Aktuality zo školstva

SKU: Najťažšie z celého procesu bude získať učiteľov pre reformu

Aj keď na mnohých školách a u učiteľov sa už potrebné zmeny udiali a dejú, mnohým prekáža už len slovo reforma, tvrdí SKU.

SKAV považuje prvé dokumenty súvisiace so zmenou kurikula za dobrý krok

Odborníci na obsah vzdelávania zo Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV) považujú zverejnenie prvých dokumentov súvisiacich so zmenou školského kurikula za dobrý krok. Oceňujú najmä proklamovaný záujem o skutočnú zmenu kurikula, ako aj vytvorenie priestoru pre transparentný, odborný a participatívny dialóg.

Rektori sú pobúrení návrhom dotácie pre vysoké školy,chcú stretnutie s premiérom

Rektori vysokých škôl sú pobúrení návrhom rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy v tomto roku. Navrhované zníženie dotácie spolu s nárastom cien energií je likvidačné, pretože priamo ohrozuje základný chod univerzít.

Do pripomienkového konania vstupuje dokument podoby nového vzdelávania

Kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta sú oporné body pripravovanej zmeny s názvom Vzdelávanie pre 21. storočie. Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstupuje dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy.

Ondek potvrdil, že štrajková pohotovosť naďalej trvá

Štrajková pohotovosť naďalej trvá, potvrdil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku Pavel Ondek. Ďalšie kroky plánujú školskí odborári oznámiť po spoločnom rokovaní s ministrom školstva, predsedom vlády a ostatnými zainteresovanými ministrami. 

Akčný plán riešenia šikanovania je zameraný na elimináciu budúcich rizík

Akčný plán riešenia šikanovania v školách je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach. Vyplýva to z návrhu akčného plánu riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023 z dielne ministerstva školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

Nadácia Pontis spúšťa prihlasovanie do ďalšieho ročníka vzdelávacieho programu Generácia 3.0

Nadácia Pontis vyhlasuje šiesty ročník vzdelávacieho programu Generácia 3.0, ktorým chce reagovať na problémy zvýraznené pandémiou – potrebu rozvoja kritického myslenia a starostlivosti o duševné zdravie učiteľov, aj žiakov.

B. Gröhling: Regionálne úrady školskej správy upracú systém riadenia školstva

Regionálne úrady školskej správy v podstate "upracú" systém riadenia školstva. Budú zohrávať rolu niekdajších krajských školských úradov, čiže budú mať na starosti financovanie škôl a budú pod ne spadať aj špeciálne školy.