Ako deti správne motivovať?

  

Máme tu začiatok školského roku, a tak sa poďme spoločne pozrieť na to, ako deti správne motivovať.

 

Všetky deti majú motiváciu, no nie všetky majú motiváciu k tomu, aby sa slušne správali, usilovne sa učili a pomáhali rodičom. Práve naopak. Niektoré majú silnú motiváciu k lenivosti. Pri motivácii je dôležité si uvedomiť, že je rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou motiváciou. Samozrejme, tá vnútorná má vyššiu kvalitu a tiež trvanie. Ako teda správne motivovať deti tak, aby mali reálny záujem aktívne pristupovať ku svojmu životu?

 

1. Pomôžte im prežívať úspech

Keď svoje dieťa za niečo pochválite, napríklad za pekne upratanú izbu, bude mať z toho dobrý pocit a bude sa cítiť úspešne. Tým sa zvýši jeho vnútorná motivácia a bude sa snažiť svoju izbu udržiavať v poriadku častejšie. Mnoho detí žije v presvedčení, že úspech nikdy nezažijú. Toto mylné presvedčenie u nich vzniká na základe viacerých opakovaných neúspechov. Tento ich pocit nemusí trvať naveky. Skúste si všímať a vyzdvihovať všetko pozitívne, čo je v dieťati. Poukazujte na jeho silné stránky. Ukazujte mu, v čom  sa zlepšuje. Povzbuďte ho, aby si dôverovalo. Úspech je mocná sila. Úspech plodí ďalšie úspechy. Jednajte s deťmi tak, aby vo vás cítili oporu. Keď chcete deti niečomu naučiť, rozložte si úlohu do menších a jednoduchých krokov. Tešte sa spoločne s postupných malých krokov. Usilujte sa o postupné formovanie charakteru, schopností a návykov dieťaťa. Rodičia si niekedy svoje dieťa všímajú len vtedy, keď plače, kričí, nervózne pobehuje alebo sa bije s inými deťmi. Rodičia často potom deťom hovoria len to, čo robia zle. Domnievajú sa, že keď zaujmú kritický postoj, deti sa budú viac snažiť. Opak je však pravdou. Neprehliadajte chvíle, keď dieťa robí niečo správne. V týchto situáciách nešetrite slovami chvály a uznania.

 

2. Využívajte záujmy detí

Záujem buduje motiváciu. Napríklad chcete zlepšiť čítanie svojho dieťaťa. Viete, že sa mu páči futbal. Keď mu dáte čítať knihu o futbalistoch, zvýšite tak jeho motiváciu. Vďaka záujmu o futbal sa čítanie stane zmysluplné a zábavné. Dieťa získa motiváciu k učeniu, pretože to, čo číta, ho zaujíma.

 

3. Rodinná atmosféra

Príjemné rodinné ovzdušie má na motiváciu detí veľmi pozitívny vplyv. Je veľmi dobré, keď všetci cítia, že sú súčasťou celku, keď je rodina stmelená, srdečná, vládne v nej zmysel pre humor. Vtedy deti majú chuť nielen spolupracovať, ale ľahko si osvojujú hodnoty a ciele. Vtedy sú ochotné prijať aj trest, lebo vedia, že rodičia tak robia zo záujmu a z lásky. Základom takejto rodiny sú rodičia, ktorí sú zároveň aj dobrými vzormi. Pomáhajte deťom, aby sa cítili v bezpečí. Deti majú radosť vtedy, keď v rodine všetko funguje. Zmeny im naháňajú strach.

V tabuľke sú uvedené faktory, ktoré spôsobujú príjemnú a tiež nepríjemnú atmosféru v rodine.

 

4. Humor pomáha

Humor dokáže mnoho vecí zmeniť. Často pomáha predchádzať i vystrájaniu detí.

Nie všetky negatívne prejavy správania sú spôsobené vedome. Deti sa často dostávajú do problémov aj vtedy, keď to naozaj nechceli. Pokúste sa zdôrazňovať hlavne to, čo vaše deti robia dobre. Poskytujte im možnosť, aby sa cítili úspešne a úspech ich bude motivovať k ďalšej snahe. Zaujímavé činnosti povzbudzujú deti k učeniu. Príjemné rodinné ovzdušie deťom pomáha a učí ich hlavne spolupracovať. Všetky tieto okolnosti zvyšujú motiváciu, schopnosť sa rozhodovať a podporujú dobré správanie.

 


Odporúčaná literatúra:
Sal Severe: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly
Raul Posse, Julian Melgosa: Umenie výchovy
Foto: Deviatnart Oo-rein-oo
Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku