Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti

Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti


Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. Ponúka vám niekoľko jednoduchých hier, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť žiakov. Čítaj ďalej
Matematické hry pre mladších žiakov

Matematické hry pre mladších žiakov


Detskú hravosť je dobré využívať aj na hodinách matematiky. Možno využite niektorú z nasledujúcich jednoduchých hier, ktoré sú vhodné pre žiakov na prvom stupni. Čítaj ďalej
Hry zamerané na opakovanie vybraných slov

Hry zamerané na opakovanie vybraných slov


Je dobré, keď si na prvom stupni žiaci čo najlepšie osvoja vybrané slová. Čím skôr sa ich naučia, tým lepšie pre nich, pretože v piatok ročníku nebudú mať zbytočné problémy. Je vhodné používať čo najviac hier, aktivít a rôznych metód, aby sa mohli s vybranými slovami stretnúť v rozličných situáciách. Čítaj ďalej
Hry na rozvoj emocionálnej inteligencie v materskej škole

Hry na rozvoj emocionálnej inteligencie v materskej škole


Dnes je už veľmi dobre známe, že ľudia si nevystačia iba s dobre osvojeným množstvom informácií o svete, ale potrebujú sa dozvedieť viac aj o tom, kto a akí sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby a želania, aké ciele si majú stavať pred seba, aké majú možnosti a predpoklady na ich dosahovanie. Spoznávaním vlastného sveta je preto dobré začať už v materskej škole. Čítaj ďalej
Hry pre deti v školskom klube

Hry pre deti v školskom klube


Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Uskutočňuje sa v ňom výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy. V ŠKD sa uskutočňujú oddychové, rekreačné, záujmové, spoločensko – prospešné činnosti, výchovno- vzdelávacie činnosti príprava na vyučovanie. V rámci odpočinkovej činnosti sa deti často hrajú rôzne hry. V článku uvádzame niekoľko jednoduchých hier. Čítaj ďalej
Environmentálne hry pre deti

Environmentálne hry pre deti


Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života ale aj každého jednotlivca, a preto aj deti v školách by sa mali čo najčastejšie zaoberať touto problematikou. Čítaj ďalej
Ako rozvíjať pomocou hier pozorovanie a vnímanie žiakov?

Ako rozvíjať pomocou hier pozorovanie a vnímanie žiakov?


V škole je potrebné rozvíjať okrem iného aj pozorovanie a vnímanie žiakov. Môžete to urobiť aj prostredníctvom nasledujúcich hier. Čítaj ďalej
Hry na rozvoj komunikácie žiakov

Hry na rozvoj komunikácie žiakov


Ľudské správanie má komunikačný charakter. A týka sa to nielen reči, ale aj mimiky, postojov a gestikulácie. Už odmalička je potrebné žiakov učiť medzi sebou správne komunikovať. V tejto činnosti môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity. Čítaj ďalej