Ako vniesť do triedy viac radosti?

Každý nový deň sa môže pre žiakov v škole stať nezabudnuteľným. Záleží len na tom, ako sa naň buď sami naladia, alebo ako im učitelia pri tom nalaďovaní pomôžu a na čo zamerajú ich pozornosť.
Každý nový deň sa môže pre žiakov v škole stať nezabudnuteľným. Záleží len na tom, ako sa naň buď sami naladia, alebo ako im učitelia pri tom nalaďovaní pomôžu a na čo zamerajú ich pozornosť. / Foto: Pexels

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti šťastne a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú.

 

Nech je to už tak či onak, každý nový deň sa môže pre žiakov v škole stať nezabudnuteľným. Záleží len na tom, ako sa naň buď sami naladia, alebo ako im učitelia pri tom nalaďovaní pomôžu a na čo zamerajú ich pozornosť. Vo svete nikdy nie je nedostatok krásnych a zázračných vecí, nedostatočná je len naša schopnosť ich vidieť. Už Ján Bosco hovoril: „Každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom.“ Radosť je určitým vyjadrením nadšenia, šťastia, spokojnosti, pohody a prosperity. My dospelí my sme to mali naučiť aj deti. Čo môže žiakom zlepšiť náladu a čo všetko prináša do triedy viac radosti?

 

Spokojný učiteľ dokáže vniesť do triedy radosť

Len šťastný a spokojný učiteľ dokáže v triede vykúzliť príjemnú atmosféru. Aby učiteľ v dnešnej dobe vydržal pracovať v školstve čo najdlhšie a zároveň bol spokojný a naplnený pozitívnou energiou, potrebuje si vytvoriť určité návyky a spôsoby práce, ktoré mu budú spríjemňovať nielen prácu v škole, ale i celý jeho deň. Práca učiteľa je špecifická tým, že si ju nosí aj domov. Ak nie v podobe písomiek, ktoré treba opraviť, tak aspoň v hlave, pretože neustále premýšľa nad tým, ktoré metódy na ďalší deň by mal použiť, aby žiakov čo najlepšie zaujal. Aby mal učiteľ pokojnú myseľ, kľud  a cítil sa spokojne, musí si osvojiť určité návyky, ktoré by mal denne dodržiavať. Predovšetkým si vytvorte svoj vlastný mikrosvet. Veľa oddychujte, športujte, čítajte, sledujte dobré filmy, venujte sa svojim záľubám. Počas dovolenky nerobte aktivity súvisiace s učením. Robte niečo úplne iné.  Čo najčastejšie chodievajte na výlety a do prírody. Často meňte prostredie a stretávajte sa s ľuďmi, ktorí nepracujú v školstve. Toto všetko veľmi pomáha. Ak ste aspoň trochu spirituálne nastavení, venujte sa modlitbám alebo meditáciiSpiritualita vám pomôže nájsť vyššie poslanie vo vašej práci a pomôže vám sa lepšie vyrovnať aj napríklad s pocitom nespravodlivosti pri finančnom odmeňovaní alebo aj pri tom, ak vám za vašu prácu aj tridsať rokov nikto nepoďakuje alebo nepovie slová uznania. Spiritualita vám pomôže prekonať najťažšie prekážky, ktoré vám pri práci v školstve môžu prísť do cesty. Viacerí odborníci v oblasti psychológie a filozofie sa zhodujú v tom, že kultivovanie duchovného života má pre človeka veľký význam preto, lebo jeho praktizovaním lepšie vnímame naše poslanie na Zemi a máme aj väčšiu chuť toto poslanie napĺňať. Duchovný život pomáha aj pri dosahovaní vnútorného pokoja a radosti. Práve spirituálne zameraný učiteľ dokáže svoju prácu vnímať ako poslanie. V opačnom prípade často rýchlo vyhorí alebo v práci nevydrží. Je nevyhnutné stanoviť si hranice pracovného a súkromného života a dodržiavať ich. Aj keď to môže byť pre väčšinu učiteľov ťažké, lebo po celé dni a noci cítia zodpovednosť za svojich žiakov. Ale verte, iba to, že sa dokážete počas dňa odpojiť od svojej triedy, vám z dlhodobého hľadiska pomôže vytvoriť radosť v triede a učenie vás bude baviť dlhšie obdobie.

