Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Prečo je dôležitý ranný komunitný kruh?

Prečo je dôležitý ranný komunitný kruh?


V mnohých materských, ale i v základných školách mávajú učitelia so žiakmi ranné komunitné kruhy. Tí, ktorí túto metódu ešte nevyužívajú si často myslia, že je to strata času a že je potrebné sa hneď od rána venovať učeniu. Toto si myslia aj mnohí rodičia. Dnes si preto vysvetlíme, aký má ranný komunitný kruh význam a prečo je dobré ho používať. Čítaj ďalej
Hry, ktoré pomáhajú riešiť problémy v triede

Hry, ktoré pomáhajú riešiť problémy v triede


Vždy sa v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity. V tomto procese môžu učiteľom pomôcť aj nasledujúce hry a aktivity. Čítaj ďalej
Genetická metóda čítania pomáha prvákom čítať s porozumením

Genetická metóda čítania pomáha prvákom čítať s porozumením


Existuje niekoľko metód a techník čítania. Dnes sa pozrieme na genetickú metódu čítania. Základy tejto metódy položil Jozef Kožíšek. Čítaj ďalej
Prečo je dôležité v škole rozvíjať sociálne väzby?

Prečo je dôležité v škole rozvíjať sociálne väzby?


Život v kolektíve je prirodzenou súčasťou života mladých ľudí, každý chce niekam patriť, a preto je potrebné tomuto problému venovať pozornosť. Čo všetko rozvíja učiteľ, ak sa venuje posilňovaniu sociálnych väzieb v škole? Čítaj ďalej
Aktivity pre deti zamerané na rozvoj sebaúcty

Aktivity pre deti zamerané na rozvoj sebaúcty


Zdravé sebahodnotenie získané v detstve má rozhodujúci vplyv na dosiahnutie neskoršej psychickej rovnováhy v dospelosti. Deťom pri tom môžu pomôcť aj učitelia a rodičia. Čítaj ďalej
Priestor, v ktorom sa žiaci cítia dobre, nemusí byť vždy len klasická trieda

Priestor, v ktorom sa žiaci cítia dobre, nemusí byť vždy len klasická trieda


Aj priestor vplýva na proces učenia a náladu detí. Kde môže byť mimo triedy pre deti učenie príjemné? Čítaj ďalej
Ako naučiť žiakov správne vnímať peniaze?

Ako naučiť žiakov správne vnímať peniaze?


V dnešnej dobe je viac než aktuálne naučiť žiakov správne vnímať peniaze. Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. Čítaj ďalej
Učíme študentov správne písať eseje? Na zahraničných univerzitách zisťujú, že nie

Učíme študentov správne písať eseje? Na zahraničných univerzitách zisťujú, že nie


Na mnohých stredných školách študenti píšu eseje a na vysokých školách, hlavne zahraničných, sa písanie esejí zintenzívni. Dobrá esej vyžaduje zrelosť, rozhľad, kreativitu a schopnosť otvoreného myslenia, ale aj mnoho ďalších vecí. Nie vždy však študenti prídu na vysoké školy pripravení, ako by mala správne esej vyzerať. Čítaj ďalej