Články: Pre študentov
O projekte

Aktuality zo školstva

Ministerstvo školstva žiada od rezortu financií viac peňazí

Ministerstvo školstva žiada od rezortu financií viac peňazí


Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová totiž ešte v marci pred členmi parlamentného školského výboru upozornila, že Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) dostala na fungovanie tento rok menej peňazí, ako tomu bolo v roku 2016. Čítaj ďalej
Stanovisko výskumných univerzít k návrhu novely zákona o vysokých školách

Stanovisko výskumných univerzít k návrhu novely zákona o vysokých školách


Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR predložilo dlho očakávanú legislatívnu úpravu zákonov upravujúcich činnosť vysokých škôl (novela Zákona o VŠ a nový Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania). Čítaj ďalej
Reklama
Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v školách

Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v školách


V záujme odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“. Čítaj ďalej
MŠVVaŠ SR: Základné ciele dokumentu \"Učiace sa Slovensko\" vysvetľujú autori aj prostredníctvom videí

MŠVVaŠ SR: Základné ciele dokumentu "Učiace sa Slovensko" vysvetľujú autori aj prostredníctvom videí


S cieľom vysvetliť hlavné ciele dokumentu pripravilo ministerstvo školstva v spolupráci s autormi dokumentu sériu niekoľkominútových krátkych videí. Čítaj ďalej
Zelené školy budú na Deň Zeme akčné

Zelené školy budú na Deň Zeme akčné


Deň Zeme oslavujeme každoročne rovnako na celom svete a to 22.apríla. Školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola však neslávia tento významný deň iba počas jedného dňa, ale rovno celý týždeň od 19.-26. apríla 2017. Čítaj ďalej
Cena Generácia 3.0 zviditeľní najlepšie vzdelávacie projekty na Slovensku a rozšíri ich do ďalších škôl

Cena Generácia 3.0 zviditeľní najlepšie vzdelávacie projekty na Slovensku a rozšíri ich do ďalších škôl


Aj na Slovensku sa vzdeláva výnimočne. Nadácia Pontis hľadá a výnimočné ocení projekty, ktoré učia inak a môžu byť pre ostatné školy a vzdelávacie inštitúcie inšpiráciou. Čítaj ďalej
Špeciálne školy sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Špeciálne školy sa môžu uchádzať o finančnú podporu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


Materiálno-technické vybavenie škôl či zabezpečenie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov v špeciálnych školách je cieľom výzvy na predkladanie rozvojových projektov s názvom Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017. Čítaj ďalej
Ďalších 20 mladých ľudí získa šancu stať sa hrdinom na Sokratovom inštitúte

Ďalších 20 mladých ľudí získa šancu stať sa hrdinom na Sokratovom inštitúte


Sokratov inštitút otvára nový ročník štúdia pre aktívnych mladých ľudí. Ročné štúdium prinesie nové vedomosti, skúsenosti, inšpirácie a cenné kontakty od špičkových lektorov v rôznych oblastiach. Čítaj ďalej