Lepšie školstvo

Ako vniesť do triedy viac radosti?

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti šťastne a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú.

Ako si učiteľ môže u žiakov vybudovať dôveru?

Žiaci si hádam najviac zo všetkého želajú dobrých, chápajúcich a priateľských učiteľov. Takých, ktorým sa môžu zdôveriť, ktorým môžu veriť, o ktorých sa môžu oprieť a ktorí ich majú radi. Čo robiť, aby žiaci učiteľovi dôverovali?

5 jednoduchých spôsobov, ktoré učiteľovi pomôžu prehĺbiť si vzťah so žiakmi

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy s učiteľmi.

Jednoduché rutiny v triede, ktoré pomáhajú žiakom cítiť sa dobre a bezpečne

Niekedy stačí urobiť skutočne malé veci a žiaci sa v triede cítia šťastnejšie, bezpečnejšie a vedia sa aj lepšie sústrediť. Pomáhajú im v tom aj rôzne rutiny.

Efektívna spätná väzba a hodnotenie žiakov

Známkovanie už dávno nie je jediným typom hodnotenia. Keď je súčasťou spätnej väzby konštruktívna pochvala a kritika a nechýba tiež rešpekt, žiaci sa neboja chýb a robia pokroky. Keď žiaci dostanú správnu spätnú väzbu v správnom čase, môžu sa skôr priblížiť k tomu, aby sa stali nezávislými a mali energiu a motiváciu na to, aby oni sami mohli regulovať svoje učenie.

Ako vytvárať v triede inšpirujúce a pokojné prostredie?

Nech už učíte ktorýkoľvek predmet, najdôležitejšie je, aby ste dokázali žiakov na vyučovaní nadchnúť a vytvorili také prostredie v triede, ktoré je inšpirujúce a zároveň pokojné. Ako to dosiahnuť?

Rastliny, ktoré sa hodia do triedy

Rastliny dokážu viac než len oživiť výzdobu v triede. Môžu pomôcť žiakom cítiť sa lepšie a tiež ich dokážu motivovať k učeniu.

Metódy, ktoré aktivizujú žiakov pri učení

Väčšina učiteľov vie, že aby žiakov zaujala, musí do bežného procesu vyučovania prinášať rôzne zaujímavé metódy, ktoré učivo môžu urobiť príťažlivejším. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré môžu pomáhajú žiakom zahĺbiť sa viac do učiva.