Návyky spokojného učiteľa

Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka, plné nasadenie a nekonečné množstvo energie. Aby učiteľ s chuťou a nadšene chodil do práce niekoľko rokov a nevzdal to hneď po roku, potrebuje byť hlavne v pohode.
Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka, plné nasadenie a nekonečné množstvo energie. Aby učiteľ s chuťou a nadšene chodil do práce niekoľko rokov a nevzdal to hneď po roku, potrebuje byť hlavne v pohode. / Foto: Bigstock

Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka, plné nasadenie a nekonečné množstvo energie. Aby učiteľ s chuťou a nadšene chodil do práce niekoľko rokov a nevzdal to hneď po roku, potrebuje byť hlavne v pohode. Nemôže čakať, že mu dobré psychické nastavenie zabezpečí niekto iný. Musí sa spoľahnúť len na seba. Čo preto robiť?

 

Aby učiteľ v dnešnej dobe vydržal pracovať v školstve čo najdlhšie, potrebuje si vytvoriť určité návyky a spôsoby práce, ktoré mu budú spríjemňovať nielen prácu v škole, ale i celý jeho deň. Práca učiteľa je špecifická tým, že si ju nosí aj domov. Ak nie v podobe písomiek, ktoré treba opraviť, tak aspoň v hlave, pretože neustále premýšľa nad tým, ktoré metódy na ďalší deň by mal použiť, aby žiakov čo najlepšie zaujal. Aby mal učiteľ pokojnú myseľ, kľud  a cítil sa spokojne, môže si osvojiť niektoré z nasledujúcich návykov. Možno mu v práci pomôžu.

 

1. Všetko si pripravte deň vopred

Nie je nič horšie, ako príchod ráno do zborovne, kde funguje jedna kopírka a vy nemáte pripravený materiál na prvú hodinu. To sú nervy! A takto začať deň predsa nikto nechce. Ak sa rozčúlite ešte pred prvou hodinou, čo môžete čakať od tých ďalších? Z tohto dôvodu si pripravte všetko deň vopred. Pre každú triedu si vytvorte samostatné obaly, poličky alebo aspoň špeciálne miesto na uloženie pomôcok. Vďaka tomuto prežijete nielen pokojný večer, ale budete aj v noci lepšie spať. Nie je nič horšie, ako sa v noci budiť s myšlienkou, čo budete robiť s deviatakmi na ďalšej hodine.

 

2. Zachovajte pokoj

Stať sa vyrovnaným a pokojným, to je práca na celý život. Ale verte tomu, takíto ľudia pôsobia lepšie ako tí, ktorí sú neustále podráždení, nespokojní, kritizujúci, arogantní alebo úplne apatickí. Ľudia radi vedia, s kým majú do činenia a akú reakciu môžu očakávať. Spokojní učitelia veria tomu, že ak si budú udržiavať pozitívny pohľad na vec, všetko pôjde ľahšie. Snažia sa robiť veci s úsmevom a pozerať sa na svet zo svetlejšej stránky. Učiteľ by mal byť zrelou osobnosťou. Mal by si veriť a mal by mať primeranú sebadôveru. Potom sa omnoho lepšie riešia problémy, ktoré práca v škole so sebou prináša. Nenechá sa ľahko rozladiť nežiaducim správaním detí a nenechá sa vtiahnuť do malicherných sporov. Jeho istota v tejto oblasti je pre deti dôležitá, pretože vedia, že sa o neho môžu oprieť a dôverovať mu. Žiaci veľmi silno vnímajú učiteľovu energiu a ak je pozitívna, radi sa zdržiavajú v jeho blízkosti. Časté prehnané reakcie  môžu urobiť na žiakov zlý dojem. Z tohto dôvodu sa snažte nekričať, zbytočne sa nerozčuľovať a nebrať si nič osobne. Keď sa na hodiny pravidelne pripravujete, systematicky so žiakmi učivo opakujete, keď sa im snažíte pomôcť tak, ako najlepšie viete, keď rodičia a žiaci presne vedia, čo na hodine robíte, aké sú vaše ciele, kam smerujete a občas sa aj napriek tomu vyskytne problém, neberte si to osobne. Urobili ste to, čo bolo vo vašich silách a robili ste tak, ako ste najlepšie vedeli. Vaše svedomie je čisté. A vždy sa nájde niekto, kto bude hľadať len nedostatky. Jednoducho, takto je už spoločnosť nastavená. Kritika prevažuje nad pochvalou a vďakou. A vďaku tiež vôbec nečakajte. A ak náhodou príde, úprimne sa potešte. Ale naozaj nič nečakajte. Vyhnete sa tak veľkému sklamaniu, frustrácii a zlej nálade. Vnímajte svoju prácu ako poslanie alebo nejakú misiu, ktorá v sebe zahřňa nejaký vyšší cieľ pre spoločnosť. Toto nastavenie vám pomôže vyhnúť sa sklamaniam nielen v oblasti financií, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku, ktoré dokážu tiež poriadne potrápiť.

