Šťastie v školách

10 jednoduchých krokov, ktoré zlepšujú atmosféru a vzťahy v triede

Mnohé výskumy upozorňujú učiteľov na zvyšujúci sa počet detí, ktoré svojim problémovým správaním iba reagujú na nejaké traumy či nadmerný stres, ktorý prežívajú v domácom alebo blízkom prostredí. Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže týmto deťom veľmi pomôcť. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých krokov, pomocou ktorých môžete v triede vytvoriť bezpečné a radostné prostredie.

Tajomstvo šťastia Dánov odhalené: hygge, hodiny empatie a spolupráca

Dáni sú už dlhé obdobie považovaní za najšťastnejších ľudí na svete. V čom spočíva tajomstvo ich šťastia?

Nemusíme voliť medzi výsledkami detí a ich šťastím. Stačí, ak zmeníme v triedach náš prístup

Jednotky síce môžu pomôcť deťom, keď sa hlásia na vysokú školu, ale šťastie im neprinesú. Zásadnú rolu v budúcej pohode počas dospelosti hrajú emócie a ak deti vidia zmysel v tom, čo robia. A to dokáže ovplyvniť aj škola.

Ako zmeniť negatívnu atmosféru v školách na pozitívnu?

Sťažovanie sa je obľúbenou činnosťou mnohých ľudí a škola poskytuje neuveriteľné zdroje na rozladenie. Dá sa však voči tomu postaviť. Opakom sťažností je vďačnosť.

Naučme žiakov hovoriť niekoľko jednoduchých slov. Aj vďaka nim môže byť ich život krajší

Formovanie vzťahov v triede predstavuje akýsi tréning na budovanie vzťahov i v dospelosti. Mnohí dospelí v zamestnaní využívajú prístupy k iným a formy správania, ktoré si osvojili ešte v detstve.

Šťastie v školách: Hľadajte s deťmi ich výnimočnosť

Na zemi neexistuje človek, ktorý by nemal na niečo vlohy. Nielen rodina, ale aj školy by mali byť tými, ktorí umožnia deťom tieto dary naplno rozvinúť.

ŠŤASTIE V ŠKOLÁCH: S knihou nie je nuda

Je dôležité, aby sme v deťoch včas rozvinuli lásku k čítaniu. Na tejto ceste môžu byť nápomocný deťom nielen rodičia, ale i učitelia atraktívnymi aktivitami v škole.

Šťastie v školách: Nájdime si čas na rozhovor

Žiadna technika nenahradí kvalitnú medziľudskú komunikáciu. Ani v rodine, ani v školách, nikde tam, kde sa vychováva a sú dôležité dobré medziľudské vzťahy.