Lepšie školstvo

13 nápadov, ako hodnotiť žiakov

Túžba byť hodnotený, a to objektívne a spravodlivo, vychádza zo základnej ľudskej potreby, potreby uplatnenia sa, ktorá je jednou z najprogresívnejších duševných potrieb človeka. S hodnotením sa stretávajú aj žiaci v škole. Ako môže učiteľ hodnotenie v škole urobiť atraktívnejším a bezbolestnejším?

Aktivity, ktoré aj v škole pomáhajú naštartovať unavený detský mozog

Život detí sa dá pozitívne formovať aj tak, že sa trénuje ich mozog. Vďaka tomu môžu úspešne fungovať na sociálnej, emocionálnej a akademickej úrovni. Pozrime sa na niekoľko návodov, ako im v tejto oblasti čo najviac pomôcť.

10 jednoduchých krokov, ktoré zlepšujú atmosféru a vzťahy v triede

Mnohé výskumy upozorňujú učiteľov na zvyšujúci sa počet detí, ktoré svojim problémovým správaním iba reagujú na nejaké traumy či nadmerný stres, ktorý prežívajú v domácom alebo blízkom prostredí. Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže týmto deťom veľmi pomôcť. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých krokov, pomocou ktorých môžete v triede vytvoriť bezpečné a radostné prostredie.

Školské aktivity, ktoré sa dajú robiť v rámci hybridného vzdelávania

Hybridné vzdelávanie predstavuje model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Učitelia učia diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií. Odborníci však zistili, že hybridne sa nemusí len učiť. Hybridný model učenia sa dá využiť vo viacerých oblastiach, ktoré súvisia s procesom vzdelávania detí.

V pláne obnovy je na školstvo plánovaná alokácia vo výške 798 miliónov eur

Na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 150 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 448 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur.

Stratégie, pomocou ktorých môže vedenie školy vytvárať pozitívnu atmosféru

Keď riaditelia udržiavajú v škole optimistickú a pozitívnu atmosféru, učitelia pracujú s väčšou istotou a spolupracujú efektívnejšie. Pozitívne vedenie vedie k zvýšeniu produktivity, spokojnosti a šťastia v práci.

Vety, ktoré žiakov brzdia v procese učenia

Zdanlivo na prvý pohľad neškodné výroky môžu u žiakov zvýšiť úzkosť a môžu uveriť tomu, že sú neschopní. Na ktoré vety by sme si mali dávať pozor? Ktoré výroky by sme na vyučovaní nemali vôbec používať?

Motiváciu k učeniu podporuje pocit spolupatričnosti, dôvery a rešpektu

Mnoho výskumov hovorí o tom, že v triedach, v ktorých žiaci cítia spolupatričnosť, rešpekt či dôveru učia sa radšej. Títo žiaci sa v škole cítia lepšie a celkove sú viac zainteresovaní do procesov prebiehajúcich na vyučovaní.