Články: Pre študentov
O projekte

Efektívne učenie

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú  proces učenia

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú proces učenia


Existuje množstvo zaujímavých aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú deťom precvičovať mozog a majú pozitívny vplyv na ich učenie. Pozrime sa na niektoré z nich. Čítaj ďalej
Ako aplikovať metódu SOLE na vyučovaní?

Ako aplikovať metódu SOLE na vyučovaní?


Existuje mnoho spôsobov, ako prebudiť v deťoch ich prirodzenú túžbu učiť sa a posúvať sa ďalej. Jedným z nich je aj koncept SOLE (Self Organized Learning Environment), čo je prístup využívajúci detskú zvedavosť v spolupráci s internetom a učiteľom v úlohe kouča. Čítaj ďalej
Otázky, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu v triede

Otázky, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu v triede


Správne formulované otázky sú dôležitou súčasťou učenia. Hovorí sa, že dobré sú tie, ktoré vedú k ďalším otázkam. Zoznámte sa s niektorými spôsobmi, ako rozprúdiť v triede diskusiu. Čítaj ďalej
Ako využívať Post-it lístky na vyučovaní?

Ako využívať Post-it lístky na vyučovaní?


Post-it lístky predstavujú pomôcku, ktorú možu využívať aj učitelia na vyučovaní. Využiť ich môžu prakticky v akejkoľvek časti vyučovacej hodiny. Čítaj ďalej
Prečo u študentov podporovať zapisovanie vlastných myšlienok v procese učenia?

Prečo u študentov podporovať zapisovanie vlastných myšlienok v procese učenia?


Vedci tvrdia, že zapisovanie vlastných myšlienok a písanie poznámok rukou zlepšuje učenie. Informácie sa lepšie dostávajú do dlhodobej pamäti. Čítaj ďalej
Ako prezentovať tak, aby ste študentov skutočne zaujali?

Ako prezentovať tak, aby ste študentov skutočne zaujali?


Dnes sa s prezentovaním informácií stretávame nielen v škole, ale v práci. Hoci sa s prezentáciami stretávame často, málokedy si na niektorú z nich po dlhšej dobe spomenieme. Ako ju urobiť tak, aby v nás informácie zostali čo najdlhšiu dobu? Čítaj ďalej
Ako počas online hodín udržať pozornosť žiakov? Skúste tieto tipy

Ako počas online hodín udržať pozornosť žiakov? Skúste tieto tipy


Počas online vyučovanie je veľmi náročné udržať pozornosť žiakov. S týmto vám však môžu pomôcť rôzne hry, zapojenie žiakov do tvorby hodiny, alebo zmena štrúktury hodín z dlhých 45 minútoviek na viacero kratších úsekov. Čítaj ďalej
4 kroky, ktoré pomáhajú žiakom  precvičovať čítanie s porozumením

4 kroky, ktoré pomáhajú žiakom precvičovať čítanie s porozumením


Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho, je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Od učiteľa sa očakáva, aby v tomto smere čo najviac podporil rozvoj zručnosti čítania s porozumením. Čítaj ďalej