Články: Pre študentov
O projekte

Lepšie školstvo

V pláne obnovy je na školstvo plánovaná alokácia vo výške 798 miliónov eur

V pláne obnovy je na školstvo plánovaná alokácia vo výške 798 miliónov eur


Na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 150 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 448 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur. Čítaj ďalej
Stratégie, pomocou ktorých môže vedenie školy vytvárať pozitívnu atmosféru

Stratégie, pomocou ktorých môže vedenie školy vytvárať pozitívnu atmosféru


Keď riaditelia udržiavajú v škole optimistickú a pozitívnu atmosféru, učitelia pracujú s väčšou istotou a spolupracujú efektívnejšie. Pozitívne vedenie vedie k zvýšeniu produktivity, spokojnosti a šťastia v práci. Čítaj ďalej
Vety, ktoré žiakov brzdia v procese učenia

Vety, ktoré žiakov brzdia v procese učenia


Zdanlivo na prvý pohľad neškodné výroky môžu u žiakov zvýšiť úzkosť a môžu uveriť tomu, že sú neschopní. Na ktoré vety by sme si mali dávať pozor? Ktoré výroky by sme na vyučovaní nemali vôbec používať? Čítaj ďalej
Motiváciu k učeniu podporuje pocit spolupatričnosti, dôvery a rešpektu

Motiváciu k učeniu podporuje pocit spolupatričnosti, dôvery a rešpektu


Mnoho výskumov hovorí o tom, že v triedach, v ktorých žiaci cítia spolupatričnosť, rešpekt či dôveru učia sa radšej. Títo žiaci sa v škole cítia lepšie a celkove sú viac zainteresovaní do procesov prebiehajúcich na vyučovaní. Čítaj ďalej
5 spôsobov, ako si  nový alebo začínajúci učiteľ  môže vytvoriť  bližší vzťah so žiakmi

5 spôsobov, ako si nový alebo začínajúci učiteľ môže vytvoriť bližší vzťah so žiakmi


Hlavne v školách, kde je veľký počet žiakov, noví učitelia niekedy dlhšiu dobu hľadajú správne cesty, pomocou ktorých môžu nadviazať bližšie vzťahy so žiakmi. Prečítajte si niekoľko námetov, ktoré vám môžu pomôcť. Čítaj ďalej
Ako učiť žiakov prežívať radosť, spokojnosť a naplnenie?

Ako učiť žiakov prežívať radosť, spokojnosť a naplnenie?


Každý človek túži po šťastí a naplnení. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité už v škole hovoriť o tom, kde hľadať korene ľudskej radosti, pocity uspokojenia a zmysel života. Čítaj ďalej
Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov

Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov


Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. O dobré vzťahy je potrebné sa neustále snažiť. Pomôcť v tom môže aj to, keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov. Čítaj ďalej
Prečo čítať v škole básne?

Prečo čítať v škole básne?


Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých. Čítaj ďalej