Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Tipy pre učiteľov, ako motivovať žiakov triede

Vnútorná aj vonkajšia motivácia je kľúčovým faktorom úspechu žiakov a študentov na všetkých stupňoch ich vzdelávania a učitelia môžu zohrávať kľúčovú rolu pri poskytovaní a podporovaní tejto motivácie. 

Ako vniesť do triedy viac radosti?

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti šťastne a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú.

Táto aktivita učiteľa poteší každé dieťa! Skúste ju urobiť vo vašej triede!

Vzťahy medzi deťmi a učiteľmi sú kľúčové, aby si deti učenie obľúbili. Hlavne prvé roky v škole sú dôležité, aby deti chodili rady do školy . Jeden učiteľ si pripravil krásnu aktivitu, ktorou ukázal, ako má každé jedno dieťa vo svojej triede rád. Možno inšpiruje aj vás.

Perfekcionizmus môže poškodiť aj toho najtalentovanejšieho študenta, ale školy to môžu zmeniť

Dôkazy o negatívnych dopadoch perfekcionizmu sa našli aj u mladých ľudí, pre ktorých je perfekcionizmus faktorom zraniteľnosti duševného zdravia. Praktické opatrenia – ako napríklad školské hodiny – by to však mohli zmeniť.

Aktivity, ktoré môžete robiť so žiakmi cez prestávky

Prestávky sú pre žiakov veľmi dôležité. Počas prestávok sa môžu zregenerovať, oddýchnuť si, načerpať energiu a silu na prijímanie ďalších informácií.

Kútik na vzdelávanie pomáha deťom učiť sa o Európskej únii

Kútik na vzdelávanie ponúka komplexný zdroj viacjazyčných učebných materiálov o EÚ vrátane pracovných zošitov, videí, súťaží, hier a noviniek pre deti a študentov vo veku 5 – 18 rokov, ich učiteľov a rodičov.

Jednoduché rutiny v triede, ktoré pomáhajú žiakom cítiť sa dobre a bezpečne

Niekedy stačí urobiť skutočne malé veci a žiaci sa v triede cítia šťastnejšie, bezpečnejšie a vedia sa aj lepšie sústrediť. Pomáhajú im v tom aj rôzne rutiny.

Svedomie a morálka sa budujú už v detstve. Tipy, ako môžu učitelia prispieť k ich rozvoju u detí

Svedomie a morálku dokážu u detí formovať aj učitelia v školách. Čo je pri tom dôležité?