http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

Spolupráca s rodičmi

Ako pracovať s prehnane starostlivými rodičmi žiaka?

Ako pracovať s prehnane starostlivými rodičmi žiaka?


Ako sa vzájomne pochopiť, že obe strany chceme pre dieťa to najlepšie? Čítaj ďalej
Rodičia verzus škola – ako spolu vychádzať?

Rodičia verzus škola – ako spolu vychádzať?


Čo možno zmeniť, aby rodičia lepšie vychádzali s učiteľmi? Ako zlepšiť vzťahy rodič a škola? Čítaj ďalej
Britské televízne programy ukazujú rodičom, aký vplyv majú na úspech detí: Školy nedokážu robiť zázraky, ale vy môžete

Britské televízne programy ukazujú rodičom, aký vplyv majú na úspech detí: Školy nedokážu robiť zázraky, ale vy môžete


Kto je zodpovedný za školské výsledky detí? Britské médiá netradičným spôsobom pomocou reality show vtiahli rodičov do tejto debaty a zrealizovali zaujímavý experiment. Čo zistili? Čítaj ďalej
Vzťah učiteľa a rodiča významne ovplyvňuje úspechy žiaka

Vzťah učiteľa a rodiča významne ovplyvňuje úspechy žiaka


Pravdepodobnosť, že sa bude žiakovi dariť, či už v učení alebo v sociálnych vzťahoch v triede, závisí nielen na jeho správaní, ale i na správaní rodičov. Čítaj ďalej
Spolupráca rodičov a učiteľov nie je dostatočná. V čom nám takýto vzťah škodí?

Spolupráca rodičov a učiteľov nie je dostatočná. V čom nám takýto vzťah škodí?


Spolupráca rodiča a školy nie je tak dobrá, ako by mohla byť. Ukazuje sa, že vzťahy s učiteľmi máme u nás naozaj veľmi povrchné. Prečo je dôležité, aby sme mali intenzívnejšie vzťahy a čo robia v niektorých krajinách v tomto smere lepšie? Čítaj ďalej
Učiteľ pod lupou iných

Učiteľ pod lupou iných


Zvládam trému? Viem rozprávať presvedčivo a k veci? Udržím pozornosť žiakov? Na tieto a aj iné otázky si odpovedajú učitelia každý deň. Čítaj ďalej
Rodičia verzus učitelia. Tento boj nemôže vyhrať nikto

Rodičia verzus učitelia. Tento boj nemôže vyhrať nikto


Rodičia a učitelia majú mnoho starostí s prácou s deťmi. Pre nikoho z nich tento proces výchovy nie je jednoduchý, a napriek tomu často stoja proti sebe. Čítaj ďalej
Pomôžme si navzájom

Pomôžme si navzájom


Stále nám pribúdajú deti, ktoré majú rôzne poruchy pozornosti ako ADHD a pod. a nevieme ako na ne. V školách i domovoch sa trápime a snažíme sa vyhrať každý svoj boj. No nie vždy sú cesty, ktorými ideme pre deti šťastným riešením. Čítaj ďalej