Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Metóda prehodených viet a odsekov pomáha  študentom analyzovať text

Metóda prehodených viet a odsekov pomáha študentom analyzovať text


Učitelia by mali poznať čo najširšie spektrum metód, ktoré študentom pomáhajú porozumieť textom. Čítaj ďalej
Formy hier v zážitkovej pedagogike

Formy hier v zážitkovej pedagogike


Zážitková pedagogika sa líši od tradičnej tým, že učiteľ najprv žiakov zapája do riešenia problémov alebo do rôznych aktivít a potom spoločne hodnotia tieto zážitky a skúsenosti. Na základe vlastných zážitkov a skúseností si žiaci vytvárajú nové zručnosti, postoje i spôsoby myslenia. V tomto procese učenia sa často využívajú aj rôzne hry. Čítaj ďalej
Obrázky a kreslenie pomáhajú  pri učení viac, ako si možno myslíme

Obrázky a kreslenie pomáhajú pri učení viac, ako si možno myslíme


Kreslenie je pri získavaní nových poznatkov efektívnejšie ako klasické zapisovanie si poznámok, prezeranie obrázkov alebo počúvanie výkladu, dokazuje štúdia z roku 2018. Čítaj ďalej
Aktivity podporujúce tvorivé písanie - 3. časť

Aktivity podporujúce tvorivé písanie - 3. časť


Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiakov využívať vlastnú tvorivosť, pomáha zapojiť do aktivity celú ich osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu, pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť. Čítaj ďalej
Chcete so žiakmi opakovať učivo? Vyskúšajte metódu  generátor otázok

Chcete so žiakmi opakovať učivo? Vyskúšajte metódu generátor otázok


Prebrali ste tematický celok, čaká vás zhrnutie učiva a písomná práca? Musíte teda so žiakmi zopakovať všetky pojmy, fakty a postupy, s ktorými sa stretli. Ak chcete, aby vaši žiaci boli počas opakovania aktívni, vyskúšajte metódu generátor otázok. Čítaj ďalej
3 kroky, pomocou ktorých môžete pomôcť introvertom pracovať v skupine

3 kroky, pomocou ktorých môžete pomôcť introvertom pracovať v skupine


Kým v klasickom vyučovaní každý žiak pracuje samostatne, pod vedením učiteľa, v skupinovom vyučovaní nepracuje individuálne, ale v skupine žiakov. Takýto spôsob práce je pre žiaka prirodzenejší, zodpovedá základným psychologickým požiadavkám a podporuje prirodzenú aktivitu. Ako však motivovať žiakov introvertov, ktorí po práci v skupine veľmi netúžia? Čítaj ďalej
Prečo metóda  pokus a omyl pomáha v procese učenia?

Prečo metóda pokus a omyl pomáha v procese učenia?


V súčasnosti majú učitelia k dispozícii množstvo metód. Niekedy je náročné vybrať tú najsprávnejšiu. Vedci sa však zamýšľajú nad tým, ktoré z metód sú tie najlepšie, aby tak uľahčili učiteľom prácu pri ich výbere. Čítaj ďalej
Aktivity na koniec kalendárneho roka zamerané na oceňovanie a vďačnosť

Aktivity na koniec kalendárneho roka zamerané na oceňovanie a vďačnosť


Predvianočné obdobie v škole je aj obdobím, keď si uvedomujeme, že sa blíži zároveň aj koniec kalendárneho roka. Pri tejto príležitosti môžete so žiakmi vyskúšať aj niektoré aktivity, ktoré súvisia práve s týmto obdobím. Čítaj ďalej