Objavte štýl učenia svojho dieťaťa. Ako na to?

Objavte štýl učenia svojho dieťaťa.
Objavte štýl učenia svojho dieťaťa. / Foto: Bigstock

Dieťa prijíma a spracováva informácie, učí sa a to rôznymi spôsobmi. Ak ho chcete v osvojovaní si vedomostí podporiť, zistite, aký je jeho preferovaný štýl učenia.

 

Existujú 3 základné štýly učenia, do ktorých väčšina ľudí spadá: vizuálny, sluchový a kinestetický. Dokonca aj v ranom veku dieťaťa môžete odpozorovať jeho pravdepodobný štýl učenia. Keď zistíte, či sa vaše dieťa učí predovšetkým pozeraním, počúvaním alebo pohybom, robením, môžete mu pomôcť formovať jeho vzdelávacie skúsenosti tak, aby uprednostňovalo tento primárny štýl učenia, pričom zároveň neignorujete dôležitosť všestranného učenia. Uvedomenie si štýlu učenia vášho dieťaťa vám môže pomôcť určiť, prečo môže mať v určitých oblastiach problémy. Možno má problémy s dodržiavaním ústnych pokynov, ale bolo by úplne v poriadku, keby existovala nejaká vizuálna pomôcka. Alebo sa možno potrebuje učiť praktickým spôsobom, a nie len čítať z učebnice. Individuálny štýl učenia svojho dieťaťa môžete spoznať tak, že budete pozorovať, ako sa učí a čo robí vo voľnom čase. 

 

3 kroky k určeniu štýlu učenia dieťaťa

 

1. Pozorovanie dieťaťa v akcii

Pri tomto bode je dobré sledovať, ako sa dieťa vyjadruje. Napríklad dieťa so sluchovým štýlom sa najlepšie vyjadruje slovami. Niekedy sa môže zdať, že nevenuje pozornosť, pretože sa vás neustále snaží prehovárať. Dieťa, ktoré sa učí sluchom, má tiež tendenciu čítať nahlas namiesto potichu pre seba. Pre dieťa s vizuálnym štýlom učenia sa je pravdepodobnejšie vyjadrovať sa a odhaľovať svoje emócie prostredníctvom výrazov tváre a môže sa zdať, že neustále sleduje tváre iných. Pozorovaním ostatných si v skutočnosti ukladá tieto obrazy pre budúce použitie. Dieťa s kinestetickým štýlom sa vyjadruje rečou tela a môže sa zdať, že nie je schopné udržať si ruky pri sebe. Často napodobňuje ostatných, najmä pokiaľ ide o pohyb (ako sú gestá rúk a štýl chôdze). Taktiež sa rado dotýka všetkého, vrátane ľudí a predmetov. 

 

Primárny štýl učenia sa dieťaťa sa zvyčajne odráža aj v jeho záujmoch. Napríklad sluchový typ zvyčajne prejavuje záujem o hudbu a zvuky. Možno si vie zapamätať všetky slová mnohých piesní, pričom má problém zapamätať si, čo práve čítal v knihe. Vizuálny typ má často záujem o čítanie aj sledovanie televízie, a to vďaka spoločnej línii vizuálnej stimulácie. Môže sa tiež tešiť na prezeranie fotografií a iných zaujímavých predmetov. Kinestetický typ rád robí všetko od plávania a behu až po hranie basketbalu. Hodina telocviku alebo umenia môže byť jeho obľúbeným predmetom, pretože dokáže zamestnať ruky. Tento typ má tiež rád hry, ale často nedokáže sedieť dostatočne dlho pri čítaní. 

 

Všimnite si, ako rieši problémy. Všetci čerpáme zo svojich silných stránok, keď sa pokúšame riešiť problémy, takže dieťa má tendenciu využívať atribúty, ktoré súvisia s jeho štýlom učenia. Napríklad sluchový typ má tendenciu rozprávať sa a diskutovať o možných riešeniach problémov. Vizuálny typ používa svoje oči na riešenie problémov, čo znamená, že si rýchlo všimnú, ak niečo nie je na mieste alebo nie je v poriadku. Kinestetický typ sa zvyčajne pokúša riešiť problémy svojimi rukami. Môže napríklad počítať prstami pri riešení matematických úloh. Má rád vedecké projekty a stavebné výtvory určené na konkrétnu úlohu.

 

2. Identifikujte ďalšie indície

Porozprávajte sa s učiteľmi a ľuďmi, ktorí pravidelne komunikujú s vaším dieťaťom. Bez ohľadu na to, ako aktívny ste ako rodič alebo ako pozorne sledujete svoje dieťa, niekedy iní ľudia zachytia tendencie a náznaky, ktoré vám možno unikajú. Učiteľ vám napríklad môže povedať, že vaše dieťa najlepšie chápe pojem sčítavania, keď sa používajú vizuálne podnety, má tendenciu opakovať to, čo práve počulo, ako mechanizmus na zapamätanie alebo sa darí v praktických vzdelávacích aktivitách. Tieto informácie sú veľmi dôležité pri určovaní dominantného štýlu učenia sa. Môžete využiť niekoľko voľne dostupných dotazníkov na určovanie štýlov učenia, ktoré si môžete sami vyhodnotiť. (napríklad  thebridge.sk/vak-test ). 

 

3. Konajte na základe vašich zistení

Zosúlaďte štýl učenia svojho dieťaťa so štýlom výučby. Najlepší spôsob, ako naučiť dieťa so sluchovým typom, je prostredníctvom verbálnych pokynov a čítania nahlas. Do štýlu výučby je vhodné začleniť aj piesne či hudbu. Napríklad, ak chcete, aby si zapamätali vedeckú rovnicu, skúste ju vložiť do piesne. Najlepší spôsob, ako učiť vizuálny typ dieťaťa, je prostredníctvom vizuálnych pomôcok, kartičiek a vzdelávacích videí. Napríklad, ak sa ho snažíte naučiť hlavné mestá štátov, nakreslite mapu Európy, načrtnite štáty a uveďte, kde sa hlavné mestá nachádzajú.

Najlepší spôsob, ako naučiť dieťa s kinestetickým typom učenia sa, je umožniť mu robiť praktické projekty. Napríklad, ak sa ho snažíte naučiť o sopkách, dajte mu postaviť skutočný model sopky. 

 

Najdôležitejšie je však neobmedzovať dieťa úplne na jeden štýl učenia. Niektoré deti môžu mať kombináciu učebných štýlov, preto nečakajte, že sa úplne stotožní s jedným štýlom. Štýly učenia nie sú pevne stanovené a niekedy sa môžu meniť, keď sa dieťa vyvíja a dospieva. Pamätajte, že štýl učenia vášho dieťaťa nie je jediný spôsob, ako sa môže učiť. Poznanie jeho primárneho štýlu učenia je užitočným nástrojom, ale malo by byť vystavené rôznym spôsobom učenia. Každé dieťa je jedinečné a štýl učenia je len jednou súčasťou väčšieho spôsobu, akým sa vaše dieťa učí.

Zdieľať na facebooku