Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Hry a aktivity na upokojenie žiakov

Hry a aktivity na upokojenie žiakov


V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, ktoré sú vhodné na upokojenie žiakov. Čítaj ďalej
Čo môže učiteľ robiť, aby podporil u žiakov konštruktivistické učenie?

Čo môže učiteľ robiť, aby podporil u žiakov konštruktivistické učenie?


Teória konštruktivizmu spočíva v tom, že žiak sám konštruuje svoje poznanie a učiteľ mu môže iba pripraviť vhodné podmienky na to, aby uňho tento proces učenia mohol prebiehať vhodným spôsobom. Je dosť náročné ho uplatňovať z dôvodu veľkého množstva žiakov v triedach. Ak však máte menší počet žiakov v triede, môžete ho vyskúšať. Čítaj ďalej
Hry zamerané na rozvoj sebaovládania

Hry zamerané na rozvoj sebaovládania


Sebaovládanie nám pomáha prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele, vedie nás k správnym reakciám vo vzťahu k sebe samému, pomáha nám správať sa primerane k sebe samému, ale aj k ľuďom okolo nás. Sebaovládanie je teda schopnosť získať vládu a riadenie nad samým sebou. Je potrebné ho formovať odmalička. Čítaj ďalej
Hry a aktivity pre žiacke dvojice

Hry a aktivity pre žiacke dvojice


Súčasťou vzdelávania je aj to, aby sa žiaci naučili spolupracovať. Kvôli tomu často pracujú v skupinách, ale pri menšom počte žiakov v triede môžeme využívať aj prácu vo dvojiciach. Niekedy je v škole dostatok času i na hry. Skúste so svojimi žiakmi vyskúšať aj niektoré hry určené pre dvojice. Čítaj ďalej
Hry zamerané na riešenie konfliktov

Hry zamerané na riešenie konfliktov


Ideálne je v triede konfliktom predchádzať. A môžete to urobiť aj zábavnou formou pomocou hier. Čítaj ďalej
Objavné vyučovanie - vyučovanie orientované na žiaka

Objavné vyučovanie - vyučovanie orientované na žiaka


Súčasná vedomostná spoločnosť musí flexibilne reagovať na požiadavky doby. V tomto procese učiteľom a žiakom pomáha aj objavné vyučovanie. Čítaj ďalej
Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny


Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí. Čítaj ďalej
Prečo je dobré poznať a využívať autoregulatívne učenie?

Prečo je dobré poznať a využívať autoregulatívne učenie?


Autoregulatívne učenie je efektívne preto, lebo vychádza z vnútornej potreby človeka. Uspokojuje jeho potreby a dáva mu zmysel. Z tohto dôvodu ho väčšinou aj veľmi baví. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie spomína domáce vzdelávanie a práve s ním veľmi úzko súvisí autoregulatívne učenie, pri ktorom dieťa zodpovedá za to, čo a kedy sa naučí. Čítaj ďalej