Lepšie školstvo

10 spôsobov, ktoré pomáhajú žiakom identifikovať ich emócie

Dnes je už veľmi dobre známe, že deti si nevystačia iba s osvojeným množstvom informácií o svete, ale potrebujú sa dozvedieť viac aj o tom, kým sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby, želania a tiež to, aké emócie prežívajú.

10 spôsobov, ktoré pomáhajú budovať vzťahy v triede

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy so spolužiakmi. Tie sa však väčšinou nevytvoria len tak. Pri ich správnom formovaní môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity.

Ako prejavovať vďačnosť v triede?

Vyjadrenie vďaky má pre žiakov veľa výhod a učitelia by na vyučovaní mali vytvárať podmienky na to, aby mohli vďaku prejavovať. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžu žiaci vďačnosť precvičovať.

Ako budovať radosť, zvedavosť a nadšenie v triede?

Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Ako môže učiteľ vytvoriť v triede atmosféru nadšenia a radosti?

Stratégie spätnej väzby, ktoré motivujú žiakov kreatívne myslieť

Učiteľ pri učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú. Niekedy je vhodné využiť také stratégie, ktoré žiakov motivujú nielen k učeniu, ale rozvíjajú aj ich kreativitu.

Ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny?

V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo podnetov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačných a aktivizujúcich metód. Tiež musí mať veľmi dobre premyslené, ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny.

5 hier, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať slovnú zásobu

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov jazyka. V domácom prostredí, ale i v škole je potrebné slovnú zásobu dieťaťa neustále precvičovať a rozširovať. V školskom prostredí môžu učitelia na jej precvičovanie a rozširovanie použiť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

Aj diskusiou môžete deti vzdelávať. Ako ju používať na vyučovaní?

Diskusia učí žiakov akceptovať názory iných a hľadať silné argumenty, aby presvedčili svojich oponentov. Ale to nie je všetko. Diskusia prináša žiakom ešte množstvo ďalších benefitov.