Emocionálna inteligencia

Výchovné prístupy, ktoré pomáhajú vychovať dieťa s dobrým srdcom

Rodičia sú ľudia, ktorí deťom pomáhajú robiť prvé kroky, učia ich, ako komunikovať s ostatnými, majú vplyv na rozvoj ich osobnosti a učia ich aj láskavému správaniu. Dobré je, keď poznajú také prístupy, techniky a vzorce správania, pomocou ktorých môžu u dieťaťa rozvíjať dobrosrdečnosť a láskavosť.

10 spôsobov, vďaka ktorým bude vaše dieťa cítiť, že je milované

Existuje nekonečné množstvo odborných názorov na tému výchova detí. Samozrejme, ani jeden nefunguje na sto percent, lebo každé dieťa je jedinečné. No všetci sa zhodujú v tom, že najdôležitejšou vecou, ktorú môžete ako rodič urobiť, je zabezpečiť, aby vaše deti vedeli, že ich máte radi.

Výskum ukázal, že kolektívne športy podporujú emocionálne zdravie detí

Tímové športy sú spojené s lepším emocionálnym zdravím detí, zistila nedávna štúdia.

Metódy, ktoré pomáhajú deťom pracovať s emóciami

Dnes je už veľmi dobre známe, že deti si nevystačia iba s dobre osvojeným množstvom informácií o svete, ale potrebujú sa dozvedieť viac aj o tom, kým a akí sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby, želania a tiež aké emócie prežívajú. Ak chcete deti učiť spoznávať ich citový svet, môžu vám pri tom pomôcť aj niektoré z nasledujúcich metód.

5 stratégií, ktoré pomáhajú odstraňovať žiarlivosť u detí

Pocit žiarlivosti vzniká u dieťaťa najčastejšie vtedy, keď sa musí vzdať určitých výsad v prospech iného dieťaťa, svojho súrodenca alebo v prospech dospelej osoby. Zvládnuť prejavy žiarlivosti, ktoré sa nevyhnutne objavujú u detí v každom veku, vyžaduje trpezlivosť a veľkú mieru diplomacie.

9 spôsobov, ako zoznamovať dieťa s prejavmi ľudskosti

Veľké hrdinské činy, záchrany životov či každodenné maličkosti. I keď sa zdá, že ľudskosť je vnímaná ako prejav zraniteľnosti a citlivosti, je nevyhnutná na pozitívne smerovanie spoločnosti. Je dobré, keď sa s prejavmi ľudskosti zoznamujú čo najčastejšie aj deti. A najlepším príkladom aj v tomto smere sú rodičia.

Ako pomôcť dieťaťu vnímať svet pozitívne?

Snom každého rodiča je vychovať šťastné dieťa, ktoré vidí život a svet okolo seba pozitívne. Aj keď nie sú životné podmienky vždy optimálne, rodičia môžu pomocou určitých prístupov prispieť k tomu, aby ich dieťa zažilo šťastné detstvo a vyrástol z neho optimistický človek.

7 skutkov láskavosti, ktoré dokážu urobiť všetky deti

Láskavý človek sa úprimne zaujíma o radosť a dobro druhých. Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď dospelí sú pre deti nielen dobrými vzormi láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujú.