Spolupráca s rodičmi

Tipy pre učiteľov, ako spolupracovať s helikoptérovými rodičmi

Počas svojej učiteľskej praxe učitelia spoznávajú množstvo rôznych typov rodín a všetky používajú svoj špecifický spôsob, pomocou ktorého podporujú svoje deti. A ktorí rodičia sa javia ako najproblematickejší? Učitelia sa jednoznačne zhodujú v tom, že sú to helikoptéroví rodičia.

Komunikácia rodičov a učiteľov je dôležitá aj počas pandémie COVID-19

Školy by nemali zabúdať na komunikáciu s rodičmi ani počas dištančného vzdelávania. V tomto období pociťujú rodičia väčšiu neistotu ohľadne vzdelávania svojich detí a môžu mať množstvo otázok. 

Ako pracovať s prehnane starostlivými rodičmi žiaka?

Ako sa vzájomne pochopiť, že obe strany chceme pre dieťa to najlepšie?

Rodičia verzus škola – ako spolu vychádzať?

Čo možno zmeniť, aby rodičia lepšie vychádzali s učiteľmi? Ako zlepšiť vzťahy rodič a škola?

Britské televízne programy ukazujú rodičom, aký vplyv majú na úspech detí: Školy nedokážu robiť zázraky, ale vy môžete

Kto je zodpovedný za školské výsledky detí? Britské médiá netradičným spôsobom pomocou reality show vtiahli rodičov do tejto debaty a zrealizovali zaujímavý experiment. Čo zistili?

Vzťah učiteľa a rodiča významne ovplyvňuje úspechy žiaka

Pravdepodobnosť, že sa bude žiakovi dariť, či už v učení alebo v sociálnych vzťahoch v triede, závisí nielen na jeho správaní, ale i na správaní rodičov.

Spolupráca rodičov a učiteľov nie je dostatočná. V čom nám takýto vzťah škodí?

Spolupráca rodiča a školy nie je tak dobrá, ako by mohla byť. Ukazuje sa, že vzťahy s učiteľmi máme u nás naozaj veľmi povrchné. Prečo je dôležité, aby sme mali intenzívnejšie vzťahy a čo robia v niektorých krajinách v tomto smere lepšie?

Učiteľ pod lupou iných

Zvládam trému? Viem rozprávať presvedčivo a k veci? Udržím pozornosť žiakov? Na tieto a aj iné otázky si odpovedajú učitelia každý deň.