Morálny vývin

Chcete vychovať ohľaduplné, súcitné a vďačné deti? Vyskúšajte tieto stratégie

Túžite po tom, aby sa vaše deti dopracovali k vďačnosti, ohľaduplnosti či súcitu? Uplatňujte pri výchove prístupy, ktoré tieto vlastnosti podporia.

Ako čo najlepšie odovzdávať deťom hodnoty?

Rodičia využívajú rozličné výchovné a psychologické postupy, aby dokázali odovzdať hodnoty svojim deťom. Dúfajú, že dosiahnu pozitívne výsledky, ktoré sa prejavia v ich správaní. Veľkou dilemou rodičov je, ako úspešne odovzdať princípy, ktoré oni považujú za dôležité. Na tejto ceste im podáva pomocnú ruku množstvo odborníkov, ktorí s touto problematikou majú veľa skúseností. Existuje veľa spôsobov. V článku sa pozrieme na niektoré z nich.

7 viet, ktorými rodičia spomaľujú duchovný rozvoj detí

Pri  výchove detí by inteligencia, citovosť a duchovno mali kráčať ruka v ruke.

Ako sa rozprávať s deťmi o hodnotách v rodine?

Každé dieťa vyrastá v rodine, ktorá sa opiera o svoju vlastnú filozofiu a svoje vlastné hodnoty. Preto sa napríklad svojím správaním v škole deti líšia. Deti by mali vedieť, prečo sa v rodine určité hodnoty preferujú a iné zase nie. Pomáha im to aj pri obhajovaní ich vlastných postojov a názorov.

Chcete trénovať detskú empatiu? Vyskúšajte týchto 6 aktivít

Vcítenie (empatia) je zložitý emocionálny proces. Je to schopnosť premietnuť svoje vlastné JA do psychického obrazu inej osoby tak, že nastane súznenie a následné porozumenie, ktoré smeruje od od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého. Je dobré trénovať empatiu už v detstve.

8 pravidiel, ktoré deťom pomáhajú v ťažších situáciách

Deti sa počas dňa dostávajú do príjemných, ale aj do nepríjemných situácií. Niektoré situácie dokážu zvládnuť samy, ale niekedy im musia pomôcť rodičia. Dnes sa pozrieme na pravidlá, ktoré môžu deťom pomôcť samostatne zvládnuť obtiažne situácie.

Ako v deťoch formovať morálnu, duchovnú a citovú odvahu?

V dnešnej dobe prevláda tendencia deti chrániť a ničím ich zbytočne nezaťažovať. Toto im však môže skôr uškodiť, než pomôcť. Keď dieťa prekoná nejakú prekážku a zvládne situáciu, dostáva spätne signál, že ste mu verili, že dokáže byť odvážne. A práve preto je potrebné deti motivovať k odvahe. A rodičia to najjednoduchšie dokážu urobiť tak, že oni sami budú odvážni.

Ako učiť deti vytvárať dobré vzťahy s ľuďmi?

Každý rodič túži po tom, aby jeho deti boli ohľaduplné a láskavé a aby postupne dokázali nadväzovať zmysluplné vzťahy. Ako na dieťa správne pôsobiť, aby sa k tomuto ideálu postupne dopracovalo?