 

3. Vytvorte si vlastný mikrosvet

Veľa oddychujte, športujte, čítajte, sledujte dobré filmy, venujte sa svojim záľubám.  Čo najčastejšie chodievajte na výlety a do prírody. Často meňte prostredie a stretávajte sa s ľuďmi, ktorí nepracujú v školstve. Toto všetko veľmi pomáha. Ak ste aspoň trochu spirituálne nastavení, venujte sa modlitbám alebo meditácii.  Spiritualita vám pomôže nájsť vyššie poslanie vo vašej práci a pomôže vám sa lepšie vyrovnať aj napríklad s pocitom nespravodlivosti pri finančnom odmeňovaní alebo aj pri tom, ak vám za vašu prácu aj tridsať rokov nikto nepoďakuje alebo nepovie slová uznania. Spiritualita vám pomôže prekonať najťažšie prekážky, ktoré vám pri práci v školstve môžu prísť do cesty. Viacerí odborníci v oblasti psychológie a filozofie sa zhodujú v tom, že kultivovanie duchovného života má pre človeka veľký význam preto, lebo jeho praktizovaním lepšie vnímame naše poslanie na Zemi a máme aj väčšiu chuť toto poslanie napĺňať. Duchovný život pomáha aj pri dosahovaní vnútorného pokoja a radosti. Práve spirituálne zameraný učiteľ dokáže svoju prácu vnímať ako poslanie.

 

4. Buďte realisti

Neočakávajte od žiakov zázraky. Nie každý je génius. Aj keď hlavne rodičia v dnešnej dobe tlačia na jednotky, a to aj vtedy, keď dieťa nič poriadne nevie, nenechajte sa ovplyvňovať. Neustále žiakom aj rodičom vysvetľujte, že podstatné je, čo človek vie a že známka je len číslo. Oceňujte konkrétne vedomosti, snahu a tiež aj tie najmenšie úspechy. Je veľa žiakov, ktorí nemajú kapacitu na to, aby mali neustále jednotky, ale majú možno obrovskú snahu. Často sa stáva, že práve snaživí žiaci, ktorí síce neboli jednotkári, ale mali túžbu učiť sa, dosiahli toho v živote najviac. Nezameriavajte sa len na priemer známok triedy, neporovnávajte žiakov či triedy navzájom, sústreďte sa na konkrétne vedomosti jednotlivých žiakov. Nikdy si nehovorte, že je to vaša vina, že niekoho niečo nemôžete naučiť. Ľudia sú rôzni. Niekto sa naučí všetko, niekto sa niektoré veci nenaučí nikdy. Spokojný učiteľ by sa mal z neúspechov poučiť a nemal by sa trestať pocitmi viny a zlyhania. Mal by si uvedomovať, že chyby robí každý a nikto nemôže byť dokonalý.

 

5. Skúšajte nové veci

Každý učiteľ si vytvára svoj vlastný systém práce, má svoje obľúbené vyučovacie metódy a postupy. Aj napriek tomu skúšajte nové veci. Vyskúšajte nové metódy, technológie, projekty, nové miesta, kde sa dá učiť. Prežijete niečo nové vy aj žiaci a obe strany to veľmi obohatí.

