http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Lepšie školstvo

Chcete naučiť študentov klásť otázky? Vyskúšajte metódu horúce kreslo

Chcete naučiť študentov klásť otázky? Vyskúšajte metódu horúce kreslo


V súčasnej škole je potrebné hľadať také cesty, ktoré dokážu študentom a žiakom intenzívne pomôcť v procese učenia. Jednu z ciest predstavuje aj metóda horúce kreslo, ktorá pomáha rozvíjať komunikáciu, kladenie otázok, argumentáciu a tiež kritické myslenie. Čítaj ďalej
Skimming a scanning  - stratégie rýchleho čítania, ktoré môžete využiť aj v škole

Skimming a scanning - stratégie rýchleho čítania, ktoré môžete využiť aj v škole


V súčasnosti, keď sa na nás z každej strany valí veľké množstvo informácií, občas je nutné sa vedieť aj veľmi rýchlo orientovať v texte. Na to nám veľmi dobre môže poslúžiť skimming a scanning. Čítaj ďalej
Chcete podporiť žiakov v kritickom myslení? Vyskúšajte  metódu tichá pošta

Chcete podporiť žiakov v kritickom myslení? Vyskúšajte metódu tichá pošta


Ak chceme žiakov v škole neustále motivovať, musíme mať k dispozícii množstvo aktivizujúcich metód. Jednou z nich aj metóda tichá pošta. Čítaj ďalej
Chcete, aby žiaci skúmali a objavovali? Vyskúšajte konštruktivistické učenie

Chcete, aby žiaci skúmali a objavovali? Vyskúšajte konštruktivistické učenie


Konštruktivisti veria, že učenie je efektívnejšie, keď žiaci plnia zmysluplné úlohy v reálnom kontexte. Čítaj ďalej
Žiacke portfólio – nástroj rozvoja žiakov i učiteľov

Žiacke portfólio – nástroj rozvoja žiakov i učiteľov


Jednou z diagnostických metód je aj metóda portfólia. Termín portfólio sa v školskom prostredí vo vzťahu k hodnoteniu používa od 90. rokov 20. storočia. Čítaj ďalej
Tvorivé formy hodnotenia žiakov

Tvorivé formy hodnotenia žiakov


Každú cieľavedomú ľudskú činnosť tvoria tri prvky: plánovanie činnosti, vlastná činnosť a kontrola činnosti. Samozrejme, toto platí aj pre vyučovací proces. V tomto článku si priblížime niektoré tvorivé formy hodnotenia žiakov. Čítaj ďalej
Ako vytvoriť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?

Ako vytvoriť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?


Blíži sa ďalší nový školský rok. Najviac sa naň vždy tešia budúci prváčikovia. O starších žiakoch sa to až tak povedať nedá. Ako však navodiť na začiatku školského roka takú atmosféru, aby sa žiaci viac do školy tešili? Čítaj ďalej
Ak riaditelia budú skutoční lídri, školy budú fungovať, tvrdí štúdia

Ak riaditelia budú skutoční lídri, školy budú fungovať, tvrdí štúdia


Investovať do rozvoja riaditeľov má podľa nedávneho výskumu zmysel. Oni sú hnacím motorom v pozitívnom smerovaní škôl. Čítaj ďalej