 

Formujte v triede spolupatričnosť a dôveru

Spolupatričnosť je jednou zo zložiek šťastia v triede. Budovanie silných a pekných  vzťahov medzi žiakmi, ale aj medzi učiteľmi a žiakmi je veľmi dôležité. Ak chce učiteľ nadviazať hlbšie vzťahy so žiakmi, je dobré, keď sa postupne, v priebehu školského roka, venuje niektorým aj individuálne. Vzhľadom na počty žiakov je to, samozrejme, náročné, ale dobré je venovať sa aspoň tým , ktorí majú problémy so správaním. Najmä vo veľkých triedach sa žiaci často cítia stratení, prehliadaní a často majú pocit, že ich názor nikoho nezaujíma. Počas individuálneho stretnutia si žiak užívajú plnú pozornosť učiteľa. A keďže svoj názor nemusia hovoriť pred spolužiakmi, zvyčajne dôjde k úprimnej komunikácii s učiteľom. Nemusí sa vždy jednať len o dlhšie rozhovory. Niekedy stačí, keď sa žiakovi prihovoríte v jedálni, cez prestávku na chodbe, keď máte dozor, počas krúžkovej činnosti a podobne. Veľa učiteľov má z takýchto stretnutí pozitívne skúsenosti, pretože veľa žiakov prestáva na hodinách vyrušovať, cítia sa spokojnejšie a takto je vytvorený základ na formovanie spolupatričnosti a dôvery v celej triede. Vhodné sú napríklad aj ranné komunitné kruhy. Pomáhajú žiakom vyjadrovať svoje názory, pocity, učia vzájomnej tolerancii, lepšiemu pochopeniu a vzájomnej empatii. Komunitný kruh sa využíva hlavne na prvom stupni základných škôl, ale mal by mať svoje miesto aj na druhom stupni. Práve niektorí žiaci v puberte majú potrebu komunikovať, hovoriť o svojich zážitkoch a pocitoch. Okrem ranných kruhov ich môžete využiť na triednických hodinách, ale aj na občianskej či etickej výchove. V niektorých školách aj na druhom stupni robia komunitné kruhy vždy prvú hodinu v pondelok, keď sa žiaci potrebujú porozprávať po víkende alebo poslednú hodinu v piatok, keď je potrebné zhodnotiť celý týždeň. V komunitnom kruhu je učiteľovo postavenie rovnoprávne so žiakmi. Veľkou výhodou usporiadania do kruhu je i to, že žiaci na seba vidia a môžu prirodzene komunikovať verbálne i neverbálne. V rámci komunitného kruhu sa nepreberá nové učivo, neskúša sa a neopakuje. Pri tejto aktivite sa deti cítia v bezpečí. Okrem komunitných kruhov môžete využívať aj rôzne hry a iné aktivity, ktoré vo významnej miere pomáhajú formovať kvalitné vzťahy v triede.
 

Pokúste sa postupne plniť sny žiakov

Triednym snom môže byť návšteva filmového predstavenia, skanzenu, hradu, múzea. Možností je veľa. Nech je sen žiakov akýkoľvek, je dôležité, ak je to len trochu možné, splniť  ho. Pocit, že sa uskutoční podujatie, o ktorom tak dlho žiaci snívali, prináša do triedy na dlhú dobu radostnú atmosféru. Ideálne je, keď do prípravy podujatia zapojíte všetkých žiakov.

 

Snažte sa vymýšľať individuálne úlohy pre žiakov

Keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov, dokáže im občas vymyslieť úlohy šité na mieru. Keď žiak potom robí takúto úlohu, ktorú potom môže prezentovať pred celou triedou, tak potom pociťuje skutočnú radosť. Je výborné, keď učiteľ vie aj nejakú mimoškolskú vášeň žiaka využiť na vyučovaní.

 

Využívajte  zážitkové metódy a rôzne hry

Existuje množstvo zážitkových a kreatívnych metód, ktoré dokážu vyčariť na vyučovaní dobrú atmosféru. Zábavnejšie metódy skúšania alebo opakovania atmosféru v triede uvoľňujú, a tak hlavne tí žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí, sa dokážu skôr uvoľniť a zapájajú sa do procesu v triede a zažívajú pozitívne pocity. Nielen na vyučovaní, ale aj na triednických hodinách, na kurzoch či v škole v prírode sa snažte čo najčastejšie prostredníctvom rôznych hier a  aktivít vytvárať atmosféru pohody a radosti. Často práve mimoškolské akcie dokážu žiakov v triede viac zblížiť a radosť z prežitých chvíľ si na dlhé obdobie prinášajú aj na vyučovanie do tried.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku