Emocionálna inteligencia

Ako pomôcť dieťaťu vnímať svet pozitívne?

Snom každého rodiča je vychovať šťastné dieťa, ktoré vidí život a svet okolo seba pozitívne. Aj keď nie sú životné podmienky vždy optimálne, rodičia môžu pomocou určitých prístupov prispieť k tomu, aby ich dieťa zažilo šťastné detstvo a vyrástol z neho optimistický človek.

7 skutkov láskavosti, ktoré dokážu urobiť všetky deti

Láskavý človek sa úprimne zaujíma o radosť a dobro druhých. Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď dospelí sú pre deti nielen dobrými vzormi láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujú.

Chcete vychovať ohľaduplné, súcitné a vďačné deti? Vyskúšajte tieto stratégie

Túžite po tom, aby sa vaše deti dopracovali k vďačnosti, ohľaduplnosti či súcitu? Uplatňujte pri výchove prístupy, ktoré tieto vlastnosti podporia.

Chcete precvičovať s deťmi empatiu? Naučte ich uvedomovať si svoje telo, dych a srdce

Keďže človek je spoločenský tvor a žije v interakcii s inými ľuďmi, empatia by mala byť súčasťou medziľudských vzťahov a základným pilierom prosociálneho správania sa a tiež komunikácie. Empatia sa dá precvičovať. Existuje na to viac druhov aktivít a cvičení.

Výskumy ukazujú, že štedré a súcitné deti bývajú úspešnejšie a šťastnejšie

Súcit, štedrosť a láskavosť nestoja skoro nič a aj napriek tomu majú veľkú cenu, keď sú rozdávané nezištne. Keby sa dnešné deti učili milovať všetko na svete, slúžiť všetkým a neočakávať nič na oplátku, vyrástli by z nich ľudia, ktorí by zmenili svet tým, že by žili v súlade so svojimi hodnotami. Vďaka tomu by mali šancu prežívať šťastný a úspešný život.

7 jednoduchých spôsobov, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť emócie

Je už všeobecne známe, že emocionálna inteligencia (EQ) je rovnako dôležitá ako IQ či akékoľvek iné odborné schopnosti. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú zvyčajne úspešní vo väčšine vecí, ktoré robia, a preto je dobré už od detstva ju v deťoch rozvíjať.

Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti

Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď sme pre deti nielen dobrým vzorom láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujeme.

Stratégie, ktoré pomáhajú precvičovať empatiu dieťaťa

Čoraz viac rodičov si uvedomuje, že nestačí svoje dieťa viesť k výkonom v športe, v kultúrnej oblasti alebo na vyučovaní. Veľa rodičov začína túžiť hlavne po tom, aby z ich detí vyrástli dobrí ľudia s otvoreným srdcom. Láskaví, srdeční a empatickí.