https://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=16NFXWcKYQDKi_SBGPvkGKQO.D3ibVg0G859.3lDEDH.p7/fastid=cxijhwrgujskyjgrnhwhwhbiirmh/stparam=rppqqpefsr/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.gestopremesto.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_campaign=gesto-pre-rodicov-062020~gde~hlasovanie&utm_content=eduworld~titulka~branding~~
Články: Pre študentov
O projekte

Motivácia a sebarozvoj učiteľa

Mentoring v školách? Každý potrebuje vedenie, aj učitelia

Mentoring v školách? Každý potrebuje vedenie, aj učitelia


Najdôležitejší pilier, na ktorom školstvo stojí, sú kvalitní učitelia. Čo môže učiteľom pomáhať, aby sa posúvali vpred a každé jedno dieťa dokázali pripraviť na budúcnosť? Čítaj ďalej
Školenie pre učiteľov? Ďakujem, nemám záujem

Školenie pre učiteľov? Ďakujem, nemám záujem


Učiteľ, ktorý chce byť dobrý, lepší, či dokonca najlepší, sa učí celý život. A tak pred ním stojí otázka, čo to to kontinuálne vzdelávanie vlastne je? Čítaj ďalej
Ako poraziť stres a zvládnuť náročné situácie v škole

Ako poraziť stres a zvládnuť náročné situácie v škole


Stres v škole nezažívajú len žiaci ale aj učitelia a je dôležité, aby s ním vedeli pracovať. Čítaj ďalej
Hovorte so žiakmi aj individuálne. Pomôžete im napredovať

Hovorte so žiakmi aj individuálne. Pomôžete im napredovať


Aký vplyv má, ak učiteľ pozná svojich žiakov? Prostredníctvom individuálneho prístupu ku každému žiakovi dokáže pozdvihnúť nielen ich akademický výkon, ale aj motiváciu chodiť do školy, učiť sa a pracovať na svojej osobnosti, snoch a cieľoch.    Čítaj ďalej
Ako dosiahnuť, aby s vami deti v triede spolupracovali?

Ako dosiahnuť, aby s vami deti v triede spolupracovali?


Večné napomínanie a tresty – podobá sa to na atmosféru vo vašej triede? V každom detskom kolektíve sa z času na čas vyskytnú problémy a chvíle, kedy treba zakročiť. Ako ale takýmto situáciám predchádzať? Ako vytvoriť z triedy skupinu, ktorá spolupracuje? Čítaj ďalej
7 výziev nového školského roka

7 výziev nového školského roka


Opäť nám začína školský rok. Tak, ako predchádzajúce roky aj tento nám prinesie veľa nových skúseností, zážitkov, osobných a profesijných obohatení a v neposlednom rade aj mnoho náročných situácií. Čítaj ďalej
Ako dávať deťom dobrú a motivujúcu spätnú väzbu?

Ako dávať deťom dobrú a motivujúcu spätnú väzbu?


Spätná väzba je pre každé dieťa veľmi dôležitá. Príbeh o kreslení motýľa aj deťom ukáže, ako nás dokáže správne motivovať. Čítaj ďalej
Ako budovať konverzačnú inteligenciu?

Ako budovať konverzačnú inteligenciu?


Konverzačná inteligencia je zručnosť človeka nadväzovať medziľudské vzťahy, rozvíjať ich a orientovať sa v nich. Je to zručnosť, ktorá sa dá kultivovať, zlepšovať. Čítaj ďalej