Efektívne učenie

Ako sa naštartovať, keď sa vám nechce učiť?

Ľudia majú v sebe zabudovanú túžbu učiť sa a rozširovať si svoje vedomosti. Len vďaka nim sa môžu rozvíjať. V dnešnej dobe už neplatí, že učia sa len tí, ktorí chodia do školy. Čoraz viac ľudí využíva rôzne formy celoživotného vzdelávania.

Spoznajte vlastnosti a prístupy úspešných študentov

Niektorí študenti sú skutočnými majstrami v učení. Učia sa rýchlo, väčšinou všetkému rozumejú, dokážu prekonávať prekážky a vedia sa tiež sami dobre motivovať. Pozrime sa na vlastnosti a prístupy k učeniu, ktoré im v tom pomáhajú.

Ako sa efektívne učiť pomocou kinestetického štýlu učenia?

Existujú študenti, ktorí neobsedia. Niekedy je naozaj ťažké prinútiť ich sedieť. Pre tento typ sú vhodné aktivity, ktoré sa dajú aplikovať v rámci kinestetického štýlu učenia.

Chcete efektívne študovať? Vyskúšajte tieto spôsoby

Existuje množstvo metód, ktoré pomáhajú študentom študovať rýchlejšie a efektívnejšie. Niektoré študenti využívajú viac, iné menej. A ktoré sú tie najznámejšie? Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

Čo hovoria najznámejšie objavy o učení?

Učenie je nadobúdanie skúseností a utváranie jednotlivca v priebehu jeho života. Je osobitným druhom ľudskej činnosti, v ktorej subjekt- dieťa alebo dospelý, vplyvom vonkajších podmienok a vlastnej motivácie mení seba a prostredie. Výsledkom procesu učenia je zmena správania jedinca, ktorý sa procesu zúčastnil. V oblasti učenia nepretržite prebieha množstvo výskumov. Pozrime sa na niekoľko zistení, ktoré môžu učiteľom pomôcť nastaviť proces vzdelávania tak, aby sa žiakom učilo nielen ľahko, ale...

Písanie poznámok pomocou systému Cornell Note System

Možno máte problém s písaním poznámok a máte možno dojem, že sa v nich strácate a neviete rýchlo nájsť potrebné informácie. Existuje mnoho spôsobov, ako si robiť poznámky. Je užitočné vyskúšať rôzne metódy a určiť, ktoré z nich vám v rôznych situáciách najlepšie vyhovujú. Nájsť vhodný systém vám môže pomôcť napríklad aj Cornell Note System.

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú proces učenia

Existuje množstvo zaujímavých aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú deťom precvičovať mozog a majú pozitívny vplyv na ich učenie. Pozrime sa na niektoré z nich.

Ako aplikovať metódu SOLE na vyučovaní?

Existuje mnoho spôsobov, ako prebudiť v deťoch ich prirodzenú túžbu učiť sa a posúvať sa ďalej. Jedným z nich je aj koncept SOLE (Self Organized Learning Environment), čo je prístup využívajúci detskú zvedavosť v spolupráci s internetom a učiteľom v úlohe kouča.