http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Lepšie školstvo

Metódy, ktoré pomáhajú žiakom spolupracovať vo dvojiciach

Metódy, ktoré pomáhajú žiakom spolupracovať vo dvojiciach


Súčasťou vzdelávania je aj to, aby sa žiaci naučili spolupracovať. Ak sa učia navzájom si pomáhať, podporovať sa, vymieňať si informácie, vysvetľovať si problémy navzájom, diskutovať, vďaka týmto metódam sa dokážu aj podporovať v učení. Čítaj ďalej
9 vecí, ktoré ovplyvnia spôsob vzdelávania v budúcnosti

9 vecí, ktoré ovplyvnia spôsob vzdelávania v budúcnosti


Vzdelávanie určite nikdy nezmizne. Neustále bude súčasťou našich životov, len nadobudne iné formy. Čítaj ďalej
Vyskúšajte so žiakmi metódu diskusná aréna

Vyskúšajte so žiakmi metódu diskusná aréna


Komunikácia, diskusia, kladenie otázok, zdieľanie nápadov, to sú všetko činnosti, ktoré je neustále potrebné na vyučovaní precvičovať a rozvíjať. Dnes si predstavíme metódu diskusná aréna, ktorá patrí medzi diskusné metódy. Čítaj ďalej
Neradi vaši žiaci rozprávajú? Vyskúšajte metódu posledné slovo patrí mne

Neradi vaši žiaci rozprávajú? Vyskúšajte metódu posledné slovo patrí mne


V školách máme rôzne typy žiakov. Niektorí radi čítajú a tiež radi rozprávajú a prezentujú svoje myšlienky. No, sú aj takí, ktorí sa neradi prezentujú pred spolužiakmi. Ak im chcete pomôcť, môžete využiť metódu posledné slovo patrí mne. Čítaj ďalej
Chcete študentov zaujať? Vyskúšajte metódu PROR

Chcete študentov zaujať? Vyskúšajte metódu PROR


Jednou z ďalších efektívnych čitateľských stratégií, ktoré patria medzi metódy podporujúce rozvoj myslenia študentov, patrí aj metóda PROR. Čítaj ďalej
Prečo je dôležité kritické čítanie a kritické myslenie?

Prečo je dôležité kritické čítanie a kritické myslenie?


Je dôležité, aby študenti vedeli hľadať a filtrovať relevantné informácie, budovať si argumenty a myslieť na možné slabé i silné stránky. V tomto procese im pomáha kritické čítanie a kritické myslenie. Čítaj ďalej
Chcete študentov zaujať? Vyskúšajte čitateľskú stratégiu REAP

Chcete študentov zaujať? Vyskúšajte čitateľskú stratégiu REAP


Súčasní študenti sú často rozptýlení a niekedy je problém ich zaujať. Našťastie existujú metódy, ktoré podporujú rozvoj ich myslenia a tiež ich motivujú k väčšej aktivite. Jednou z nich aj čitateľská stratégia REAP. Čítaj ďalej
Nie je otázka ako otázka. Spoznajte 4 druhy otázok

Nie je otázka ako otázka. Spoznajte 4 druhy otázok


V našom živote sa s otázkami stretávame na každom kroku. V práci, v škole i v súkromnom živote. Schopnosť klásť správne, presne a účinne otázky,ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a zvyšuje aj šance na úspech. Naopak zle položená otázka môže mať za následok ukončenie dialógu alebo stratenú príležitosť. Umenie klásť otázky je tiež základným predpokladom rozvoja kritického myslenia. Čítaj ďalej