Chcete trénovať detskú empatiu? Vyskúšajte týchto 6 aktivít

Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého. Je dobré trénovať empatiu už v detstve.
Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého. Je dobré trénovať empatiu už v detstve. / Foto: Bigstock

Vcítenie (empatia) je zložitý emocionálny proces. Je to schopnosť premietnuť svoje vlastné JA do psychického obrazu inej osoby tak, že nastane súznenie a následné porozumenie, ktoré smeruje od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa je podmienkou možnosti chápania druhého. Je dobré trénovať empatiu už v detstve.

 

Vcítenie, vciťovanie sa alebo empatia (gr. empatheia; zo slov em- = dovnútra, vnútri, pathos = cit, utrpenie) je prenášanie sa do sveta predstáv druhého, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov. Človek, ktorý je empatický, rozumie emóciám druhých. Dokáže ich vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na jeho postojoch a správaní k druhým. Človek s nižšou empatiou nehľadí na následky svojich činov, rozhodnutí  alebo hodnotenia. Empatiu je možné ovládať, pracovať s ňou,ba dokonca ju zdokonaľovať. Vytvára sa v človeku v rámci prostredia od detstva až po dospelosť. Formovať ju môžu životné skúsenosti, zážitky a rodinné zázemie. Napríklad rovnaký osud, životná skúsenosť, výchovné prostredie alebo ťažká skúška dokážu spôsobiť, že jeden pre druhého majú väčšie pochopenie, ak poznajú okolnosti svojich pocitov.

 

Empatia sa dá formovať od detstva

S empatiou sa zoznamujeme už ako bábätká, keď sa s láskou o nás rodičia starajú. V tomto období cítime emócie druhých, ale ešte nepoznáme súcit, emócie nevieme rozoznať, iba na ne reagujeme. S pribúdajúcim vekom ich začíname u druhých rozoznávať a snažíme sa ich v ľuďoch aj vyvolať. Okolo druhého roku začíname prejavovať empatiu , a to napríklad tak, že nechceme, aby naši blízki boli smutní. Medzi tretím a štvrtým rokom začíname vnímať city druhých a okolo piateho roku sme schopní prejavovať súcit. Ak sa však rozvoju empatie nevenujeme, začíname sa prejavovať čoraz ľahostajnejšie. Dieťa so silnou schopnosťou vcítenia sa má sklon byť menej agresívne a viac sa venuje sociálnym aktivitám, ako je pomáhanie, počúvanie. V dôsledku toho je aj obľúbenejšie či úspešnejšie. Inými slovami, čím je jedinec empatickejší, tým je prosociálnejší. Empatiu trénujú aj učitelia v škole, ale dôležité je venovať sa jej hlavne v rodine.

 

Tréning empatie pozostáva z viacerých fáz, súčasťou ktorých je uvedomovanie si vlastného tela, dychu, srdca, kreativity a vedomia. Dnes sa bližšie pozrieme na uvedomovanie si vlastného srdca. City, ktoré spájame so srdcom sú napríklad dôvera, radosť, smútok, súcit, vďačnosť a láska. Aby sa naša osobnosť mohla zdravo vyvíjať, musíme sa cítiť milovaní a akceptovaní inými. Naše JA rastie vďaka láske, ktorú dostávame. Keď sa nám dostáva tejto lásky, tak sme schopní sa posunúť aj ďalej, teda k láske a empatii smerom k iným ľuďom. Na uvedomovanie si srdečných pocitov, môžete využiť s deťmi napríklad tieto cvičenia:

 

1 |  Aktivovanie citov spomienkou na niekoho, koho máme radi

Sadnite si spolu s dieťaťom na tiché miesto a porozprávajte sa o tom, ktorí ľudia sú súčasťou vašej rodiny, ktorých kamarátov a spolužiakov dobre pozná, kto býva v susedstve. Potom si dieťa vyberie jedného človeka, na ktorého bude myslieť niekoľko minút. Potom mu pomôžte urobiť vizualizáciu tak, aby si toho človeka predstavilo takým spôsobom, že sa nachádza vo vnútri jeho srdca. Niekoľko sekúnd sa snaží precítiť túto predstavu.

