Hry pre deti

Aktivity, ktoré môžete robiť so žiakmi cez prestávky

Prestávky sú pre žiakov veľmi dôležité. Počas prestávok sa môžu zregenerovať, oddýchnuť si, načerpať energiu a silu na prijímanie ďalších informácií.

Aktivity, ktoré žiakom pomáhajú vnímať pocity šťastia

Podľa výskumu pozitívnej psychológie má šťastie veľa výhod. Napríklad zvyšuje motiváciu a učebný výkon, šťastní ľudia žijú dlhšie, majú lepšiu schopnosť riešiť problémy, vedia sa lepšie koncentrovať na svoju prácu, sú kreatívnejší, viac nápomocní a v živote úspešnejší. Pocitom šťastia by sa mala väčšia pozornosť venovať už v materských a základných školách.

Aktivity podporujúce dychové cvičenia v materskej škole

Častým sprievodcom súčasného života je stres. Ten sa nevyhýba ani deťom. Vhodné dychové cvičenia dokážu účinne a rýchlo pomôcť nielen dospelým, ale aj deťom. Niektoré môžete vyskúšať aj v materskej škole.

Zábavné pohybové hry pre deti

Určite máte občas v škole, v školskom klube detí alebo na krúžku dostatok času aj na hry. Deti sa veľmi rady hrajú a pri hre sa vedia dokonale zabaviť a odreagovať. Vhodné je, keď zábavnú hru dokážete spojiť aj s pohybom. Existuje obrovské množstvo hier. Keď cítite, že nálada v kolektíve je pochmúrnejšia, skúste sa s deťmi zahrať niektoré z nasledujúcich zábavných pohybových hier.

Hry na rozvoj sily a vytrvalosti

Hra je pre deti najdôležitejšia činnosť, prostredníctvom nej spoznávajú svet, ľudí okolo seba, učia sa, čo je dobré, čo zlé, je to jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa, okrem potreby lásky, bezpečia a istoty. Pomocou hier môžeme u detí formovať aj ich silu a vytrvalosť.

Aktivity zamerané na rozvoj komunikácie v materskej škole

Formovanie komunikácie predstavuje dôležitú podmienku pre normálny psychický vývoj dieťaťa. Deti si komunikáciu rozvíjajú v bežných situáciách, ale aj pomocou hier a rôznych ďalších aktivít v materskej škole.

Emocionálnu inteligenciu detí môžete rozvíjať v materskej škole aj pomocou dramatizácie

Dnes už takmer nikto nepochybuje o tom, že emocionálna inteligencia (EQ) má nezastupiteľné miesto v živote každého človeka. Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Má vplyv na naše rozhodovanie či sociálne väzby. Úspešní ľudia majú väčšinou aj vysokú emocionálnu inteligenciu. Z tohto dôvodu je vhodné rozvíjať ju už v materskej škole.

Hry na rozvoj komunikačných zručností žiakov 2. časť

Didaktická hra je vyučovacia metóda, ktorej významnou prednosťou je skutočnosť, že prináša žiakom potešenie z jej priebehu a zároveň pomáha dosiahnuť stanovené edukačné ciele na základe realizácie naplánovanej činnosti učiteľa a žiakov.