Čo robiť, keď vaše dieťa nechce chodiť do školy?

Do školy by dieťa chodiť malo, pretože každý jeden deň sa počíta a každý deň v škole je pre dieťa hodnotný.
Do školy by dieťa chodiť malo, pretože každý jeden deň sa počíta a každý deň v škole je pre dieťa hodnotný. / Foto: Bigstock

Stáva sa, že sa dieťa pred samotným nástupom do školy teší, ale po pár dňoch alebo týždňoch sa sťažuje na bolesti brucha, hlavy alebo priamo odmietne do školy ísť. Čo môžu rodičia v takomto prípade robiť?

 

Nástup do školy predstavuje pre deti rizikové obdobie ich života. Prechod z domova do väčšieho kolektívu, kde platia iné pravidlá, iná autorita nemusia deti prežívať vždy pozitívne. Vyhýbanie sa alebo odmietanie môže byť znakom sociálnych alebo emocionálnych problémov, vývinových problémov alebo šikanovania. Dobrou správou je, že existujú spôsoby, ako podporiť dieťa v tom, aby sa do školy tešilo. Pozrime sa na niektoré stratégie, pomocou ktorých môžete dieťaťu ukázať, že škola sa môže stať jeho obľúbeným miestom.

 

1. Berte svoje dieťa vážne

Nielen dospelí, ale aj deti mávajú  svoje zlé dni, ale ak sa vaše dieťa sťažuje na školu pravidelne a často, mali by ste to vziať na vedomie. To, že nechce chodiť do školy, môže byť spôsobené mnohými faktormi, vrátane úzkosti, slabšieho prospechu, sociálnych a emocionálnych problémov či šikanovaniu. Je možné, že mu nerobí dobre prostredie, krik alebo nemá kamarátov. Snažte sa zistiť, kde je problém, nechajte dieťa rozprávať, vyjadriť jeho obavy a podporte ho. Ak ho nepodporíte vy v tomto prelomovom období, nebude mať vo vás dôveru ani v budúcnosti a nezverí sa vám so svojimi ťažkosťami. A nech už je príčina akákoľvek, vaše dieťa by malo vedieť, že môže kedykoľvek za vami prísť, povedať vám, čo ho trápi a musí cítiť, že jeho názory vnímate vážne.

 

2. Zistite, či dieťa nepociťuje strach

Pre niektoré deti škola predstavuje náročné miesto pre život. Dodržiavanie pravidiel a nácvik nových zručností si vyžaduje energiu a úsilie. Takže, ak vaše dieťa vníma školu ako miesto, kde sa cíti neustále unavené, preťažené, kde musí neustále súperiť so spolužiakmi alebo musí riešiť nejaké iné problémy, môže sa rozhodnúť, že bude radšej doma, než by tvrdo pracovalo. Od veku 5 rokov tiež dochádza k prirodzenému nárastu úzkosti, keď deti začínajú chápať, že ľudia sú zraniteľní. Bez ohľadu na to, aký stabilný je ich život, deti sa môžu obávať smrti, zranenia alebo straty rodiča, a to najmä vtedy, keď počujú alebo vidia v správach niečo strašidelné. V škole sa môže obávať, že sa jeho rodičom – alebo im samým – môže stať niečo zlé, a tak majú túžbu byť rodičom nablízku. Deti sa v tomto veku tešia zo svojej novej nezávislosti, no zároveň sa jej boja.

 

3. Zistite, či dieťa chorobu predstiera alebo je naozaj choré

Kým niektoré deti sa škole vyhýbajú, pretože sa niečoho boja, niekedy chcú deti vynechať školu len preto, že doma je lepšie. V takomto prípade často predstierajú chorobu. Keď sa vaše dieťa ráno sťažuje na bolesť hlavy, posúďte, či je skutočne choré. Ak nemá horúčku, nevracia alebo nemá iné závažné príznaky, pokúste sa ho prinútiť ísť do školy. Môžete povedať: „Pozrime sa, ako dlho vydržíš v škole. Možno sa začneš cítiť lepšie.“ Ak sa bude aj naďalej cítiť zle, môžete ísť po škole k lekárovi. V dňoch, keď vaše dieťa zostane doma, by ste mali s ním zostať, ale mali by ste sa vyhnúť tomu, aby bolo celý deň pred obrazovkou alebo sa hralo s hračkami. Keď dieťa bude musieť ležať v posteli, zistí, že choroba nepredstavuje priestor na hranie a pravdepodobne sa bude chcieť vrátiť čo najskôr do školy.

