Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Potrebujeme mať v školách predmety? Život nemožno zaškatuľkovať do matematiky a geografie

Potrebujeme mať v školách predmety? Život nemožno zaškatuľkovať do matematiky a geografie


Len po škole si tisíce detí uvedomia, čo všetko sa pre reálny život počas 45-minútových hodín v škole nenaučili. „Prečo neučíme deti pre život?“ pýtajú sa opakovane odborníci i verejnosť. Prečo témy, ktoré sú pre nás dôležité zanedbávame? Čítaj ďalej
Americkým žiakom výrazne prospieva argumentačné písanie

Americkým žiakom výrazne prospieva argumentačné písanie


Výsledky amerického programu Argumentačné písanie potvrdili jeho pozitívny prínos pre obe strany – učiteľov aj žiakov. Čítaj ďalej
Sociálne a emocionálne učenie je v školách čoraz dôležitejšie

Sociálne a emocionálne učenie je v školách čoraz dôležitejšie


Potreba akceptácie ľudí rôznych kultúr, inej farby pleti, vierovyznania, či sexuálnej orientácie sa stáva aj v našich podmienkach čoraz naliehavejšou témou. Aj deti v školách pochádzajú z rôznych prostredí a každé z nich je iné. To je dôvodom, prečo je sociálne a emocionálne učenie (SEL) na pôde školy čoraz dôležitejšie. Čítaj ďalej
Janette Motlová z Eduma: Rozvíjať empatiu a kritické myslenie detí môže školám pomôcť emocionálne učenie cez príbehy

Janette Motlová z Eduma: Rozvíjať empatiu a kritické myslenie detí môže školám pomôcť emocionálne učenie cez príbehy


Živé knihy sa stávajú súčasťou vyučovacích hodín, aby sa mladí ľudia mohli naživo stretnúť s príbehmi ľudí s ťažkým osudom a cez vlastné prežívanie si mohli vytvoriť vlastný názor. Čítaj ďalej
Školy budú musieť začať učiť deti rozpoznávať falošné správy. PISA testovanie bude pravdepodobne merať aj túto ich schopnosť

Školy budú musieť začať učiť deti rozpoznávať falošné správy. PISA testovanie bude pravdepodobne merať aj túto ich schopnosť


Medzinárodné testovanie PISA sa týka predovšetkým testovania vedomostí v matematike, čítaní s porozumením a v prírodovednej gramotnosti. V roku 2018 sa testovanie pravdepodobne rozšíri o meranie úrovne tzv. globálnej schopnosti, čím sa myslí schopnosť odhaliť falošné správy a dezinformácie, tzv. fake news. Čítaj ďalej
10 spôsobov, ako utíšiť hlučných žiakov

10 spôsobov, ako utíšiť hlučných žiakov


Hluční a vyrušujúci žiaci sú problémom v každej triede. Avšak existuje niekoľko taktík, ktoré vám pomôžu eliminovať aj takéto správanie. Čítaj ďalej
Outdoorové vzdelávanie má množstvo výhod. Využívate ich potenciál na vašich hodinách?

Outdoorové vzdelávanie má množstvo výhod. Využívate ich potenciál na vašich hodinách?


Viete, aké výhody má vyučovanie detí vonku? O čo všetko ich môže ohohatiť? Čítaj ďalej
Čitateľská gramotnosť našich detí sa prepadáva. Čo robíme, aby sme to zmenili?

Čitateľská gramotnosť našich detí sa prepadáva. Čo robíme, aby sme to zmenili?


Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať, ale schopnosť rozumieť a pochopiť text je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutné. Napriek tomu s tým majú deti z roka na rok po celom svete stále väčšie problémy. Čítaj ďalej