Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

10 spôsobov, ktoré pomáhajú budovať vzťahy v triede

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy so spolužiakmi. Tie sa však väčšinou nevytvoria len tak. Pri ich správnom formovaní môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity.

Ako prejavovať vďačnosť v triede?

Vyjadrenie vďaky má pre žiakov veľa výhod a učitelia by na vyučovaní mali vytvárať podmienky na to, aby mohli vďaku prejavovať. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžu žiaci vďačnosť precvičovať.

Reportáž: Občianske vzdelávanie od škôlky? Boli sme sa pozrieť na novinku - deti prekvapovali postojmi a hĺbkou argumentov

V pondelok 21. augusta sa otvorilo prihlasovanie materských škôl a 1. stupňov základných škôl do „ostrého“ ročníka Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Už škôlkarov môžeme učiť, že na svete okolo nás záleží

Prečo je potrebné rozvíjať občianske a životné zručnosti skôr – už v škôlke a na prvom stupni? Porozprávame sa s Janou Feherpataky-Kuzmovou riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo a Adrianou Škarbovou, zástupkyňou pre materskú školu, zo Základnej školy Brehy. 

Aktívne občianstvo: Už škôlkarov môžeme učiť, ako sa zaujímať o svet okolo seba

Záujem o dianie v spoločnosti, schopnosť meniť veci vo svojom okolí, ale aj rešpekt k rozmanitosti ľudí a názorov. Tieto zručnosti sa formujú už od útleho detstva. S občianskou náukou sa však deti stretávajú až na druhom stupni základnej školy. Prečo je potrebné rozvíjať občianske a životné zručnosti skôr – už v škôlke a na prvom stupni?

Novinka na Slovensku: po úspešnom pilotnom ročníku sa rozbehne program občianskeho vzdelávania pre predškolákov a mladších žiakov

Výsledky pilotného ročníka vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet pre najmenších predstavil Inštitút pre aktívne občianstvo verejnosti a v lete spustí prihlasovanie škôlok a 1. stupňov základných škôl do programu.

Ako budovať radosť, zvedavosť a nadšenie v triede?

Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Ako môže učiteľ vytvoriť v triede atmosféru nadšenia a radosti?

Ak to myslí úprimne učiteľ, chrániť prírodu budú úprimne aj deti

Environmentálne povedomie občanov je na Slovensku nedostatočné a nevedie k zmene správania a nastavenia hodnôt v zmysle udržateľného rozvoja. Citujeme zo Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. So vzdelávaním je nutné začať už vo veľmi skorom veku, konštatuje sa tiež v stratégii. Ako to funguje v praxi?