http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické  hry

Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické hry


Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s anglickým jazykom spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť

Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť


Vybrané slová patria medzi tie učivá, ktoré je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek opakovať. Nemusí sa to robiť len formou diktátov a rôznych pravopisných cvičení. Môžete vyskúšať aj rôzne didaktické hry. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy

Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy


Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám ide predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s javom, ktorý práve žiakov učíme. Čítaj ďalej
Nemôžete si zapamätať mená žiakov? Tieto techniky vám pomôžu

Nemôžete si zapamätať mená žiakov? Tieto techniky vám pomôžu


Niekto nemá pamäť na mená a niektorí učitelia majú v triede aj 30 žiakov a pri takomto počte sa mená pamätajú naozaj veľmi ťažko. Postupne si človek na nové mená zvykne, najhoršie sú však prvé týždne v škole. Čítaj ďalej
Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti

Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti


Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. Ponúka vám niekoľko jednoduchých hier, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť žiakov. Čítaj ďalej
Matematické hry pre mladších žiakov

Matematické hry pre mladších žiakov


Detskú hravosť je dobré využívať aj na hodinách matematiky. Možno využite niektorú z nasledujúcich jednoduchých hier, ktoré sú vhodné pre žiakov na prvom stupni. Čítaj ďalej
Hry zamerané na opakovanie vybraných slov

Hry zamerané na opakovanie vybraných slov


Je dobré, keď si na prvom stupni žiaci čo najlepšie osvoja vybrané slová. Čím skôr sa ich naučia, tým lepšie pre nich, pretože v piatok ročníku nebudú mať zbytočné problémy. Je vhodné používať čo najviac hier, aktivít a rôznych metód, aby sa mohli s vybranými slovami stretnúť v rozličných situáciách. Čítaj ďalej
Hry na rozvoj emocionálnej inteligencie v materskej škole

Hry na rozvoj emocionálnej inteligencie v materskej škole


Dnes je už veľmi dobre známe, že ľudia si nevystačia iba s dobre osvojeným množstvom informácií o svete, ale potrebujú sa dozvedieť viac aj o tom, kto a akí sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby a želania, aké ciele si majú stavať pred seba, aké majú možnosti a predpoklady na ich dosahovanie. Spoznávaním vlastného sveta je preto dobré začať už v materskej škole. Čítaj ďalej