naučiť aj deti, ako uvedené hodnoty správne využívať v reálnom živote a v konkrétnych situáciách. Napríklad im povedzte, že štedrosť je jednou z vašich rodinných hodnôt a byť štedrý znamená pomáhať druhým v núdzi a odkladať nejaké peniaze aj na charitu. Ukážte deťom, ako darovanie ich hračiek môže vyčarovať úsmev na tvári iného dieťaťa alebo môžete spoločne stráviť čas vykonávaním nejakých činností, ktoré dokážu pomôcť iným ľuďom.

 

Vnímajte vďačnosť ako každodennú rutinu

Často sa v rodine rozprávajte o vďačnosti a pokúste sa vytvoriť si nejaké rituály, ktoré deťom pomôžu vďačnosť pochopiť. Napríklad si pred pred spaním s deťmi vytvorte rituál, v rámci ktorého deti požiadate, aby napísali alebo porozprávali o jednej veci, ktorú v ten deň videli alebo zažili a za ktorú sú vďační. Môže to byť čokoľvek. Môžete si tiež písať zoznamy vďačnosti. Pokúste sa každý deň do zoznamu pridávať nové veci. Zoznam si môžete písať do denníka, dávať na nástenku, na stenu, do mobilu alebo do počítača. Najlepšie však je, keď ho vy aj deti máte stále pred očami. Sústreďte sa na všetky oblasti života – rodinu, zdravie, lásku, školu, vzťahy, voľný čas, záľuby, šport, kultúru, jedlo, prírodu. Zoznam vecí, za ktoré sme vďační je naozaj nekonečný. Deti si postupne na tento rituál zvyknú. Vďačné deti okrem iných benefitov si formujú aj schopnosť, ktorá im pomáha  premieňať ich pozornosť a energiu. Keď sa s vďakou sústreďujú na to, čo majú, začnú prelaďovať svoje myšlienky. Myseľ vďačného človeka býva pokojná a harmonická. Taký človek dokáže prijímať i dávať. Nerobí to automaticky. S každým novým prijatím sa aktivizuje pocit vďačnosti, a to dodáva radosť a vnútornú spokojnosť. Lekári upozorňujú aj na to, že takíto ľudia sú i zdravší. Vďační ľudia sa dokážu tešiť aj z maličkostí a nie sú až tak veľmi orientovaní len na materiálne veci.

 

Ukážte deťom, že zabávať sa dá aj bez peňazí

Väčšinou, aby sa rodiny zabavili, míňajú peniaze na výlety, večere, kino, kúpaliská alebo rôzne zábavné parky. A tak sa aj deti učia to isté. Naučte ich, že na zábavu nemusí človek míňať peniaze. Môžete sa zabávať aj iným spôsobom. Ak zábavu nespájate iba s peniazmi, vaše deti si uvedomia, že radosť sa dá prežívať aj bez peňazí. Všetky deti poteší, keď s rodičmi alebo so starými rodičmi môžu občas vyskúšať aj:

 • vyrábať výrobky z papiera alebo z dreva,
 • púšťať si šarkana,
 • hrať spolu divadlo,
 • hrať sa s bublifukom,
 • čítať si pod stromom vonku,
 • zorganizovať stretnutia pri čaji,
 • hrať karty a stolové hry,
 • chytať ryby,
 • bicyklovať sa na cyklotrase,
 • nocovať v záhrade v stane,
 • maľovať spoločný obrázok,
 • pozorovať nočnú oblohu,
 • navštíviť farmu so zvieratkami,
 • usporiadať súťaž v stavaní Lega,
 • šiť šaty pre bábiky, vyrábať batikované tričká,
 • pozerať staré fotoalbumy,
 • zbierať ploské kamene a potom maľovať na ne,
 • upiecť tortu,
 • písať básničky,
 • preskúmať pivnicu a zistiť, ktoré staré veci ukrýva.

Možností je, samozrejme, oveľa viac.

 

Zbavte sa závisti

Jedným zo spôsobov, ako predísť konzumnému spôsobu vnímaniu reality, je neorientovať sa v rodine na závisť v akejkoľvek podobe. Nechtiac závisť podporujete len tým, že napríklad závistlivo komentujeme život  ľudí, ktorí majú veľké množstvo peňazí, podniknú exotickú dovolenku alebo si kúpia auto snov. A pretože sú deti ovplyvniteľné, vnímajú to tak, že len peniaze skutočne robia svet zaujímavým.

 

Snažte sa robiť skutky láskavosti

Keď naučíte deti robiť skutky láskavosti, ich život bude šťastnejší. Charita, veľkorysosť, láskavosť, dobroprajnosť, to sú vlastnosti, ktoré dokážu priniesť do života skutočnú radosť a naučia deti konať dobro a nebyť stále zameraný len na seba. Ak vás uvidia niečo darovať, pomáhať niekomu alebo dokonca dáte peniaze na charitu, naučia sa, že tým, že urobia šťastnými ostatných ľudí, sa môžu stať šťastnejším človekom aj ony. 

Keď vaše dieťa niekomu s niečím pomôže alebo sa  podelí  o hračky, tak ho pochváľte za to. Nesústreďujte sa len na dieťa alebo skutok, ale aj na pocity, ktoré pri tom máte. Môžete povedať: „Som šťastná, že si dievčatku na pieskovisku požičala vedierko.“ Dieťa najviac odmeňuje pocit, ktorý pri jeho skutku prežívate. Hovorte čo najčastejšie dieťaťu, že je láskavé, dobré, odvážne a milé. Takto v ňom posilníte tieto vlastnosti a pomôžete mu zvnútorňovať si tieto ideály. A nezabúdajte tiež na to, aby ste aj vy boli milí a láskaví  i k cudzím ľuďom.