 

6. Usmievajte sa

Ľudia prirodzene a podvedome nasledujú reč tela osôb, s ktorými sa rozprávajú. Ak chcete, aby vás žiaci mali radi, počas rozhovoru sa usmievajte, buďte milí, úprimní a prirodzení. Hlas príjemných ľudí je vždy pokojný a príjemný. Cítiť z neho istotu a dôveru. Navyše, keď sa usmievate, šírite dobrú náladu. Prirodzenosť a úprimnosť sú základom obľúbenosti. Nikto nemá rád predstieranie. Žiaci vyhľadávajú úprimných spoločníkov, ktorým môžu dôverovať. Dnes je síce ťažké nájsť ľudí, ktorí sú sami sebou, ale existujú. A žiaci  sú veľmi šťastní, keď zistia, že práve ich učiteľ patrí do skupiny prirodzených a autentických ľudí. Budú sa s vami cítiť príjemne a uvoľnene. A vy vďaka tomu budete tiež šťastnejší a spokojnejší.

 

7. Nepresadzujte len svoj názor

Určite poznáte také situácie, že diskutujúci ešte ani nedopovie vetu a ten druhý už má na všetko svoj názor. Presadzuje len svoju pravdu a nepripúšťa názor iného za žiadnych okolností. Ak chcete, aby vás  žiaci mali radi a boli spokojní na vašej hodine, musíte mať otvorenú myseľ. Nikto  nechce diskutovať s človekom, ktorý si už na niečo vytvoril názor a nehodlá ho meniť a vždy má len on pravdu. Skúste sa viac započúvať a menej hovorte. Možno zistíte, že existujú aj iné cesty na riešenie problému a že v konečnom dôsledku pri počúvaní iných sa viac naučíte, ako keď len vy stále musíte mať posledné slovo. Otvorená myseľ je nevyhnutná,  pretože znamená snahu posúvať sa ďalej a prijímať nové informácie. Neznamená to však, že musíte veriť všetkému, čo vám žiaci povedia, nemusíte tiež akceptovať ich správanie, stačí, že im dovolíte byť takými, akí naozaj sú.  Nechajte ich, nech sa prejavia a ak je to potrebné, potom ich usmernite. Možno si poviete, čo je to za hlúposť, aby učiteľ počúval žiaka. Samozrejme, máte právo si to myslieť. Ale z vlastných skúseností viem, že od žiakov sa dá veľa naučiť. Napríklad o móde, filmoch, hudbe, životnom štýle mladých ľudí. Budete prekvapení, keď sa započúvate do názorov a  postrehov vašich žiakov, čo všetko sa dozviete. Vďaka žiakom sa učiteľ môže dostať aj k takým informáciám, o ktoré sa prioritne vôbec nezaujíma, ale neskôr aj tak pochopí, že je celkom fajn, že o nich vie. Učiteľ nemá šancu sledovať všetky informácie, ktoré prehrmia spoločnosťou každý deň. Ale vďaka komunikácii so svojimi žiakmi má šancu dozvedieť sa ešte viac. Tým, že sa zaujíma o svet žiakov, získava si ich rešpekt a obľúbenosť. A na druhej strane mladých ľudí aj lepšie chápe.

 

8. Pravidlá dodržujte vy aj žiaci

Pravidlá súvisiace s prácou na vyučovaní a so správaním si vysvetlite spoločne so žiakmi hneď na začiatku školského roka. Každý by im mal rozumieť, mali byť jasné a zrozumiteľné, vyvesené na viditeľnom mieste počas celého školského roka. Vždy ich treba dôsledne dodržiavať. Nemali by existovať výnimky. Odmeny a tresty by mali byť vždy rovnaké pre každého. Aj vďaka presne nastaveným pravidlám sa môžete vyhnúť zbytočným problémom, ktoré by vám mohli odoberať energiu.

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku