Ako podporovať čítanie u detí s dyslexiou doma

  Foto: Bigstock

Mnoho rodičov si prvýkrát uvedomí dyslexiu svojich detí, keď nastúpia do školy a majú problémy s učením sa čítať. Tak ako je každý človek jedinečný, taká je aj skúsenosť každého s dyslexiou. 

 

Dyslexia je problém so spracovaním informácií. Dyslektickí ľudia môžu mať problémy so spracovaním a zapamätaním si informácií, ktoré vidia a počujú, čo môže ovplyvniť učenie a získavanie zručností v oblasti gramotnosti. Môže sa pohybovať od miernej po závažnú a môže sa vyskytovať súčasne s inými špecifickými poruchami učenia. 

Deťom je diagnostikovaná dyslexia, keď zaostávajú za svojimi rovesníkmi v učení sa čítať, zvyčajne počas prvých rokov v škole. Príčinou nie je nedostatok inteligencie, je to zlyhanie pri rozvoji konkrétnej zručnosti: dekódovanie písaného jazyka. Niektoré deti s dyslexiou vymýšľajú spôsoby, ako kompenzovať svoje slabé čitateľské zručnosti, a ich problémy si uvedomia až vo vyššom veku, keď sa dopyt po čítaní a syntéze veľkého množstva učiva pre nich stane príliš zložitým.

 

Základy čítania

Rozvoj čítania začína niečím, čo sa nazýva fonematické uvedomenie - uvedomenie si hlások a rôznych zvukov, ktoré sú kombinované tak, aby tvorili jazyk. Predtým, ako deti dokážu rozpoznať slová zrakom, musia byť schopné spojiť zvuky, ktoré počujú, s hláskami, ktoré vidia. Práve z tohto dôvodu je cvičenie fonetiky kľúčové. 

 

Naučte svoje dieťa fonetiku pomocou zábavných a efektívnych fonetických aktivít

Gramotnosť v obchode s potravinami

Keď idete do obchodu, zoberte si nákupný zoznam. Zahrajte si hru na hľadanie vecí v obchode, ktoré začínajú vybraným písmenom. Napríklad pre písmeno „p“ môžete nájsť papriku, popcorn, pizzu, papier. Zdôraznite písmeno „p“ a zvuk, ktorý vydáva pri každom slove „p“.

 

Zábava na chladničke

Magnetické písmená môžu poskytnúť veľa jednoduchých fonických cvičení priamo vo vašej kuchyni. Na obnovenie abecedy požiadajte dieťa, aby usporiadalo písmená v abecednom poradí. Potom ho požiadajte, aby vybralo písmeno, vymyslelo jednoduché troj- alebo štvorpísmenové slovo, ktoré začína týmto písmenom, a vyhláskovalo ho na chladničke. Dokáže vaše dieťa vymyslieť viac slov, ktoré by s tým prvým písmenom napísalo? Nakoniec vyzvite dieťa, či dokáže zmeniť jedno písmeno v slove a vytvoriť nové slovo.

 

Časopis

Požiadajte dieťa, aby našlo a vystrihlo všetky slová v novinách alebo časopise, ktoré dokáže prečítať. Nalepte ich na papier a precvičte si ich spoločné čítanie.

 

Detské riekanky

Znalosť detských riekaniek zvyšuje fonologickú citlivosť dieťaťa, čo mu zase pomáha naučiť sa čítať.

 

Ako pomôcť deťom s dyslexiou v domácom prostredí?

Príbehy každý večer

Čítaním svojmu dieťaťu zlepšíte jeho schopnosti fonologického povedomia. Pozrite sa na príbehy plné rýmov. Okrem zlepšenia schopností fonologického povedomia vášho dieťaťa tiež ukážete, ako vyzerá dobrý čitateľ: výška tónu, sila hlasu, prízvuk a tiež potešenie z čítania.

 

Pri práci s dieťaťom doma používajte viac zmyslov naraz:

  • Písanie do piesku alebo krému na holenie.
  • Vytváranie slov pomocou magnetov – umožňuje vášmu dieťaťu vidieť slová a písmená v 3D a môžete rozlišovať spoluhlásky a samohlásky v rôznych farbách.
  • Počúvanie audio kníh ako alternatíva k čítaniu. Pomáhajú dieťaťu rozvíjať kľúčové zručnosti, ako je počúvanie a sústredenie, a sú dobrým úvodom do nových slov a spôsobov používania jazyka. Niektoré aplikácie audio kníh zvýraznia text na obrazovke počas jeho čítania, čo môže pomôcť vášmu dieťaťu identifikovať slová.

 

Vytvorte pamäťovú pomôcku

Niekedy dieťa dokáže nájsť nejaký „trik“, ktorý mu pomôže zapamätať si niektoré ťažšie slová. Tieto pamäťové pomôcky sa nazývajú mnemotechnické pomôcky. Dieťa môže vytvoriť nejaký rým, ktorý obsahuje dané slovo alebo niečo, čo si s týmto slovom spája.

 

Emocionálna podpora

Dyslexia môže mať za následok frustráciu, rozpaky, vyhýbanie sa a nízke sebavedomie v dôsledku ťažkostí pri vykonávaní úloh, ktoré sa zdajú byť pre ostatných prirodzené. Uznajte snahu dieťaťa a chváľte tvrdú prácu, aj keď sa stále vyskytujú chyby. Pomôžte dieťaťu rozpoznať jeho silné stránky. 

Čítajte viac o téme: Dyslexia
Zdieľať na facebooku