Články: Pre študentov
O projekte

Lepšie školstvo

Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia

Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia


Podľa odborníkov z Ústavu pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity existuje silná súvislosť medzi tým, do akej miery v súvislosti s učivom žiak na hodine rozpráva a jeho výsledkami v teste čitateľskej gramotnosti. Čím viac na vyučovaní žiak hovorí a argumentuje, tým lepšie má výsledky, ukazuje výskum. Čítaj ďalej
Ako využívať brainwriting ?

Ako využívať brainwriting ?


Brainstorming sa za posledné obdobie stal známou a používanou metódou v školách aj vo firmách. Niekedy však na využitie tejto metódy nemáme dostatok času. V takejto situácii môžeme využiť brainwriting. Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie. Čítaj ďalej
Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?

Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?


Okrúhly stôl je jedna z najtradičnejších a najobvyklejších metód skupinovej diskusie. Kľúčovým princípom je rovnosť diskutujúcich, ktorí sedia v kruhu. Čítaj ďalej
Učenie spojené s tvorbou otázok

Učenie spojené s tvorbou otázok


Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom silnej motivácie učiť sa. Čítaj ďalej
Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky na prácu v skupinách?

Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky na prácu v skupinách?


V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz dáva na učenie v skupinách. Ako sa na túto prácu pripraviť čo najlepšie a ktoré činnosti môžete so žiakmi v rámci skupiny robiť? Na tieto i ďalšie otázky môžete nájsť odpovede v nasledujúcom článku. Čítaj ďalej
Chcete naučiť žiakov riešiť problémy? Vyskúšajte problémové vyučovanie

Chcete naučiť žiakov riešiť problémy? Vyskúšajte problémové vyučovanie


Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ odovzdáva žiakom hotové vedomosti, pri problémovom vyučovaní učiteľ stavia žiaka pred úlohy, ktoré musí riešiť sám. Pri problémovom vyučovaní žiak akoby sám objavoval poznatky, prvky systému a vzťahy medzi nimi. Čítaj ďalej
Chcete pri čítaní z obrazoviek lepšie porozumieť textu? Používajte tieto stratégie

Chcete pri čítaní z obrazoviek lepšie porozumieť textu? Používajte tieto stratégie


V súčasnosti čoraz viac študentov na čítanie používa len obrazovky, a to aj napriek tomu, že dnes je už vedecky dokázané, že čítanie z papierových kníh im pomáha lepšie porozumieť textu. Ako však pomôcť tým študentom, ktorí využívajú na čítanie len digitálne technológie? Čítaj ďalej
Prečo žiaci zabúdajú a čo s tým môžeme robiť?

Prečo žiaci zabúdajú a čo s tým môžeme robiť?


Určite to poznáte. Na jednej hodine niečo vysvetlíte a na ďalšej si žiaci toho veľmi málo pamätajú. Dôvodov, prečo k tomu dochádza, môže byť veľa, ale jedným z nich je aj ten, ktorý je pre náš mozog úplne prirodzený. Je to zabúdanie. Čítaj ďalej