Články: Pre študentov
O projekte

Emocionálna inteligencia

Výskumy ukazujú, že štedré a súcitné deti bývajú úspešnejšie a šťastnejšie

Výskumy ukazujú, že štedré a súcitné deti bývajú úspešnejšie a šťastnejšie


Súcit, štedrosť a láskavosť nestoja skoro nič a aj napriek tomu majú veľkú cenu, keď sú rozdávané nezištne. Keby sa dnešné deti učili milovať všetko na svete, slúžiť všetkým a neočakávať nič na oplátku, vyrástli by z nich ľudia, ktorí by zmenili svet tým, že by žili v súlade so svojimi hodnotami. Vďaka tomu by mali šancu prežívať šťastný a úspešný život. Čítaj ďalej
7 jednoduchých spôsobov, ktoré pomáhajú  deťom zvládnuť emócie

7 jednoduchých spôsobov, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť emócie


Je už všeobecne známe, že emocionálna inteligencia (EQ) je rovnako dôležitá ako IQ či akékoľvek iné odborné schopnosti. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú zvyčajne úspešní vo väčšine vecí, ktoré robia, a preto je dobré už od detstva ju v deťoch rozvíjať. Čítaj ďalej
Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti

Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti


Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď sme pre deti nielen dobrým vzorom láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujeme. Čítaj ďalej
Stratégie, ktoré pomáhajú precvičovať empatiu dieťaťa

Stratégie, ktoré pomáhajú precvičovať empatiu dieťaťa


Čoraz viac rodičov si uvedomuje, že nestačí svoje dieťa viesť k výkonom v športe, v kultúrnej oblasti alebo na vyučovaní. Veľa rodičov začína túžiť hlavne po tom, aby z ich detí vyrástli dobrí ľudia s otvoreným srdcom. Láskaví, srdeční a empatickí. Čítaj ďalej
Prečo máme učiť deti, čo je to zdvorilosť?

Prečo máme učiť deti, čo je to zdvorilosť?


Ak chcete vychovať šťastné dieťa, nezameriavajte sa len na jeho výkon v škole, ale aj na spôsoby jeho správania. Vďaka zručnostiam v oblasti správania, ktoré nadobudlo už v detstve, si dokáže v dospelosti vytvoriť dobré vzťahy s ľuďmi na pracovisku aj v súkromnom živote. Čítaj ďalej
Chcete trénovať detskú empatiu? Vyskúšajte týchto 6 aktivít

Chcete trénovať detskú empatiu? Vyskúšajte týchto 6 aktivít


Vcítenie (empatia) je zložitý emocionálny proces. Je to schopnosť premietnuť svoje vlastné JA do psychického obrazu inej osoby tak, že nastane súznenie a následné porozumenie, ktoré smeruje od od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého. Je dobré trénovať empatiu už v detstve. Čítaj ďalej
Ako naučiť deti, že pocity prichádzajú, odchádzajú a často sa menia?

Ako naučiť deti, že pocity prichádzajú, odchádzajú a často sa menia?


Aby deti dokázali lepšie porozumieť svojmu vnútornému svetu, rodičia by ich mali naučiť vnímať vnemy, obrazy, myšlienky a pocity. Ako to urobiť čo najprirodzenejšou cestou? Čítaj ďalej
Ako precvičovať mozog tak, aby sa u dieťaťa rozvíjala sociálna a emocionálna inteligencia?

Ako precvičovať mozog tak, aby sa u dieťaťa rozvíjala sociálna a emocionálna inteligencia?


Ako precvičovať detský mozog tak, aby sa u neho rozvíjala sociálna a emocionálna inteligencia? Čítaj ďalej