Ako zvládnuť s najmenšími školákmi prípravu na vyučovanie?

Dobrá príprava na vyučovanie nie je pre každé dieťa samozrejmosť. Existuje však niekoľko dôležitých vecí, ktoré ich učenie môžu zlepšiť.
Dobrá príprava na vyučovanie nie je pre každé dieťa samozrejmosť. Existuje však niekoľko dôležitých vecí, ktoré ich učenie môžu zlepšiť. / Foto: Shutterstock

Aby dieťa zvládalo školu v pohode, patria k tomu aj určité rituály. Jedným z nich sú aj pravidlá pri robení domácich úloh. Čo môže najmenším školákom pomôcť pri učení?

 

Deti by mali byť v škole predovšetkým šťastné a chodiť do nej rady. Potom ide všetko ľahšie. Prváci väčšinou ešte nemávajú veľa domácich úloh, ale občas sa určite nejaká pritrafí. Príprava do školy je dôležitá kvôli tomu, aby si dieťa zopakovalo to, čo sa preberalo v škole. Domáca úloha má hlavne kvôli tejto skutočnosti svoje opodstatnenie.

V súčasnosti sú rodičia veľmi vyťažení a keď si predstavia, že majú s deťmi robiť domáce úlohy, nemôžeme byť prekvapení, keď ich to občas rozčuľuje a nie sú z toho nadšení. Preto každá rada, ktorá v tomto smere pomôže rodičom, je viac než dobrá. Ako si teda ušetriť nervy a predovšetkým veľa času pri písaní domácich úloh?

 

1.rada: Dieťa musí mať pravidelný režim

Deti potrebujú mať určitý režim a systém. Dieťa v prvom ročníku by malo vedieť, ktorá činnosť kedy bude prebiehať. Keď dieťa príde zo školy alebo školského klubu, malo by mať chvíľku pre seba. V tomto čase sa môže najesť, pohrať sa alebo si pozrieť krátku rozprávku. Potom by si malo napísať domáce úlohy. Ešte pred písaním mu povedzte, čo bude robiť a dovoľte mu, ak chce, pracovať samostatne. Ak chce, aby ste mu pomáhali, venujte sa mu. Najlepšie je dosiahnuť optimálnu strednú cestu, čiže dieťaťu pomôcť, usmerniť ho, no zároveň ho nechať aj samostatne pracovať. Reálna pomoc spočíva v tom, že ste s dieťaťom v izbe a učíte sa spolu. Nestačí ho zavrieť v izbe. Ono sa tam nemusí vôbec učiť, hoci si to aj rodičia často myslia. Byť zavretý v izbe neznamená automaticky, že sa dieťa učí.  Prváci majú väčšinou úlohu z písania, z matematiky a z čítania. V prvom ročníku by sa dieťa malo pripravovať do školy 20-30 minút. Dieťa si najviac informácií  pamätá z učiva v ten deň, keď sa ich dozvedelo. Ideálne je, keď si popoludní zopakuje podľa rozvrhu hodín  to učivo, ktoré sa práve v ten deň učilo v škole. Nespoliehajte sa na to, že niektoré predmety bude mať  v škole až o dva dni. Takže, postup by mal byť taký, že najprv sa naučí učivo, ktoré sa učilo v škole a potom sa začne pripravovať na ďalší deň. Najdôležitejšie zo všetkého je zaviesť systém do prípravy. Po polroku je dobré viesť prváka k väčšej samostatnosti. Prvák by mal vedieť:

  • kde má čo v peračníku,
  • čo má robiť na domácu úlohu,
  • mal by vedieť nájsť strany v učebnici, na ktorých sa nachádza učivo, ktoré v škole preberali.

 

Prvák musí rátať s tým, že aj doma sa musí určitú dobu prirpavovať na vyučovanie. Tak, ako by mal mať poriadok v škole na lavici, taký istý poriadok by si mal udržiavať aj doma na stole a v izbe. Prváci si veľmi ľahko zvykajú na pravidelnosť a systematickosť a keď sú v tom podporovaní doma aj v škole, tak väčšinou nemajú výraznejšie problémy.

Ak má vaše dieťa problémy s písaním, dovoľte mu, aby si na veľký baliaci papier skúšalo tvary vlnoviek, čiar, oblúkov...Tvary písmen môžete trénovať aj na zotierateľné tabule. Ak má veľmi veľké problémy, môžete držať jeho ruku vo svojej ruke.

