Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností

Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností


Hra na vyučovaní je aj výbornou metódou na učenie a opakovanie učiva. Pozrite si výber takých, ktoré rozvíjajú jazykové a komunikačné zručnosti detí. Čítaj ďalej
Hry, ktoré pomáhajú riešiť problémy v triede

Hry, ktoré pomáhajú riešiť problémy v triede


Vždy sa v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity. V tomto procese môžu učiteľom pomôcť aj nasledujúce hry a aktivity. Čítaj ďalej
Aktivity pre deti zamerané na rozvoj sebaúcty

Aktivity pre deti zamerané na rozvoj sebaúcty


Zdravé sebahodnotenie získané v detstve má rozhodujúci vplyv na dosiahnutie neskoršej psychickej rovnováhy v dospelosti. Deťom pri tom môžu pomôcť aj učitelia a rodičia. Čítaj ďalej
Chcete u žiakov podporovať estetické zážitky a emocionálne prežívanie? Pomôcť vám môžu zážitkové metódy

Chcete u žiakov podporovať estetické zážitky a emocionálne prežívanie? Pomôcť vám môžu zážitkové metódy


Až po estetickom či emočnom zážitku by mal učiteľ začať dielo vysvetľovať v súvislosti s odbornými termínmi, ktoré si má žiak osvojiť. Nie vždy to však v praxi takto funguje. Čítaj ďalej
Ako naučiť žiakov vzájomne sa počúvať a nechať druhého povedať svoj názor?

Ako naučiť žiakov vzájomne sa počúvať a nechať druhého povedať svoj názor?


Ospravedlnenie pri konflikte medzi deťmi nestačí. Dôležitý je rozhovor, ktorý vnesie do vzťahov viac pochopenia. K nemu nám môžu pomôcť v triede aj rôzne typy hier. Čítaj ďalej
Pomôžte hrami žiakom, ktorých v triede nemajú radi

Pomôžte hrami žiakom, ktorých v triede nemajú radi


Keď na seba niekto v skupine stále upozorňuje nápadným alebo násilným správaním, ostatní žiaci sa s ním väčšinou nechcú hrať. Trvalé odmietanie vedie k tomu, že ich agresivita ešte viac narastá. S týmto problémom si môžete v triede poradiť aj vďaka vhodným hrám. Čítaj ďalej
Neviete ako v deťoch uvoľniť napätie? Nasledujúce aktivity vám v tom môžu pomôcť

Neviete ako v deťoch uvoľniť napätie? Nasledujúce aktivity vám v tom môžu pomôcť


Pozrime sa na hry, techniky a aktivity, ktoré môžu učiteľom a vychovávateľom v procese odbúravania napätia pomôcť. Čítaj ďalej
Hry, ktoré pomáhajú usmerňovať agresivitu detí

Hry, ktoré pomáhajú usmerňovať agresivitu detí


Hnev ťažko ovládajú aj mnohí dospelí, no pre deti to je ešte náročnejšie. Aj prostredníctvom nasledujúcich hier a aktivít môžete deťom pomôcť pracovať s ich pocitmi a zvládať ho lepšie. Čítaj ďalej