V súčasnosti je potrebné rozvíjať v deťoch predovšetkým teplo, lásku a láskavosť voči iným, pretože práve tieto hodnoty robia našu planétu lepším miestom pre život. A práve dnes, možno ešte viac ako inokedy, potrebujeme cítiť ľudskosť. 

 

Aké následky môže mať pre deti konzummný štýl života?

Dlho prevládal názor, že problémové správanie mladých ľudí pramení predovšetkým z toho, že vyrastajú  v neúplnej rodine. Zdá sa však, že prekvapujúco veľa problémových mladých pochádza z normálnych rodín. Akoby obrovské množstvo bežných rodičov robilo vo výchove napriek najlepšej snahe nejakú chybu. Dnes už odborníci na výchovu hovoria, že problém pramení i v orientácii sa len na konzum a materialistický svet a zabúda sa na výchovu k hodnotám a budovanie charakteru. Popri tom mnohé výskumy hovoria, že ľudia, ktorí sa snažia dodržiavať cnosti a hodnoty súvisiace s prosociálnosťou prežívajú svoj život na inej úrovni, ako tí, ktorí sa rozhodli len pre konzum. Raul Posse a Julian Melgosa vo svojej knihe Umenie výchovy upozorňujú, že výchova k hodnotám je každý deň potrebnejšia aj preto, lebo:

 • chaos v podobe prevrátených hodnôt, zvlášť v sociálnej, etickej a duchovnej sfére sa prejavuje v mravnej neurčitosti, materializme a skepticizme,
 • kríza v morálnych princípoch ovplyvňuje hlavne mladú generáciu,
 • morálna skazenosť vyvolaná niektorými médiami a vyjadrená určitými prejavmi, ktoré sa nazývajú „umenie“, ustavične napáda spoločnosť,
 • rozčarovanie, ktoré spôsobujú zlé príklady v spoločnosti vyústilo do beznádeje.

 

Deti pochádzajúce z typických konzumných rodín sa vyznačujú väčšinou  týmito znakmi:

 • majú nízky prah tolerancie bolesti a nepohody, neznášajú bolesť, nepohodu, prosia, aby im bolo odpustené to, čo nerady robia,
 • väčšinou nevedia prejavovať vďaku,
 • neznášajú, keď majú poprosiť o odpustenie,
 • väčšinou nerešpektujú rodičov (rodičov majú rady, ale nevnímajú ich ako silné osobnosti, ktoré by mohli napodobňovať),
 • ako vzory vnímajú filmových hrdinov alebo postavičky z počítačových hier,
 • nevedia takmer nič o svojich starých rodičoch a nepoznajú ani príbehy svojich rodičov,
 • netrápi ich skutočnosť, že svojím správaním robia zlé meno celej rodine,
 • často používajú slovo NUDA,
 • tieto deti sú zvyknuté, že problémy za nich riešia rodičia,
 • niektoré z týchto detí nemajú skutočné záľuby, chýba im tvorivosť, väčšinou len sledujú televíziu alebo hrajú hry,
 • nečítajú knihy,
 • ich hodnoty formuje mediálny svet,
 • nevedia odlišovať klamstvo od pravdy,
 • všetky ich potešenia pramenia z úniku a rozptýlenia a nie z dobre odvedenej práce alebo z osobných cieľov dosiahnutých vlastnou snahou,
 • nemajú trpezlivosť, lebo všetko dostali vždy hneď,
 • tieto deti sú často veľmi sebecké,
 • nevedia tolerovať iných.

 

Rodičia majú vždy najsilnejší vplyv na svoje deti v oblasti základných hodnôt, ako sú čestnosť, spoľahlivosť, náboženské presvedčenie, súcit, charakternosť, vzdelanie, optimizmus, rešpekt, sebakontrola, láskavosť, ohľaduplnosť, vďačnosť či prijateľné riešenie konfliktov. Deti  sa v určitých obdobiach svojho života od hodnôt, ktoré do nich rodičia vštepujú, sa možno odchýlia, ale ak je medzi dieťaťom a rodičmi silné puto, tým pevnejšie sú hodnoty v dieťati zakorenené a dieťa sa k nim po určitej dobe vracia, dodržuje ich a nielen o nich hovorí. Pri formovaní hodnôt je potrebné dodržiavať jednotu myšlienok, slov a skutkov. Nie je nič dôležitejšie pri výchove ako to, aby dieťa videlo, že rodičia to, na čo myslia, prenášajú do slov a slová, ktoré hovoria, prenášajú do skutkov. Ak deťom odovzdáte prístupy vedúce k ľudskosti, ak im ukážete, že šťastie sa nespája iba s materializmom, vaše deti majú obrovskú šancu prežiť šťastný život.

 


Zdroje: 
Julián  Melgosa: Umenie výchovy
James B.Stenson: Ako viesť deti správnym smerom
Laura Markhamová: AHA! Rodičovství
The value spending one time your children
Determining your core values
Secret to happiness
Want your kids become more mindful you should reward them this way

Zdieľať na facebooku