http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url= http://sk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=pyBLof_1tJFs2mFLvdYSh_UVrocRrBsq67YxVpr5wOj.F7/fastid=naqaxhriiwgrqphcbzfuskyfuymr/stparam=sioeeusnok/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cerstvehlavicky.sk/?utm_campaign=cerstve_hlavicky&utm_medium=mobile_branding&utm_source=eduworld&utm_content=300x300&utm_term=kaufland
Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

25 nekontaktných hier pre deti

25 nekontaktných hier pre deti


Vzhľadom na existujúcu situáciu ešte stále sú učitelia povinní dbať na hygienu a bezpečnosť žiakov. Možno sa budete chcieť s deťmi v materskej či základnej škole, v školskom klube alebo v letnej škole či tábore zahrať nejakú hru a budete chcieť túto aktivitu čo najlepšie a najbezpečnejšie zrealizovať. Ponúkame vám 10 nekontaktných hier, ktoré môžete práve v tomto období využiť. Čítaj ďalej
15 aktivít na precvičovanie učiva vonku

15 aktivít na precvičovanie učiva vonku


Blíži sa koniec školského roka a vy možno budete s vašimi žiakmi viac vonku a dnu. Ak sa rozhodnete pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, pomocou ktorých si žiaci nielen veľa vecí zopakujú, ale sa aj zabavia. Tieto aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým na slovenský jazyk, môžete využiť aj v letných školách, v táboroch a v školských kluboch detí. Čítaj ďalej
Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť

Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť


Možno budete v júni učiť na školskom dvore, na ihrisku, v parku, v lese, v školskom altánku alebo na lavičkách pred školou. Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, ktoré sú vhodné na vyučovanie práve v týchto podmienkach. Sú veľmi jednoduché a nevyžadujú zložitú prípravu na realizáciu. Čítaj ďalej
Jednoduché hry a aktivity na online vyučovanie

Jednoduché hry a aktivity na online vyučovanie


Mnohí učitelia sú radi, že počas online vzdelávania dokážu vysvetliť a zopakovať učivo. Možno však budete mať niekedy čas na to, aby ste sa so žiakmi niečo zahrali alebo zopakovali zábavnejším spôsobom, a tak vám ponúkame niekoľko jednoduchých hier a tvorivých aktivít. Čítaj ďalej
Formy hier v zážitkovej pedagogike

Formy hier v zážitkovej pedagogike


Zážitková pedagogika sa líši od tradičnej tým, že učiteľ najprv žiakov zapája do riešenia problémov alebo do rôznych aktivít a potom spoločne hodnotia tieto zážitky a skúsenosti. Na základe vlastných zážitkov a skúseností si žiaci vytvárajú nové zručnosti, postoje i spôsoby myslenia. V tomto procese učenia sa často využívajú aj rôzne hry. Čítaj ďalej
Aktivity na koniec kalendárneho roka zamerané na oceňovanie a vďačnosť

Aktivity na koniec kalendárneho roka zamerané na oceňovanie a vďačnosť


Predvianočné obdobie v škole je aj obdobím, keď si uvedomujeme, že sa blíži zároveň aj koniec kalendárneho roka. Pri tejto príležitosti môžete so žiakmi vyskúšať aj niektoré aktivity, ktoré súvisia práve s týmto obdobím. Čítaj ďalej
Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí

Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí


Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, už tradične obohacujú školské vyučovanie rôzne aktivity, podujatia a hry, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, ktoré môžete vyskúšať so žiakmi nielen v školskom klube, ale ak máte dostatok času, tak i v triede na vyučovaní. Čítaj ďalej
Aktivity na rozvoj asertívneho správania

Aktivity na rozvoj asertívneho správania


Asertivita je komunikačná zručnosť, vďaka ktorej môžeme primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Čítaj ďalej