Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Čo prezrádza o deťoch voľná hra?

Čo prezrádza o deťoch voľná hra?


Hra je aktivita, pri ktorej sa cení jej priebeh viac ako jej výsledok a všetky deti ju potrebujú k tomu, aby sa správne vyvíjali. Obrovský význam má pre ne predovšetkým voľná hra. Čítaj ďalej
Hry a aktivity na upokojenie žiakov

Hry a aktivity na upokojenie žiakov


V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, ktoré sú vhodné na upokojenie žiakov. Čítaj ďalej
Hry zamerané na rozvoj sebaovládania

Hry zamerané na rozvoj sebaovládania


Sebaovládanie nám pomáha prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele, vedie nás k správnym reakciám vo vzťahu k sebe samému, pomáha nám správať sa primerane k sebe samému, ale aj k ľuďom okolo nás. Sebaovládanie je teda schopnosť získať vládu a riadenie nad samým sebou. Je potrebné ho formovať odmalička. Čítaj ďalej
Hry a aktivity pre žiacke dvojice

Hry a aktivity pre žiacke dvojice


Súčasťou vzdelávania je aj to, aby sa žiaci naučili spolupracovať. Kvôli tomu často pracujú v skupinách, ale pri menšom počte žiakov v triede môžeme využívať aj prácu vo dvojiciach. Niekedy je v škole dostatok času i na hry. Skúste so svojimi žiakmi vyskúšať aj niektoré hry určené pre dvojice. Čítaj ďalej
Hry zamerané na riešenie konfliktov

Hry zamerané na riešenie konfliktov


Ideálne je v triede konfliktom predchádzať. A môžete to urobiť aj zábavnou formou pomocou hier. Čítaj ďalej
25 nekontaktných hier pre deti

25 nekontaktných hier pre deti


Vzhľadom na existujúcu situáciu ešte stále sú učitelia povinní dbať na hygienu a bezpečnosť žiakov. Možno sa budete chcieť s deťmi v materskej či základnej škole, v školskom klube alebo v letnej škole či tábore zahrať nejakú hru a budete chcieť túto aktivitu čo najlepšie a najbezpečnejšie zrealizovať. Ponúkame vám 10 nekontaktných hier, ktoré môžete práve v tomto období využiť. Čítaj ďalej
15 aktivít na precvičovanie učiva vonku

15 aktivít na precvičovanie učiva vonku


Blíži sa koniec školského roka a vy možno budete s vašimi žiakmi viac vonku a dnu. Ak sa rozhodnete pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, pomocou ktorých si žiaci nielen veľa vecí zopakujú, ale sa aj zabavia. Tieto aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým na slovenský jazyk, môžete využiť aj v letných školách, v táboroch a v školských kluboch detí. Čítaj ďalej
Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť

Vyučovanie vonku bude po návrate do škôl v júni ideálne. Tieto aktivity sa vám môžu hodiť


Možno budete v júni učiť na školskom dvore, na ihrisku, v parku, v lese, v školskom altánku alebo na lavičkách pred školou. Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno vás inšpirujú aj nasledujúce aktivity, ktoré sú vhodné na vyučovanie práve v týchto podmienkach. Sú veľmi jednoduché a nevyžadujú zložitú prípravu na realizáciu. Čítaj ďalej