Rezort školstva zaslal školám odporúčania „Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnej situácii?“

  Foto: Bigstok

17.5.2024 - Dianie v spoločnosti vnímajú aj deti a mladí v našich školách. Ministerstvo školstva preto ešte vo štvrtok 16.5. zaslalo školám krátke odporúčania, ako môžu učitelia komunikovať v aktuálnej situácii so žiakmi. Na priložených odkazoch sa nachádzajú odporúčané materiály na podporu a odborné postupy v krízových situáciách.

 

„Každý z nás môže urobiť kus práce, aby sa napätie deeskalovalo pre zlepšenie súčasnej spoločenskej situácie. Pre mňa ako ministra školstva to znamená ešte intenzívnejšie sa sústrediť na problematiku duševného zdravia detí, mládeže aj učiteľov,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. 

 

Zachovanie pokoja je kľúčové

Krízovú situáciu, ktorá aktuálne rezonuje spoločnosťou, neotvárajte so žiakmi proaktívne – napriek závažnosti situácie je detský a mládežnícky svet iný, ako svet dospelých. Je dôležité na deti a mladých neprenášať naše emócie a úzkosť.

 

Ak tému otvoria žiaci, odsúďte násilie a vypočujte si ich

Žiakov pri zdieľaní len počúvajte. Ak otvoria aktuálne témy, opýtajte sa ich na to, ako sa cítia. So žiakmi nemusíte samotnú tému diskutovať, len ich prežívanie. Pre prípad kritických situácií je ideálne, ak realizujete ranné kruhy. Tie vytvárajú v triede priestor zdieľať svoje pocity a myšlienky a učiteľky a učitelia tak vedia, ako reagovať a aká bude v triede klíma. Ak ranné kruhy nerealizujete, na úvodné zdieľanie prežívania, ktoré je užitočné za každých okolností, môžete využiť triednickú, alebo inú hodinu podľa možností školy.

 

Postupujte v súlade s odporúčaniami odborníkov

V prípade, že sa vo vašej triede nachádzajú žiaci, ktorí prežívajú veľmi intenzívne emócie z aktuálnej situácie, alebo v prípade identifikácie možných výrazných konfliktov vo vzťahu k téme v rámci triedy, kontaktujte cez prestávku školský podporný tím alebo centrum poradenstva a prevencie.

 

Overujte informácie

V krízových situáciách celospoločenského charakteru sa často začnú šíriť konšpiračné teórie o tom, ako to „v skutočnosti“ bolo. Ak sa v triede otvorí diskusia, odporučte žiakom, aby sa nedali strhnúť záplavou informácií na sociálnych sieťach, overovali si informácie z viacerých zdrojov a nezdieľali neoverené správy.

 

Odporúčané odborné zdroje:

  1. Krízové situácie v školách a špeciálnych výchovných zariadeniach počas mimoriadnych udalostí: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/11/Krizove-situacie-v-skolach-a-specialnych-vychovnych-zariadeniach-pocas-mimoriadnych-udalosti.pdf
  2. Krízová intervencia – podporné opatrenia: https://podporneopatrenia.minedu.sk/krizova-intervencia/
  3. Krízová intervencia - odborné materiály: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/
  4. Prevencia a riešenie šikanovania: https://www.minedu.sk/data/att/d3d/24745.8cfce0.pdf
  5. Odborné postupy - Dieťa s úzkostnými poruchami v poradenskom a edukačnom procese: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Dieta-s-uzkostnymi-poruchami-v-poradenskom-a-edukacnom-procese.pdf
  6. Odborné postupy - Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/06/Prejavy-radikalizacie-a-extremizmu-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf
  7. Odborné postupy - Prevencia rizikového správania v edukačnom aj poradenskom procese: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/06/Prevencia-rizikoveho-spravania-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf

 

Ministerstvo verí, že tieto odporúčania pomôžu učiteľom efektívne a citlivo komunikovať so žiakmi, čím prispejú k stabilnému a podporujúcemu školskému prostrediu.

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku