Články: Pre študentov
O projekte

Ako zaujať študentov

6 stratégií, ktorého pomáhajú učiteľom pri dištančnom vzdelávaní

6 stratégií, ktorého pomáhajú učiteľom pri dištančnom vzdelávaní


V dnešnej dobe, keď je opäť aktuálne aj dištančné vzdelávanie, učitelia sa snažia vytvoriť pre svojich žiakov aj pri tomto spôsobe vyučovania čo najlepšie podmienky. Využívajú pri tom niektoré osvedčené metódy a stratégie. Čítaj ďalej
Ako vytvoriť emocionálne bezpečné prostredie na vyučovaní?

Ako vytvoriť emocionálne bezpečné prostredie na vyučovaní?


Školy vytvárajú edukačný priestor nielen materiálnymi podmienkami, ale najmä vzťahmi, ktoré v nej prevládajú. Myslia sa tým vzťahy medzi školou a komunitou, školou a rodinou, vzťahy v učiteľskom zbore a špeciálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Dôležité je tiež pre žiakov vytvárať emocionálne bezpečné prostredie. Ako ho čo najlepšie vytvoriť? Čítaj ďalej
Ako vytvoriť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?

Ako vytvoriť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?


Blíži sa ďalší nový školský rok. Najviac sa naň vždy tešia budúci prváčikovia. O starších žiakoch sa to až tak povedať nedá. Ako však navodiť na začiatku školského roka takú atmosféru, aby sa žiaci viac do školy tešili? Čítaj ďalej
Vyučovanie vonku prináša benefity nielen žiakom, ale zvyšuje aj spokojnosť učiteľa so svojim povolaním

Vyučovanie vonku prináša benefity nielen žiakom, ale zvyšuje aj spokojnosť učiteľa so svojim povolaním


Vonkajšie vzdelávanie ponúka pre žiakov naozaj mnoho výhod. Odborníci tvrdia, že učenie v prírode je pre študentov veľmi prospešné, pretože ich to robí zdravšími a šťastnejšími. Čítaj ďalej
Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám

Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám


Nezávislá britská organizácia Centrum pro čitateľskú gramotnosť v primárnom vzdelávaní od roku 2004 uskutočňuje projekt pod názvom Moc a sila čítania. V rámci tohto projektu odborníci do roku 2014 pracovali s viac než 4000 učiteľmi približne z 2500 škôl. Vďaka projektu získali veľké množstvo informácií o tom, ako úspešne vyučovať čítanie. Čítaj ďalej
Prekážky, ktoré zhoršujú efektívnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakom

Prekážky, ktoré zhoršujú efektívnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakom


Dobrá komunikácia medzi žiakom a učiteľom pozitívne vplýva aj na proces jeho učenia a dosahovania pokroku. Aké prekážky tejto komunikácii najčastejšie bránia? Čítaj ďalej
Ako nájsť v žiakoch to najlepšie a ukázať im to?

Ako nájsť v žiakoch to najlepšie a ukázať im to?


Jeden z najdôležitejších momentov vo vzdelávaní by mala byť pre učiteľa snaha nájsť v každom žiakovi potenciál a podporovať ho v rozvoji. Čítaj ďalej
Ako môže dať učiteľ učivu zmysel?

Ako môže dať učiteľ učivu zmysel?


Aby sa deti dokázali nové informácie naučiť, musia v nich vidieť zmysel. Ako učiteľ dokáže tento zmysel deťom sprostredkovať? Čítaj ďalej