Články: Pre študentov
O projekte

Efektívne učenie

Prečo žiaci zabúdajú a čo s tým môžeme robiť?

Prečo žiaci zabúdajú a čo s tým môžeme robiť?


Určite to poznáte. Na jednej hodine niečo vysvetlíte a na ďalšej si žiaci toho veľmi málo pamätajú. Dôvodov, prečo k tomu dochádza, môže byť veľa, ale jedným z nich je aj ten, ktorý je pre náš mozog úplne prirodzený. Je to zabúdanie. Čítaj ďalej
Ako zlepšiť spätnú väzbu v procese učenia? Pomôcť si navzájom môžu aj spolužiaci

Ako zlepšiť spätnú väzbu v procese učenia? Pomôcť si navzájom môžu aj spolužiaci


Spätná väzba (feedback) je konštatovanie, čo sa podarilo a kde sa urobili chyby. Čítaj ďalej
Čo pozitívne ovplyvňujú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi?

Čo pozitívne ovplyvňujú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi?


Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa v nej cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne zbytočné faktory. Čítaj ďalej
Využívanie kreatívnych postupov na vyučovaní

Využívanie kreatívnych postupov na vyučovaní


Ak nechceme, aby žiaci boli len pasívnymi prijímateľmi informácií, je potrebné ich neustále motivovať prostredníctvom rôznych kreatívnych metód a postupov. Čítaj ďalej
Aktivity, ktoré môžete použiť na konci vyučovacej hodiny

Aktivity, ktoré môžete použiť na konci vyučovacej hodiny


Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Čítaj ďalej
Chcete zvýšiť záujem žiakov o učenie? Vyskúšajte aktivizujúce metódy

Chcete zvýšiť záujem žiakov o učenie? Vyskúšajte aktivizujúce metódy


Aktivizujúce metódy sú postupy, ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli výchovno-vzdelávacie ciele dosahované najmä na základe vlastnej učebnej práce žiakov a študentov, pričom sa dôraz kladie na myslenie a riešenie problémov. Čítaj ďalej
Na čo by nemali učitelia zabúdať?

Na čo by nemali učitelia zabúdať?


Od učiteľov v triede sa toho vyžaduje veľa. Niekedy nevedia, či majú byť skôr učiteľmi, alebo psychológmi. A spomenúť by sme mohli ešte množstvo ďalších povinností.Existuje nekonečné množstvo požiadaviek a zásad, ktoré by mal učiteľ denne rešpektovať vo vzťahu žiakom. Čítaj ďalej
Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?

Ako sa učiť rýchlejšie a učivo si lepšie pamätať?


Existuje mnoho techník učenia. Niektoré žiaci a študenti využívajú viac, iné menej. Ale ktoré sú tie najefektívnejšie? Poďme sa na ne bližšie pozrieť. Čítaj ďalej