Motivácia a sebarozvoj učiteľa

Ako zreflektovať školský rok a správne si oddýchnuť?

Prázdniny pre učiteľov slúžia nielen na analýzu uplynulého školského roka, ale aj na dôležité načerpanie energie a stratených síl. 

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Ako si ju vybudovať?

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Má vplyv na disciplínu v triede a ovplyvňuje efektivitu práce učiteľa i žiakov. Učiteľ, ktorý je pre žiakov autoritou, je pre nich často i vzorom. Ako sa stať pre žiakov takouto autoritou?

Sebareflexia u učiteľov - prečo je tak nesmierne dôležitá?

Prechod z offline do online sveta výučby dáva učiteľom poriadne zabrať. Odborníci preto odporúčajú, aby sa učitelia v týchto dňoch viac ako kedykoľvek predtým zamerali na sebareflexiu. Môže to mať pre nich viacero benefitov.

Chcete zlepšiť správanie žiakov v triede? Zamerajte sa na to pozitívne a dobré!

Čo tak zvoliť prístup, kedy sa zameriate skôr na to pozitívne, čo možno vyzdvihnúť?

Chcete dostať rýchlu spätnú väzbu, či žiaci učivo pochopili? Využite tieto tipy!

Spätná väzba je nesmierne dôležitá pre každého človeka. Veľmi dôležitá je aj v školskom prostredí. Posúvajú sa vďaka nej nielen učitelia, ale aj deti.

Čo znamená líderstvo v profesii učiteľa?

Učiteľ ako líder dokáže vo svojom okolí meniť vzdelávanie i atmosféru k lepšiemu. Čím je líderstvo v učiteľskej profesii príznačné?

Stratégie, pomocou ktorých môže vedenie školy vytvárať pozitívnu atmosféru

Keď riaditelia udržiavajú v škole optimistickú a pozitívnu atmosféru, učitelia pracujú s väčšou istotou a spolupracujú efektívnejšie. Pozitívne vedenie vedie k zvýšeniu produktivity, spokojnosti a šťastia v práci.

5 krokov, ktoré pomáhajú učiteľom pokojne reagovať na e-maily nahnevaných rodičov

Niektorí rodičia vystupujú v komunikácii nepriateľsky až agresívne. V dnešnej dobe sa to deje hlavne prostredníctvom telefonátov alebo prostredníctvom e- mailov. Čo by mal robiť učiteľ v tejto situácii?