http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

Lepšie školstvo

6 pravidiel, ktoré pomáhajú pri práci s myšlienkovými  mapami

6 pravidiel, ktoré pomáhajú pri práci s myšlienkovými mapami


Myšlienkové mapy sú prirodzeným odzrkadlením toho, ako myseľ pracuje. Spája informácie okolo jednej hlavnej myšlienky a vytvára prepojenia. Je dobré, keď ich učitelia používajú aj v škole so svojimi žiakmi. Čítaj ďalej
Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť

Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť


Možno budete v júni učiť na školskom dvore, na ihrisku, v parku, v lese, v školskom altánku alebo na lavičkách pred školou. Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, ktoré sú vhodné na vyučovanie práve v týchto podmienkach. Sú veľmi jednoduché a nevyžadujú zložitú prípravu na realizáciu. Čítaj ďalej
Domáce úlohy, ktoré pomáhajú deťom nielen opakovať, ale  ich motivujú aj  k tvorivosti

Domáce úlohy, ktoré pomáhajú deťom nielen opakovať, ale ich motivujú aj k tvorivosti


Tieto tvorivé typy úloh žiakov väčšinou veľmi bavia. Možno sa vám niekedy podarí niektoré z nasledujúcich aktivít vyskúšať. Čítaj ďalej
Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia

Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia


Podľa odborníkov z Ústavu pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity existuje silná súvislosť medzi tým, do akej miery v súvislosti s učivom žiak na hodine rozpráva a jeho výsledkami v teste čitateľskej gramotnosti. Čím viac na vyučovaní žiak hovorí a argumentuje, tým lepšie má výsledky, ukazuje výskum. Čítaj ďalej
Ako využívať brainwriting ?

Ako využívať brainwriting ?


Brainstorming sa za posledné obdobie stal známou a používanou metódou v školách aj vo firmách. Niekedy však na využitie tejto metódy nemáme dostatok času. V takejto situácii môžeme využiť brainwriting. Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie. Čítaj ďalej
Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?

Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?


Okrúhly stôl je jedna z najtradičnejších a najobvyklejších metód skupinovej diskusie. Kľúčovým princípom je rovnosť diskutujúcich, ktorí sedia v kruhu. Čítaj ďalej
Učenie spojené s tvorbou otázok

Učenie spojené s tvorbou otázok


Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom silnej motivácie učiť sa. Čítaj ďalej
Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky na prácu v skupinách?

Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky na prácu v skupinách?


V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz dáva na učenie v skupinách. Ako sa na túto prácu pripraviť čo najlepšie a ktoré činnosti môžete so žiakmi v rámci skupiny robiť? Na tieto i ďalšie otázky môžete nájsť odpovede v nasledujúcom článku. Čítaj ďalej