Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Hry na rozvoj komunikácie žiakov

Hry na rozvoj komunikácie žiakov


Ľudské správanie má komunikačný charakter. A týka sa to nielen reči, ale aj mimiky, postojov a gestikulácie. Už odmalička je potrebné žiakov učiť medzi sebou správne komunikovať. V tejto činnosti môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity. Čítaj ďalej
Hry na rozvoj empatie u detí

Hry na rozvoj empatie u detí


Empatia je schopnosť vcítiť sa do prežívania inej osoby a tiež pochopiť situáciu druhých, predstaviť si seba na mieste druhého človeka. Je to schopnosť človeka vžiť sa do emocionálneho stavu iného človeka, dokázať vidieť jeho očami, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom. Čím je človek otvorenejší k vlastným emóciám, tým lepšie dokáže rozoznávať a chápať pocity ostatných. Rozvoj empatie je potrebné precvičovať aj v škole. Čítaj ďalej
Aktivity spojené s  hádzaním a skákaním

Aktivity spojené s hádzaním a skákaním


Deti majú nekonečné množstvo energie. A tak je potrebné ich nejakým spôsob neustále zabávať a motivovať k pohybu. Dnes vám ponúkame niekoľko hier, ktoré sú zamerané hlavne na skákanie a hádzanie. Čítaj ďalej
Hry a aktivity  spojené s behom a chôdzou

Hry a aktivity spojené s behom a chôdzou


Je tu opäť jar. Určite budete častejšie chodiť so žiakmi do prírody alebo na ihriská. Možno si vyberiete niektorú z nasledujúcich aktivít, ktorá vám pomôže spríjemniť chvíle so žiakmi. Čítaj ďalej
Hry a aktivity pre zvládanie zlosti a agresivity detí, ktoré môžete využiť v škole

Hry a aktivity pre zvládanie zlosti a agresivity detí, ktoré môžete využiť v škole


Prostredníctvom hier môžeme pracovať s deťmi v triede aj s hnevom a agresivitou.  Čítaj ďalej
Hry podporujúce tvorivosť na vyučovaní

Hry podporujúce tvorivosť na vyučovaní


Kreatívne hry môžete použiť vždy, keď cítite, že žiakov treba povzbudiť a sprostredkovať im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových postupov. Kreatívne hry totiž pôsobia ako výzva a dodávajú odvahu k zmene. Podporujú premýšľanie a motivujú myseľ k väčšej flexibilite. Čítaj ďalej
Cvičenia a hry pre „násťročných“, ktorými posilníte ich psychickú odolnosť

Cvičenia a hry pre „násťročných“, ktorými posilníte ich psychickú odolnosť


Každý z nás by bol rád silný, sebavedomý a mal uznanie od druhých. Vedomie vlastnej hodnoty a sebaistota sú nevyhnutné pre rozvoj silnej osobnosti. Pomôcť v tom môžu dospievajúcim deťom aj rôzne hry.  Čítaj ďalej
Vonku prší? Zahrajte sa s deťmi vo vnútri

Vonku prší? Zahrajte sa s deťmi vo vnútri


V školských kluboch detí, v táboroch, na kurzoch alebo v škole v prírode hier nikdy nie je dosť. Deti hry milujú a rady spoznávajú nové. Dnes sa pozrieme na tie, ktoré môžete hrať v miestnosti. Čítaj ďalej