Efektívne učenie

Ako môže učiteľ pomôcť žiakom pri učení?

V tomto článku ponúkame niekoľko tipov, ktoré môžu žiakom a študentom výrazne pomôcť v procese vzdelávania.

5 spôsobov, ako pomôcť žiakom, ktorí majú problém čítať s porozumením

Existuje veľa žiakov, ktorí dokážu plynulo čítať, ale nerozumejú textu alebo niektorým slovám. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho, je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Ako týmto žiakom pomôcť?

Metódy, ktoré aktivizujú žiakov pri učení

Väčšina učiteľov vie, že aby žiakov zaujala, musí do bežného procesu vyučovania prinášať rôzne zaujímavé metódy, ktoré učivo môžu urobiť príťažlivejším. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré môžu pomáhajú žiakom zahĺbiť sa viac do učiva.

Úspech žiakov môže ovplyvniť aj správna spätná väzby od učiteľov. Ako ju robiť čo najlepšie?

Keď žiaci dostanú správnu spätnú väzbu v správnom čase, môžu sa skôr priblížiť k tomu, aby sa stali nezávislými a mali energiu a motiváciu na to, aby oni sami mohli regulovať svoje učenie. Ako im v tom učiteľ môže pomôcť?

Ako čo najlepšie pripraviť žiakov na prácu v skupinách?

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz dáva na učenie v skupinách. Skupinová práca sa často spája so samostatnosťou, lepšou motiváciou, kooperáciou a súvisí aj so zodpovednosťou. Ako na túto prácu pripraviť žiakov čo najlepšie?

Chcete vedieť, či žiaci učivu porozumeli? Vyskúšajte nasledujúce aktivity

Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Existuje niekoľko jednoduchých a časovo nenáročných aktivít, vďaka ktorým môže učiteľ rýchlo zistiť, či učivo rozumeli.

Tvorivé a zábavné aktivity, ktoré pomáhajú žiakom pri opakovaní učiva

V škole je potrebné často opakovať učivo. Čo však urobiť pre to, aby sa pri opakovaní žiaci nenudili a aby ich táto činnosť zaujala? Možno vám pomôže niektorá z nasledujúcich aktivít.

Čo hovoria najznámejšie objavy o učení?

Učenie je nadobúdanie skúseností a utváranie jednotlivca v priebehu jeho života. Je osobitným druhom ľudskej činnosti, v ktorej subjekt- dieťa alebo dospelý, vplyvom vonkajších podmienok a vlastnej motivácie mení seba a prostredie. Výsledkom procesu učenia je zmena správania jedinca, ktorý sa procesu zúčastnil. V oblasti učenia nepretržite prebieha množstvo výskumov. Pozrime sa na niekoľko zistení, ktoré môžu učiteľom pomôcť nastaviť proces vzdelávania tak, aby sa žiakom učilo nielen ľahko, ale...