Efektívne učenie

Úspech žiakov môže ovplyvniť aj správna spätná väzby od učiteľov. Ako ju robiť čo najlepšie?

Keď žiaci dostanú správnu spätnú väzbu v správnom čase, môžu sa skôr priblížiť k tomu, aby sa stali nezávislými a mali energiu a motiváciu na to, aby oni sami mohli regulovať svoje učenie. Ako im v tom učiteľ môže pomôcť?

Ako čo najlepšie pripraviť žiakov na prácu v skupinách?

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz dáva na učenie v skupinách. Skupinová práca sa často spája so samostatnosťou, lepšou motiváciou, kooperáciou a súvisí aj so zodpovednosťou. Ako na túto prácu pripraviť žiakov čo najlepšie?

Chcete vedieť, či žiaci učivu porozumeli? Vyskúšajte nasledujúce aktivity

Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či učivo rozumeli.

Tvorivé a zábavné aktivity, ktoré pomáhajú žiakom pri opakovaní učiva

V škole je potrebné často opakovať učivo. Čo však urobiť pre to, aby sa pri opakovaní žiaci nenudili a aby ich táto činnosť zaujala? Možno vám pomôže niektorá z nasledujúcich aktivít.

Čo hovoria najznámejšie objavy o učení?

Učenie je nadobúdanie skúseností a utváranie jednotlivca v priebehu jeho života. Je osobitným druhom ľudskej činnosti, v ktorej subjekt- dieťa alebo dospelý, vplyvom vonkajších podmienok a vlastnej motivácie mení seba a prostredie. Výsledkom procesu učenia je zmena správania jedinca, ktorý sa procesu zúčastnil. V oblasti učenia nepretržite prebieha množstvo výskumov. Pozrime sa na niekoľko zistení, ktoré môžu učiteľom pomôcť nastaviť proces vzdelávania tak, aby sa žiakom učilo nielen ľahko, ale...

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú proces učenia

Existuje množstvo zaujímavých aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú deťom precvičovať mozog a majú pozitívny vplyv na ich učenie. Pozrime sa na niektoré z nich.

Ako aplikovať metódu SOLE na vyučovaní?

Existuje mnoho spôsobov, ako prebudiť v deťoch ich prirodzenú túžbu učiť sa a posúvať sa ďalej. Jedným z nich je aj koncept SOLE (Self Organized Learning Environment), čo je prístup využívajúci detskú zvedavosť v spolupráci s internetom a učiteľom v úlohe kouča.

Otázky, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu v triede

Správne formulované otázky sú dôležitou súčasťou učenia. Hovorí sa, že dobré sú tie, ktoré vedú k ďalším otázkam. Zoznámte sa s niektorými spôsobmi, ako rozprúdiť v triede diskusiu.