Šťastie v školách

Ako si učiteľ môže u žiakov vybudovať dôveru?

Žiaci si hádam najviac zo všetkého želajú dobrých, chápajúcich a priateľských učiteľov. Takých, ktorým sa môžu zdôveriť, ktorým môžu veriť, o ktorých sa môžu oprieť a ktorí ich majú radi. Čo robiť, aby žiaci učiteľovi dôverovali?

5 jednoduchých spôsobov, ktoré učiteľovi pomôžu prehĺbiť si vzťah so žiakmi

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy s učiteľmi.

10 jednoduchých krokov, ktoré zlepšujú atmosféru a vzťahy v triede

Mnohé výskumy upozorňujú učiteľov na zvyšujúci sa počet detí, ktoré svojim problémovým správaním iba reagujú na nejaké traumy či nadmerný stres, ktorý prežívajú v domácom alebo blízkom prostredí. Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže týmto deťom veľmi pomôcť. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých krokov, pomocou ktorých môžete v triede vytvoriť bezpečné a radostné prostredie.

Tajomstvo šťastia Dánov odhalené: hygge, hodiny empatie a spolupráca

Dáni sú už dlhé obdobie považovaní za najšťastnejších ľudí na svete. V čom spočíva tajomstvo ich šťastia?

Nemusíme voliť medzi výsledkami detí a ich šťastím. Stačí, ak zmeníme v triedach náš prístup

Jednotky síce môžu pomôcť deťom, keď sa hlásia na vysokú školu, ale šťastie im neprinesú. Zásadnú rolu v budúcej pohode počas dospelosti hrajú emócie a ak deti vidia zmysel v tom, čo robia. A to dokáže ovplyvniť aj škola.

Ako zmeniť negatívnu atmosféru v školách na pozitívnu?

Sťažovanie sa je obľúbenou činnosťou mnohých ľudí a škola poskytuje neuveriteľné zdroje na rozladenie. Dá sa však voči tomu postaviť. Opakom sťažností je vďačnosť.

Naučme žiakov hovoriť niekoľko jednoduchých slov. Aj vďaka nim môže byť ich život krajší

Formovanie vzťahov v triede predstavuje akýsi tréning na budovanie vzťahov i v dospelosti. Mnohí dospelí v zamestnaní využívajú prístupy k iným a formy správania, ktoré si osvojili ešte v detstve.

Šťastie v školách: Hľadajte s deťmi ich výnimočnosť

Na zemi neexistuje človek, ktorý by nemal na niečo vlohy. Nielen rodina, ale aj školy by mali byť tými, ktorí umožnia deťom tieto dary naplno rozvinúť.