Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Aktivity, ktoré rozhýbu aj prispatých a znudených žiakov

Aktivity, ktoré rozhýbu aj prispatých a znudených žiakov


Keď vidíte, že vaši žiaci nevnímajú, môžete využiť jeden z mnohých energizerov na to, aby ste ich rozhýbali. Čítaj ďalej
Aktivity, ktoré  rozvíjajú myslenie detí

Aktivity, ktoré rozvíjajú myslenie detí


Aby z dieťaťa vyrástla osobnosť schopná riešiť rozmanité životné situácie, musí vedieť logicky uvažovať. V tomto rozvoji pomáhajú aj mnohé cvičenia a aktivity zamerané priamo na túto problematiku. Aktivity môžete použiť nielen na vyučovaní, ale aj v školských kluboch detí, v táboroch, na krúžkoch alebo na rôznych kurzoch. Čítaj ďalej
Aktivity zamerané na rýchlu relaxáciu žiakov na hodine

Aktivity zamerané na rýchlu relaxáciu žiakov na hodine


Relaxácia pomáha zlepšovať sústredenie, pamäť, navodzuje pocit pokoja, istoty a sebadôvery. Znižuje úroveň úzkosti, napätia, naučených obáv a neistoty. Pomáha znižovať trému, podporuje odvahu a odhodlanie, a preto by sa mala čo najčastejšie využívať aj na vyučovaní. Čítaj ďalej
Hry na rozvoj pozornosti žiakov

Hry na rozvoj pozornosti žiakov


Úspešnosť v živote nezávisí len od IQ, EQ a ďalších daností, ale aj od toho, ako sa dokážeme sústrediť na určitú vec. Rovnako to platí pre dospelých aj pre deti. Čítaj ďalej
Aktivity na stmelenie kolektívu na začiatok školského roka

Aktivity na stmelenie kolektívu na začiatok školského roka


V každej triede, kde je dobrá klíma, sa učiteľovi učí lepšie. Inšpirujte sa aktivitami, ktoré vám môžu pomôcť pri stmelení kolektívu na začiatku roka. Čítaj ďalej
10 hier na podporu pozornosti u detí

10 hier na podporu pozornosti u detí


Detskú pozornosť môžeme rozvíjať aj hrami, ktoré si deti ľahko obľúbia. Inšpirujte sa naším výberom. Čítaj ďalej
Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností

Hry na rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností


Hra na vyučovaní je aj výbornou metódou na učenie a opakovanie učiva. Pozrite si výber takých, ktoré rozvíjajú jazykové a komunikačné zručnosti detí. Čítaj ďalej
Hry, ktoré pomáhajú riešiť problémy v triede

Hry, ktoré pomáhajú riešiť problémy v triede


Vždy sa v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity. V tomto procese môžu učiteľom pomôcť aj nasledujúce hry a aktivity. Čítaj ďalej