 

4. Ak má dieťa konkrétny problém, snažte sa ho odhaliť a vyriešiť

Vaše dieťa  možno nechce chodiť do školy kvôli konkrétnemu problému. Možno sa bojí cestovať autobusom, možno ho v triede šikanujú, možno sa bojí samo kráčať po ulici, možno mu nechutia obedy. Ak dieťa nechce povedať konkrétnu príčinu a vyhovára sa len na bolesti brucha, jemne a citlivo sa pokúste mu dať také otázky, pomocou ktorých odhalíte príčinu. Snažte sa ho pýtať, v ktorých situáciách ho bruško bolí a podobne. Keď problém odhalíte, snažte sa ho vyriešiť v spolupráci s učiteľom alebo s odborníkmi. Ak je príčinou šikanovanie, mali by problém riešiť všetky zainteresované strany. Zvážte zapojenie vášho dieťaťa do hľadania riešenia problému. Deti môžu byť skvelými riešiteľmi problémov, ak im na to dáme príležitosť.

 

5. Spolupracujte s učiteľom

Čo najčastejšie komunikujte aj s učiteľom vášho dieťaťa. Opýtajte sa ho, ako sa vaše dieťa správa v triede a či si u neho náhodou nevšimol nejaké zvláštne formy správania. A potom spolu s učiteľom vymyslite plán. Učitelia väčšinou dokážu rodičom pomôcť a vedia vymyslieť rôzne formy riešenia problému.

 

6. Uvedomte si, že môžu existovať aj veľmi vážne problémy

Ak sa vaše dieťa neustále bráni chodiť do školy alebo je také rozrušené, že nedokáže prestať plakať, alebo vykazuje iné prejavy úzkosti, požiadajte svojho pediatra o návštevu terapeuta, ktorý sa zameriava na detskú úzkosť. Vo svojej praxi sa odborníci najčastejšie stretávajú s týmito štyrmi príčinami, ktoré súvisia s úzkostným odmietaním školy:

 

1. Separačná úzkosť

Táto môže vypuknúť v akomkoľvek veku. Všeobecne ide o strach dieťaťa z odlúčenia od rodiča, no niekedy sa môžu pridať aj obavy dieťaťa o svoju vlastnú alebo rodičovu bezpečnosť.

 

2. Emetofóbia

Ide o strach zo zvracania, pričom deti s emetofóbiou mávajú veľké obavy, že sa povracajú pred svojimi spolužiakmi.

 

3. Sociálna úzkosť

Táto býva často prehliadaná, ale deti sa niekedy jednoducho boja ísť do školy, pretože majú strach z odmietnutia alebo odsudzovania spolužiakov.

 

4. Perfekcionizmus

Mnohé z detí, ktoré nechcú chodiť do školy, dosahujú vynikajúce výsledky. Perfekcionizmus spôsobuje, že deti bývajú veľmi úzkostlivé ohľadom testov a dosiahnutých výsledkov.

 

7. Buďte milí, ale zásadoví rodičia

Je dôležité, aby dieťa videlo vašu láskavosť, keďže si práve prechádza niečím ťažkým. Počúvajte, keď vám vaše dieťa rozpráva, čo ho trápi, ponúknite mu vašu fyzickú náklonnosť a zostaňte pokojní, aj keď je dieťa frustrované. Podporujte ho, avšak nevyhýbajte sa tomu, čo vo vašom dieťati úzkosť spôsobuje, pretože v konečnom dôsledku by to úzkosť iba zhoršilo. Buďte láskavý, ale zásadový vo svojom odhodlaní pomôcť dieťaťu prekonať jeho strach alebo úzkosť. Dbajte na to, aby chápalo, že viete, aké je to preň ťažké, avšak spolu môžete daný problém zvládnuť. Do školy by však dieťa chodiť malo, pretože každý jeden deň sa počíta a každý deň v škole je pre dieťa hodnotný.

Čítajte viac o téme: Zdravie, Úzkosť
Zdieľať na facebooku