http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí

Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí


Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, už tradične obohacujú školské vyučovanie rôzne aktivity, podujatia a hry, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, ktoré môžete vyskúšať so žiakmi nielen v školskom klube, ale ak máte dostatok času, tak i v triede na vyučovaní. Čítaj ďalej
Aktivity na rozvoj asertívneho správania

Aktivity na rozvoj asertívneho správania


Asertivita je komunikačná zručnosť, vďaka ktorej môžeme primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Čítaj ďalej
Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi deťmi

Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi deťmi


Určite každý túži po skutočnom priateľstve. Je to tá najprirodzenejšia túžba človeka. Viac ako čakať, sa nám oplatí o dobré priateľstvo bojovať. Budovať ho postupnými krokmi. A s týmito krokmi by sa mali zoznamovať aj deti v škole. Čítaj ďalej
Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické  hry

Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické hry


Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s anglickým jazykom spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť

Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť


Vybrané slová patria medzi tie učivá, ktoré je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek opakovať. Nemusí sa to robiť len formou diktátov a rôznych pravopisných cvičení. Môžete vyskúšať aj rôzne didaktické hry. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy

Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy


Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám ide predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s javom, ktorý práve žiakov učíme. Čítaj ďalej
Nemôžete si zapamätať mená žiakov? Tieto techniky vám pomôžu

Nemôžete si zapamätať mená žiakov? Tieto techniky vám pomôžu


Niekto nemá pamäť na mená a niektorí učitelia majú v triede aj 30 žiakov a pri takomto počte sa mená pamätajú naozaj veľmi ťažko. Postupne si človek na nové mená zvykne, najhoršie sú však prvé týždne v škole. Čítaj ďalej
Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti

Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti


Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. Ponúka vám niekoľko jednoduchých hier, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť žiakov. Čítaj ďalej