Články: Pre študentov
O projekte

Motivácia a sebarozvoj učiteľa

Čo dobrí učitelia nehovoria o svojej práci?

Čo dobrí učitelia nehovoria o svojej práci?


Dobrí učitelia vedia, že niektoré vety nemajú medzi ich vyjadreniami čo hľadať, pretože to nie sú len slová, ale ovplyvňujú aj ich každodenné správanie a atmosféru v škole. Čítaj ďalej
Ako sa brániť v školstve proti vyhoreniu?

Ako sa brániť v školstve proti vyhoreniu?


Učiteľská profesia je spolu s inými pomáhajúcimi profesiami považovaná psychológmi za tie povolania, v ktorých sa najčastejšie stretávame so syndrómom vyhorenia. Ako sa nenechať zničiť tým, čo máme radi? Čítaj ďalej
Čo všetko by mal učiteľ rešpektovať v procese vzdelávania?

Čo všetko by mal učiteľ rešpektovať v procese vzdelávania?


Podľa známej českej psychologičky existuje niekoľko základných vecí, ktoré by mal každý učiteľ pri učení detí rešpektovať. Len vtedy bude jeho učenie deťom prirodzené a aj efektívne. Čítaj ďalej
Aké kvality by mali mať dobrí riaditelia škôl?

Aké kvality by mali mať dobrí riaditelia škôl?


Riaditelia škôl sú ľudia, ku ktorým vzhliadajú učitelia aj žiaci a hľadajú v nich svoj vzor. Akí by mali byť títo lídri škôl, aby vo svojej pozícii uspeli s získali svojím nadšením aj ostatných? Čítaj ďalej
Ako môže učiteľ pomôcť žiakom rozpoznať cieľ ich nevhodného správania?

Ako môže učiteľ pomôcť žiakom rozpoznať cieľ ich nevhodného správania?


Učiteľ alebo aj psychológ môžu pomôcť dieťaťu rozpoznať cieľ jeho nevhodného správania, či už individuálne alebo v skupinovej diskusii. Čítaj ďalej
Deti vedú k neposlušnosti  štyri ciele. Naučte sa ich odlišovať

Deti vedú k neposlušnosti štyri ciele. Naučte sa ich odlišovať


Psychológ Rudolf Dreikurs rozpracoval štyri základné ciele nevhodného správania detí. Deti, ktoré sa nevhodne správajú, chcú získať pozornosť, moc, chcú odplatu alebo sa správajú neadekvátne. Čítaj ďalej
Za 33 rokov mojej praxe ako učiteľka som pochopila...

Za 33 rokov mojej praxe ako učiteľka som pochopila...


Roky práce s deťmi vás naučia mnoho. A ak máte otvorenú myseľ a srdce, dovolia vám posúvať sa stále ďalej a učiteľskú prácu milovať. Čítaj ďalej
Prečo je dôležité, aby učitelia rozumeli vývinovým štádiám dieťaťa?

Prečo je dôležité, aby učitelia rozumeli vývinovým štádiám dieťaťa?


Deti si prechádzajú počas vývinu rôznymi štádiami. Ak učitelia rozumejú ich vývinu, dokážu tak znížiť množstvo konfliktov v triede, ale aj maximalizovať úspech žiaka v sociálnom živote a v akademickom prostredí. Čítaj ďalej