Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú  proces učenia

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú proces učenia


Existuje množstvo zaujímavých aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú deťom precvičovať mozog a majú pozitívny vplyv na ich učenie. Pozrime sa na niektoré z nich. Čítaj ďalej
Vážne témy v škole - ako o nich s deťmi hovoriť?

Vážne témy v škole - ako o nich s deťmi hovoriť?


Za posledné mesiace sa udiali mnohé dôležité udalosti, na ktoré reagoval celý svet. Je preto na mieste, aby na ne reagovali aj školy a učitelia vo svojich triedach. Čítaj ďalej
Relaxačné aktivity pre deti

Relaxačné aktivity pre deti


Po cvičení, zvýšenej aktivite, ale aj po dlhom sedení na stoličkách je často potrebné deti upokojiť alebo určitým spôsobom zrelaxovať. Ponúkame vám niekoľko relaxačných, uvoľňujúcich a upokojujúcich aktivít, ktoré môžete využiť pri práci s deťmi v triede, v telocvični, v záhrade, na ihrisku alebo v akomkoľvek prírodnom prostredí. Čítaj ďalej
Zoznamovacie dramatické hry v materskej škole

Zoznamovacie dramatické hry v materskej škole


Hra predstavuje pre dieťa predškolského veku základnú činnosť. Je to pre neho prirodzená, spontánna činnosť a predstavuje najdôležitejšiu a najstimulujúcejšiu formu učenia. V hre preberá na seba rôzne role, prostredníctvom ktorých sa pripravuje na životnú realitu. Z tohto dôvodu sú pre deti veľmi vhodné aj dramatické hry. Čítaj ďalej
Pohybové hry v materskej škole

Pohybové hry v materskej škole


V dnešnom článku sa pozrieme na hry a aktivity, ktoré môžete realizovať s deťmi na školskom dvore, v parku, v lese alebo v školskej záhrade. Sú veľmi jednoduché a nevyžadujú dlhšiu prípravu ani špeciálne pomôcky. Vhodné sú pre deti v materskej škole, ale často zaujmú aj deti na 1. stupni základných škôl alebo v školskom klube detí. Čítaj ďalej
Techniky, ktoré pomáhajú predchádzať problémovému správaniu žiakov

Techniky, ktoré pomáhajú predchádzať problémovému správaniu žiakov


V predchádzajúcom článku sme si povedali o tom, prečo žiaci v triede vyrušujú a čo chcú svojím správaním učiteľovi naznačiť. Dnes sa pozrieme na to, ako vytvoriť také podmienky v triede, aby sme predchádzali problémovému správaniu žiakov. Čítaj ďalej
Didaktické hry na anglickom jazyku

Didaktické hry na anglickom jazyku


Didaktické hry podporujú produktívne aktivity a rozvíjajú myslenie, lebo sú spravidla založené na riešení problémových situácií a vychádzajú z preberaného učiva. V článku uvádzame niekoľko didaktických hier, ktoré môžete použiť na hodinách anglického jazyka. Čítaj ďalej
Precvičujeme sociálne zručnosti v materskej škole

Precvičujeme sociálne zručnosti v materskej škole


Už v materskej škole si dieťa postupne neuvedomuje len svoju vlastnú osobnosť, ale i správanie a konanie ľudí, ktorí ho obklopujú. V tomto období sa začínajú u neho formovať aj prvé sociálne zručnosti. Na ich rozvoj je vhodné využívať rôzne tvorivé aktivity a hry. Čítaj ďalej