Ako môžete s deťmi trénovať matematické zručnosti?

Ako môžete s deťmi trénovať matematické zručnosti?
Ako môžete s deťmi trénovať matematické zručnosti? / Foto: mominspiredlife.com

Na precvičovanie matematických zručností si vyčleňte denne 10-15 minút. Vždy vychádzajte z toho, čo už dieťa ovláda a pomaly postupujte k tomu, čo dieťaťu ešte nejde. Nemusíte stále opakovať už prebraté učivo, to si dieťa precvičí v škole. Zamerajte sa hlavne na to, čomu dieťa nerozumie.

 

Predčíselné predstavy

Predčíselné predstavy sú základom pre utváranie matematických predstáv. Ich osvojenie prebieha už v predškolskom veku. Predčíselné predstavy znamenajú, že dieťa chápe pojmy väčší-menší, ľahší - ťažší, prvý - posledný alebo vie porovnávať množstvo. Predčíselné predstavy sa dobre precvičujú na kockách zo stavebnice. Dieťa má dať na jednu kôpku obdĺžniky, na druhú kocky, na tretiu napríklad trojuholníčky. Alebo zvlášť umiestnite žlté, červené a modré kocky. Alebo do každej kôpky zamiešajte útvar, ktorý tam nepatrí. Úlohou dieťaťa je tento útvar nájsť. Využite napríklad obrázok k rozprávke o repe tak, že sa pýtajte dieťaťa, kto je na obrázku prvý, prostredný , kto posledný, za kým stojí vnučka, pred kým stojí psík.

 

Práca s číslami

Dieťa sa musí naučiť pracovať s číslami a vytvárať si číselné predstavy. Musí pochopiť, že čísla sú symboly, ktoré nahrádzajú konkrétne veci, ktoré sa počítajú. Musí sa tiež naučiť ich zapísať. Pri osvojovaní čísel je vhodné, keď dieťa berie do rúk predmety po jednom. Môže počítať autíčka, medvedíky, kocky, hrnčeky v kuchyni, cukríky, lentilky... Časom sa už nebude musieť predmetu dotýkať, bude mu stačiť, keď sa na predmet bude dívať. Nakoniec zvládne počítanie spamäti.

 

Zápis čísel

Písanie čísel sa môže trénovať podobne ako písanie písmen. Môžete dieťaťu číslo napísať na výkres a nech ho obťahuje farbičkami. K číslu môžete nakresliť aj toľko predmetov, ktoré číslo predstavuje. Píšte tiež spoločne čísla do vzduchu, prstom do piesku alebo hliny, vystrihujte čísla z papiera, modelujte čísla z drôtov. Napíšte čísla na kartičky, jednotlivé kartičky mu ukazujte a dieťa má povedať, aké číslo sa na kartičke nachádza.

 

Základné matematické operácie

V prvom ročníku sa deti učia hlavne sčitovať a odčitovať. Zo začiatku väčšinou používajú prsty. Problém nastáva vtedy, keď začnú počítať do 20 a prstov je zrazu málo. A preto by sa dieťa malo časom naučiť počítať bez názornej predstavy. Zo začiatku sú dobré na precvičovanie sčítania a odčítania názorné príklady. Dávajte napríklad do radu guľôčky a povedzte dieťaťu, nech ich spočíta. Alebo používajte počítadlo.

 

Zápis matematických operácií

Dieťa potrebuje pochopiť, že čísla sú zastúpené  symbolmi a matematické operácie znamienkami. To znamená, že musí pochopiť, že keď dá dokopy 2 cukríky a 4 cukríky, spolu bude mať 6 cukríkov. To znamená, že to môže zapísať 2+4=6.

 

Vymýšľajte príklady

Skúste s dieťaťom vymýšľať rôzne príklady, v ktorých použite rôzne matematické znamienka. Alebo napíšte príklady typu 8 2=6 alebo 5 4 =9. Dieťa má doplniť vhodné znamienko. Alebo povedzte dieťaťu, aby z troch čísel vymyslelo 4 príklady. Napríklad mu dajte čísla 1,5,6. Úloha by mala vyzerať nasledovne: 1+5=6,  5+1=6,  6-1=5,  6-5=1

 

Slovné príklady

Pri slovných príkladoch sa kombinuje čitateľská gramotnosť a matematické zručnosti. Dieťa musí zadanie úlohy správne pochopiť, aby príklad vedelo vypočítať. Naučte dieťa prečítať zadanie aj viackrát. Spočiatku zadávajte slovné úlohy, ktoré precvičujú len jednu operáciu, napríklad len sčítanie alebo odčítanie. Neskôr úlohy aj kombinujte. Slovné úlohy je dobré neustále trénovať, lebo práve tréning robí s dieťaťa dobrého matematikára. Čím viac bude počítať, tým viac sa mu bude dariť.

 

Orientácia v čase

K matematickým schopnostiam patrí aj orientácia v čase. Keď sa bude dieťa dobre orientovať v čase, uľahčí mu to niektoré matematické úlohy, napríklad prácu s číselnou osou. Dieťa by malo tiež rozumieť pojmom: včera-dnes-zajtra-pozajtra. Malo by vedieť vymenovať dni v týždni za sebou. Malo by tiež vedieť, ktorý deň ide napríklad po strede, ktorý deň je pred utorkom a podobne. Tiež by malo poznať názvy mesiacov a vedieť pospájať s nimi rôzne rituály, sviatky a udalosti, ktoré sa k jednotlivým mesiacom viažu. Nezabúdajte tiež na finančnú gramotnosť. Nech vie, v akej hodnote máme mince a bankovky a nech má predstavu o tom, koľko stoja jeho obľúbené jedlo a veci. Trénujte s dieťaťom aj odhad. Napríklad koľko krokov je od domu do záhrady, ako dlho bude trvať cesta od babičky domov a podobne.

 

Hry a matematika

Matematické schopnosti rozvíjajú napríklad tieto hry: Človeče, nehnevaj sa, Domino, Kvarteto, Pexeso, hry s kockou a podobne. Okrem matematických schopností tieto hry rozvíjajú postreh, sústredenosť, ale aj schopnosť prehrávať.

 

Foto: economic.bg

 

Čo robiť, keď sa problémy s počítaním nezlepšujú?

Ak problémy s počítaním trvajú niekoľko mesiacov a nedarí sa vám to zlepšiť, bolo by vhodné s dieťaťom navštíviť pedagogicko-psychologickú poradňu. Dieťa môže mať špecifickú poruchu učenia – dyskalkuliu. V poradni vám pomôžu zistiť, v čom má dieťa konkrétne problémy, z akého dôvodu nepodáva adekvátny výkon, odporučia učiteľom v škole, čo by mali s dieťaťom robiť iným spôsobom.

 


Zdroj: Tereza Brníšková: První třídou bez pláče
Čítajte viac o téme:
Zdieľať na facebooku