Pri čítaní s dieťaťom je najdôležitejšia motivácia a tiež pochvala. Ak nechce doma čítať, skúste čítať spoločne. Môžete sa pri čítaní striedať. Chvíľu číta rodič a chvíľu dieťa. Nečítajte dlho, radšej si túto aktivitu rozložte na niekoľkominútové čítania viackrát za deň. Jednou nekonečnou hrou a rituálom zároveň sa môže stať aj spoločná rodinná návšteva knižnice. Keď dieťa vidí, že si knihy požičiavajú a čítajú i rodičia, tak to urobí veľmi ľahko aj ono. Dieťa pri čítaní môžete motivovať aj tak, že ho poprosíte, aby vám čítalo pri domácich prácach. Vhodné sú aj detské časopisy. Z čítania si môžete urobiť aj pravidelné slávnostné udalosti. Ak máte v rodine viac detí, môžete pre ne raz do mesiaca pripraviť v nedeľu slávnostné popoludnie spojené s čítaním kníh nahlas. Deti si pripravia zaujímavé úryvky z kníh, ktoré potom prečítajú. Môžu o nich aj diskutovať. Takto sú  motivované celý mesiac čítať knihy, z ktorých potom vyberajú vhodné úryvky.

Pri precvičovaní matematiky je vhodné hrať sa s detskými peniazmi, s kockami či inými hračkami. Môžete si z papiera vystrihnúť rôzne čísla a ukladať si ich na koberec. V prvom ročníku sa deti učia hlavne sčitovať a odčitovať. Zo začiatku väčšinou používajú prsty. Problém nastáva vtedy, keď začnú počítať do 20 a prstov je zrazu málo. A preto by sa dieťa malo časom naučiť počítať bez názornej predstavy. Zo začiatku sú dobré na precvičovanie sčítania a odčítania názorné príklady. Dávajte napríklad do radu guľôčky a povedzte dieťaťu, nech ich spočíta. Môžete využiť aj počítadlo. Matematické schopnosti rozvíjajú napríklad tieto hry: Človeče, nehnevaj sa, Domino, Kvarteto, Pexeso, hry s kockou a podobne. Okrem matematických schopností tieto hry rozvíjajú postreh, sústredenosť, ale aj schopnosť prehrávať.

Dieťa sa musí tiež naučiť pracovať s číslami a vytvárať si číselné predstavy. Musí pochopiť, že čísla sú symboly, ktoré nahrádzajú konkrétne veci, ktoré sa počítajú. Musí sa tiež naučiť ich zapísať. Pri osvojovaní čísel je vhodné, keď dieťa berie do rúk predmety po jednom. Môže počítať autíčka, medvedíky, kocky, hrnčeky v kuchyni, cukríky, lentilky... Časom sa už nebude musieť predmetu dotýkať, bude mu stačiť, keď sa na predmet bude dívať. Nakoniec zvládne počítanie spamäti.

 

2. rada: Zabezpečte dieťaťu pri učení pokoj

Najlepšie urobíte, keď v dome vypnete počítač i televízor. Dieťa tak nemá tendenciu zameriavať sa na zvuky, ktoré sa ozývajú v inej miestnosti. Tiež je dôležité zabezpečiť vhodné osvetlenie a podporte dieťa v tom, aby správne sedelo, malo správne naklonený zošit a správne držalo pero v ruke. Zo začiatku budete musieť dieťa upozorňovať častejšie, ale neskôr tieto skutočnosti bude brať ako samozrejmosť.

 

3. rada: Motivácia a pochvala

Pochvala a motivácia je pre mnohé deti hnacím motorom v ich snažení. Rodičia si musia uvedomiť, že hlavne prváci sa mnohé veci učia prvýkrát a ak im to nejde tak, ako si to dospelí predstavujú, tí musia byť len trpezliví a podporovať deti v tom, aby to skúšali znovu. Skúste si všímať a vyzdvihovať všetko pozitívne, čo je v dieťati. Poukazujte na jeho silné stránky. Ukazujte mu, v čom  sa zlepšuje. Povzbuďte ho, aby si dôverovalo. Úspech je mocná sila. Úspech plodí ďalšie úspechy. Jednajte s deťmi tak, aby vo vás cítili oporu. Keď chcete deti niečomu naučiť, rozložte si úlohu do menších a jednoduchých krokov. Tešte sa spoločne s postupných malých krokov. Usilujte sa o postupné formovanie charakteru, schopností a návykov dieťaťa. Rodičia si niekedy svoje dieťa všímajú len vtedy, keď plače, kričí, nervózne pobehuje alebo sa bije s inými deťmi. Často im potom hovoria len to, čo robia zle. Domnievajú sa, že keď zaujmú kritický postoj, deti sa budú viac snažiť. Opak je však pravdou. Neprehliadajte chvíle, keď dieťa robí niečo správne. V týchto situáciách nešetrite slovami chvály a uznania.

Ak sa začínajú objavovať nové problémy, je potrebné sa poradiť s učiteľom. Učiteľ vám vždy poradí, ako môžete aj doma dieťaťu pomôcť. Ak sa vaše dieťa naozaj veľmi snaží a učenie mu nejde, problém môže byť aj v tom, že môže mať nejakú poruchu učenia, napríklad dyslexiu, dysgrafiu, dyskalkúliu alebo iný problém.  V takomto prípade je najvhodnejšie navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 


Zdroje: Tereza Brníšková: První třídou bez pláče, prvnitrida.cz
Čítajte viac o téme: Domáce úlohy
Zdieľať na facebooku