Články: Pre študentov
O projekte

Efektívne učenie

Objavné vyučovanie - vyučovanie orientované na žiaka

Objavné vyučovanie - vyučovanie orientované na žiaka


Súčasná vedomostná spoločnosť musí flexibilne reagovať na požiadavky doby. V tomto procese učiteľom a žiakom pomáha aj objavné vyučovanie. Čítaj ďalej
Prečo je dobré poznať a využívať autoregulatívne učenie?

Prečo je dobré poznať a využívať autoregulatívne učenie?


Autoregulatívne učenie je efektívne preto, lebo vychádza z vnútornej potreby človeka. Uspokojuje jeho potreby a dáva mu zmysel. Z tohto dôvodu ho väčšinou aj veľmi baví. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie spomína domáce vzdelávanie a práve s ním veľmi úzko súvisí autoregulatívne učenie, pri ktorom dieťa zodpovedá za to, čo a kedy sa naučí. Čítaj ďalej
Ako vytvoriť emocionálne bezpečné prostredie na vyučovaní?

Ako vytvoriť emocionálne bezpečné prostredie na vyučovaní?


Školy vytvárajú edukačný priestor nielen materiálnymi podmienkami, ale najmä vzťahmi, ktoré v nej prevládajú. Myslia sa tým vzťahy medzi školou a komunitou, školou a rodinou, vzťahy v učiteľskom zbore a špeciálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Dôležité je tiež pre žiakov vytvárať emocionálne bezpečné prostredie. Ako ho čo najlepšie vytvoriť? Čítaj ďalej
Prečo žiaci zabúdajú a čo s tým môžeme robiť?

Prečo žiaci zabúdajú a čo s tým môžeme robiť?


Určite to poznáte. Na jednej hodine niečo vysvetlíte a na ďalšej si žiaci toho veľmi málo pamätajú. Dôvodov, prečo k tomu dochádza, môže byť veľa, ale jedným z nich je aj ten, ktorý je pre náš mozog úplne prirodzený. Je to zabúdanie. Čítaj ďalej
Ako zlepšiť spätnú väzbu v procese učenia? Pomôcť si navzájom môžu aj spolužiaci

Ako zlepšiť spätnú väzbu v procese učenia? Pomôcť si navzájom môžu aj spolužiaci


Spätná väzba (feedback) je konštatovanie, čo sa podarilo a kde sa urobili chyby. Čítaj ďalej
Čo pozitívne ovplyvňujú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi?

Čo pozitívne ovplyvňujú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi?


Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa v nej cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne zbytočné faktory. Čítaj ďalej
Využívanie kreatívnych postupov na vyučovaní

Využívanie kreatívnych postupov na vyučovaní


Ak nechceme, aby žiaci boli len pasívnymi prijímateľmi informácií, je potrebné ich neustále motivovať prostredníctvom rôznych kreatívnych metód a postupov. Čítaj ďalej
Aktivity, ktoré môžete použiť na konci vyučovacej hodiny

Aktivity, ktoré môžete použiť na konci vyučovacej hodiny


Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Čítaj ďalej