Problémy s čítaním: Tipy, ako ho môžete zlepšovať

Problémy s čítaním môžu eliminovať aj niektoré techniky.
Problémy s čítaním môžu eliminovať aj niektoré techniky. / Foto: Bigstock

Čítanie je jednou z najdôležitejších schopností, ktoré by si malo dieťa v prvej triede osvojiť. Umenie čítať a získavať informácie z textu, bude potrebovať počas celého života. Čím skôr má dieťa čítanie zautomatizované, tým skôr sa vie sústrediť na význam textu  a  čítanie sa tak preň stáva aj zdrojom zábavy a poznania. Ale čo robiť v prípade, keď má prváčik problémy s čítaním?

 

Odhaľte príčiny ťažkostí s čítaním

Najdôležitejšie je odhaliť, v čom tieto problémy spočívajú. Nevie pomenovať písmenká, mýli si ich alebo ich nevie poukladať do slabík? Číta pomaly? Preskakuje pri čítaní riadky? Nevie, o čom čítal? Dôležité je, aby každý jeden krok malo dieťa zvládnutý a dobre upevnený. A kým spôsobom pri náprave postupovať?

 

Techniky na podporu čítana

Ukážeme si niekoľko techník, ktoré sa dajú použiť. Nie je to zoznam všetkých techník, pristavíme sa len pri tých najznámejších.

 

Trénovanie písmen

Každý deň si vyhraďte aspoň 10 minút na precvičovanie písmen. Diktujte dieťaťu písmenká. Alebo si z toho urobte hru a nech dieťa písmenká diktuje vám. Alebo píšte písmenká na obrazovku počítača a nech dieťa určuje, aké je to písmeno. Zámeny písmen ako b-d-p sú u prvákov veľmi bežné. Neučte všetky problémové písmená dieťa naraz. Uvádza sa, že spojenie jedného písmena s hláskou a jeho upevnenie trvá približne dva týždne. Čo robiť, keď si dieťa zamieňa napríklad m n? Nech si dieťa píše m na veľký papier A4 alebo niekde na stenu. Nech potom písmenko obťahuje prstom, aby si uvedomilo jeho tvar. Nech m každý deň obtiahne pastelkou inej farby. Potom napíšte k písmenu m veci, ktoré začínajú týmto písmenom. Na ďalší týždeň podobným spôsobom trénujte písmenko n. Tretí týždeň môžete precvičovať obidve písmená spolu. Potom môžete postupovať aj tak, že dieťaťu poviete, aby vyhľadávalo písmenká mn v texte a farebne ich vymaľovalo.

 

Skladanie písmen do slabík a slov

Na kartičky si napíšte písmená, ktoré dieťa pozná. Obidvaja si vylosujte niekoľko kartičiek a snažte sa z písmen vytvoriť čo najviac slabík. Alebo ukazujte dieťaťu kartičky s napísanými slabikami. Dieťa ich má za úlohu prečítať. Slabiky striedajte čoraz rýchlejšie. Ďalšia aktivita spočíva v tom, že poviete dieťaťu, aby na určité slabiky vymýšľalo nejaké slová. Môžete tiež vytlieskavať slabiky v slovách a napokon zo slabík skladajte spoločne celé slová.

 

Problémy s orientáciou v texte

Pri strácaní sa v texte môže pomôcť tzv. čítacie okienko. Je to obdĺžnik z tvrdého papiera alebo fólie, ktoré má po stranách niekoľko výrezov. Podľa toho, ako je prváčik pokročilý, vyberie sa  veľkosť otvorov (okien). Čitateľ tak vidí v okne iba práve čítané slovo. Ostatné časti textu sú zakryté a dieťa tak nerušia, nemôže očami predbiehať dopredu. Neskôr stačí už podložka len pod riadkom, ktorý dieťa práve číta. Zamedzí sa tak preskakovaniu riadkov.

 

Keď  čítanie nie je zautomatizované

Zautomatizované čítanie je také, pri ktorom dieťa už nemusí premýšľať. Nemusí uvažovať nad každým písmenkom a nad tým, ako sa písmená spájajú do slabík a slabiky do slov. Dieťa číta primerane rýchlo a plynulo. Čítanie sa dá naučiť len čítaním. Čím viac dieťa číta, tým sa mu aj lepšie číta. Deti, ktoré dobre čítajú, väčšinou aj veľmi rady čítajú. Ako motivovať deti, ktoré čítanie nebaví?

 • vytvorte si v rodine rituál čítania, kedy číta celá rodina, aby aj vaše dieťa bolo motivované k čítaniu,
 • dovoľte dieťaťu okrem povinného čítania čítať aj to, čo ho baví,
 • ak si dieťa nevie vybrať vhodný text, sami mu nájdite text o tom, čo ho baví. Ak sa mu páči futbal, dovoľte mu, nech si číta o futbalistoch,
 • pýtajte sa dieťaťa, o čom čítalo,
 • chváľte ho za každý pokrok,
 • darujte si navzájom v rodine knižky čo najčastejšie,
 • chodievajte spolu do knižnice a kníhkupectva,
 • čítajte si spolu s dieťaťom, pár viet prečítajte vy a pár viet dieťa,
 • čítajte prváčikovi pred spaním.

 

Problémy s porozumením textu

Keď má dieťa zautomatizovanú techniku čítania, potrebné je s ním precvičovať chápanie textu. Čím lepšie dieťa rozumie textu, tým rýchlejšie získava potrebné informácie. Dieťa sa potom aj lepšie učí a čítanie s porozumením využíva celý život.

 

Ako trénovať čítanie s porozumením?

 • nech dieťa rozpráva o tom, čo čítalo,
 • motivujte dieťa, aby sa podľa obrázkov pri texte pokúsilo odhadnúť, o čom bude text,
 • motivujte dieťa, aby sa pokúsilo podľa nadpisu odhadnúť, o čom bude text,
 • vysvetľujte mu slová, ktorým nerozumie,
 • dovoľte mu vytvárať nové závery alebo chýbajúce časti v texte.

Čo nerobiť?

 • nedávajte dieťaťu čítať ťažké texty,
 • nedávajte mu čítať stále ten istý text,
 • nenúťte dieťa čítať, keď je veľmi unavené,
 • nekričte do dieťaťa, keď sa mu v čítaní nedarí,
 • neporovnávajte ho s inými deťmi.

 


Zdroj a odporúčaná literatúra: Tereza Beníšková: První třídou bez pláče
Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku