Morálny vývin

Výchovné prístupy, ktoré pomáhajú vychovať dieťa s dobrým srdcom

Rodičia sú ľudia, ktorí deťom pomáhajú robiť prvé kroky, učia ich, ako komunikovať s ostatnými, majú vplyv na rozvoj ich osobnosti a učia ich aj láskavému správaniu. Dobré je, keď poznajú také prístupy, techniky a vzorce správania, pomocou ktorých môžu u dieťaťa rozvíjať dobrosrdečnosť a láskavosť.

9 spôsobov, ako zoznamovať dieťa s prejavmi ľudskosti

Veľké hrdinské činy, záchrany životov či každodenné maličkosti. I keď sa zdá, že ľudskosť je vnímaná ako prejav zraniteľnosti a citlivosti, je nevyhnutná na pozitívne smerovanie spoločnosti. Je dobré, keď sa s prejavmi ľudskosti zoznamujú čo najčastejšie aj deti. A najlepším príkladom aj v tomto smere sú rodičia.

Chcete vychovať ohľaduplné, súcitné a vďačné deti? Vyskúšajte tieto stratégie

Túžite po tom, aby sa vaše deti dopracovali k vďačnosti, ohľaduplnosti či súcitu? Uplatňujte pri výchove prístupy, ktoré tieto vlastnosti podporia.

Ako čo najlepšie odovzdávať deťom hodnoty?

Rodičia využívajú rozličné výchovné a psychologické postupy, aby dokázali odovzdať hodnoty svojim deťom. Dúfajú, že dosiahnu pozitívne výsledky, ktoré sa prejavia v ich správaní. Veľkou dilemou rodičov je, ako úspešne odovzdať princípy, ktoré oni považujú za dôležité. Na tejto ceste im podáva pomocnú ruku množstvo odborníkov, ktorí s touto problematikou majú veľa skúseností. Existuje veľa spôsobov. V článku sa pozrieme na niektoré z nich.

7 viet, ktorými rodičia spomaľujú duchovný rozvoj detí

Pri  výchove detí by inteligencia, citovosť a duchovno mali kráčať ruka v ruke.

Ako sa rozprávať s deťmi o hodnotách v rodine?

Každé dieťa vyrastá v rodine, ktorá sa opiera o svoju vlastnú filozofiu a svoje vlastné hodnoty. Preto sa napríklad svojím správaním v škole deti líšia. Deti by mali vedieť, prečo sa v rodine určité hodnoty preferujú a iné zase nie. Pomáha im to aj pri obhajovaní ich vlastných postojov a názorov.

Chcete trénovať detskú empatiu? Vyskúšajte týchto 6 aktivít

Vcítenie (empatia) je zložitý emocionálny proces. Je to schopnosť premietnuť svoje vlastné JA do psychického obrazu inej osoby tak, že nastane súznenie a následné porozumenie, ktoré smeruje od od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého. Je dobré trénovať empatiu už v detstve.

8 pravidiel, ktoré deťom pomáhajú v ťažších situáciách

Deti sa počas dňa dostávajú do príjemných, ale aj do nepríjemných situácií. Niektoré situácie dokážu zvládnuť samy, ale niekedy im musia pomôcť rodičia. Dnes sa pozrieme na pravidlá, ktoré môžu deťom pomôcť samostatne zvládnuť obtiažne situácie.