Články: Pre študentov
O projekte

Lepšie školstvo

Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov

Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov


Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. O dobré vzťahy je potrebné sa neustále snažiť. Pomôcť v tom môže aj to, keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov. Čítaj ďalej
Prečo čítať v škole básne?

Prečo čítať v škole básne?


Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých. Čítaj ďalej
6 stratégií, ktorého pomáhajú učiteľom pri dištančnom vzdelávaní

6 stratégií, ktorého pomáhajú učiteľom pri dištančnom vzdelávaní


V dnešnej dobe, keď je opäť aktuálne aj dištančné vzdelávanie, učitelia sa snažia vytvoriť pre svojich žiakov aj pri tomto spôsobe vyučovania čo najlepšie podmienky. Využívajú pri tom niektoré osvedčené metódy a stratégie. Čítaj ďalej
Vzťah rodičov ku škole môže byť rôzny. Poznáme štyri typy rodičov

Vzťah rodičov ku škole môže byť rôzny. Poznáme štyri typy rodičov


Čo sa týka spolupráce rodiny a školy, učitelia majú vlastné skúsenosti s rôznymi typmi rodičov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi bežne stretávajú a musia byť na to primerane pripravení. Čítaj ďalej
Čo môže učiteľ robiť, aby podporil u žiakov konštruktivistické učenie?

Čo môže učiteľ robiť, aby podporil u žiakov konštruktivistické učenie?


Teória konštruktivizmu spočíva v tom, že žiak sám konštruuje svoje poznanie a učiteľ mu môže iba pripraviť vhodné podmienky na to, aby uňho tento proces učenia mohol prebiehať vhodným spôsobom. Je dosť náročné ho uplatňovať z dôvodu veľkého množstva žiakov v triedach. Ak však máte menší počet žiakov v triede, môžete ho vyskúšať. Čítaj ďalej
Objavné vyučovanie - vyučovanie orientované na žiaka

Objavné vyučovanie - vyučovanie orientované na žiaka


Súčasná vedomostná spoločnosť musí flexibilne reagovať na požiadavky doby. V tomto procese učiteľom a žiakom pomáha aj objavné vyučovanie. Čítaj ďalej
Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny


Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí. Čítaj ďalej
Učiteľka L. Muržicová: Ak chceme rásť, potrebujeme spolu viesť otvorené diskusie

Učiteľka L. Muržicová: Ak chceme rásť, potrebujeme spolu viesť otvorené diskusie


Rozhovor s Lenkou Muržicovou, učiteľkou na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave a finalistkou TOP 30 Učiteľ Slovenska. Čítaj ďalej