 

2 | Kreslenie pocitov

Pripravte si výkres, na ktorom bude nakreslené veľké srdce. Povedzte dieťaťu, aby do srdca nakreslilo niečo, čo v ňom za posledné obdobie vyvovalo smútok, hnev, strach alebo radosť. Keď výkres dokončí, povedzte mu, aby porozprávalo o tom, čo vidí na obrázku.

 

3 | Fotografie

Pripravte si fotografie svojich známych, kamarátov, susedov, rodinných príslušníkov, spolužiakov a priateľov dieťaťa. Potom dieťa nakreslí svoju postavu a na hrudi si vymaľuje červené srdce. Keď je obrázok dokončený, nalepí na výkres päť fotografií tých ľudí, ktorí sú mu práve v tej chvíli sympatickí, blízki, na ktorých myslí. Ich fotografie šípkami spojí so svojím srdcom, ktoré nakreslilo. Staršie deti môžu aj napísať dôvod, prečo si vybrali práve tých päť tvárí.

 

4 | Emocionálna prechádzka

Skôr, než sa vyberiete na prechádzku do lesa alebo do parku, povedzte svojmu dieťaťu, aby si všímalo nielen zaujímavé veci navôkol, ale aby sa sústredilo na tri pre neho najdôležitejšie javy, predmety, rastlinky, stromy, zvieratká, rôzne situácie alebo čokoľvek iné, čo by si na dlhšiu dobu chcelo uchovať vo svojom srdci. Po prechádzke sa o tom porozprávajte. Je dobré, keď aj rodič povie, čo jeho zaujalo najviac. Môžete použiť napríkald aj vetu: „Ja by som si chcel(a) uchovať vo svojom srdci ...!“

 

5 | Bezpečné miesto

Pripravte si plastelínu, z ktorej dieťa urobí veľké prázdne srdce. Toto srdce môže urobiť napríklad červenou plastelínou. Potom si zoberie plastelínu inej farby a vymodeluje z nej to miesto, kde sa cíti najšťastnejšie. Toto miesto potom vloží do srdca, ktoré si vopred pripravilo. O najšťastnešom mieste dieťaťa sa môžete spolu porozprávať. Môžete dieťaťu aj vy povedať o mieste, kde cítite šťastie, spokojnosť a radosť.

 

6 | Čo by som si vybral(a) srdcom?

V dnešnej dobe veľa rozhodnutí robíme po racionálnej úvahe tak, aby sme sa v živote uplatnili, aby sme boli sebestační, spokojní, zabezpečení. Šťastní sú tí ľudia, ktorí robia to, čo ich naozaj baví a dokážu sa tým aj uživiť. Niekedy to však nie je možné takto všetko zosúladiť. Hovorí sa, že keď človek nemôže mať prácu, ktorá by bola zároveň aj jeho záľubou, tak sa má snažiť túto skutočnosť vykompenzovať aspoň v oblasti záľub. So staršími deťmi môžete vyskúšať nasledujúcu aktivitu.

 

Postup:

Rozdeľte papier A4 na tri časti. Do prvej časti dieťa napíše tie veci, činnosti, povolania, krúžky, športy, podujatia, ktoré si vybralo rozumom, do druhej časti napíše to, čo si vybralo srdcom a do poslednej časti napíše to, čo by si vybralo srdcom, ale z určitých dôvodov nemôže.

 

Napríklad:

Dieťa si uvedomuje, že najradšej zo všetkého spieva, ale nevie si predstaviť, že by sa živilo spevom, a tak si vyberie povolanie IT technika, pretože si  plánuje  založiť  rodinu a chce ju aj uživiť. Takže si povolanie nevyberá podľa srdca, ale rozumom. Uvedomuje si však, že spev mu môže zostať ako záľuba, ktorú môže rozvíjať napríklad v nejakom speváckom zbore, vo voľných chvíľach, s kamarátmi a podobne.Takže do prvej časti napíše IT technik, do druhej si napíše spevácky krúžok a do tretej spevák.

 


ZDROJ: J.Juul, P. Høeg: Tréning empatie u dětí
Zdieľať na facebooku