Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Relaxačné aktivity pre deti

Relaxačné aktivity pre deti


Po cvičení, zvýšenej aktivite, ale aj po dlhom sedení na stoličkách je často potrebné deti upokojiť alebo určitým spôsobom zrelaxovať. Ponúkame vám niekoľko relaxačných, uvoľňujúcich a upokojujúcich aktivít, ktoré môžete využiť pri práci s deťmi v triede, v telocvični, v záhrade, na ihrisku alebo v akomkoľvek prírodnom prostredí. Čítaj ďalej
Zoznamovacie dramatické hry v materskej škole

Zoznamovacie dramatické hry v materskej škole


Hra predstavuje pre dieťa predškolského veku základnú činnosť. Je to pre neho prirodzená, spontánna činnosť a predstavuje najdôležitejšiu a najstimulujúcejšiu formu učenia. V hre preberá na seba rôzne role, prostredníctvom ktorých sa pripravuje na životnú realitu. Z tohto dôvodu sú pre deti veľmi vhodné aj dramatické hry. Čítaj ďalej
Pohybové hry v materskej škole

Pohybové hry v materskej škole


V dnešnom článku sa pozrieme na hry a aktivity, ktoré môžete realizovať s deťmi na školskom dvore, v parku, v lese alebo v školskej záhrade. Sú veľmi jednoduché a nevyžadujú dlhšiu prípravu ani špeciálne pomôcky. Vhodné sú pre deti v materskej škole, ale často zaujmú aj deti na 1. stupni základných škôl alebo v školskom klube detí. Čítaj ďalej
Didaktické hry na anglickom jazyku

Didaktické hry na anglickom jazyku


Didaktické hry podporujú produktívne aktivity a rozvíjajú myslenie, lebo sú spravidla založené na riešení problémových situácií a vychádzajú z preberaného učiva. V článku uvádzame niekoľko didaktických hier, ktoré môžete použiť na hodinách anglického jazyka. Čítaj ďalej
Precvičujeme sociálne zručnosti v materskej škole

Precvičujeme sociálne zručnosti v materskej škole


Už v materskej škole si dieťa postupne neuvedomuje len svoju vlastnú osobnosť, ale i správanie a konanie ľudí, ktorí ho obklopujú. V tomto období sa začínajú u neho formovať aj prvé sociálne zručnosti. Na ich rozvoj je vhodné využívať rôzne tvorivé aktivity a hry. Čítaj ďalej
Práca s textom a hry v materskej škole

Práca s textom a hry v materskej škole


Práca s textom predstavuje vhodné obohatenie aj pre deti predškolského veku. Ak chcete deti vtiahnuť ešte viac do deja, môžete to urobiť pomocou hier a rôznych tvorivých aktivít, ktoré nadväzujú na prečítaný dej. Čítaj ďalej
15 spôsobov, ktoré pomáhajú  odburávať stres a formovať pozornosť žiakov

15 spôsobov, ktoré pomáhajú odburávať stres a formovať pozornosť žiakov


Či sa deti učia doma, alebo v škole, po určitom čase potrebujú prestávku. Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ktoré im pomáhajú upokojiť sa a zároveň pripraviť mozog na ďalšie učenie. Čítaj ďalej
Jarné aktivity pre predškolákov

Jarné aktivity pre predškolákov


Čoskoro je tu jar a deti sa budú pohybovať väčšinou vo vonkajších priestoroch. Všetci sa už tešia na jarné slnko, čerstvý vzduch a prebúdzajúcu sa prírodu. Pripravili sme pre vás niekoľko aktivít, ktoré môžete s deťmi využiť napríklad na školskom dvore, v parku, v lese alebo v školskej záhrade. Čítaj ďalej