Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

13 nápadov, ako hodnotiť žiakov

Túžba byť hodnotený, a to objektívne a spravodlivo, vychádza zo základnej ľudskej potreby, potreby uplatnenia sa, ktorá je jednou z najprogresívnejších duševných potrieb človeka. S hodnotením sa stretávajú aj žiaci v škole. Ako môže učiteľ hodnotenie v škole urobiť atraktívnejším a bezbolestnejším?

Aktivity, ktoré aj v škole pomáhajú naštartovať unavený detský mozog

Život detí sa dá pozitívne formovať aj tak, že sa trénuje ich mozog. Vďaka tomu môžu úspešne fungovať na sociálnej, emocionálnej a akademickej úrovni. Pozrime sa na niekoľko návodov, ako im v tejto oblasti čo najviac pomôcť.

Projekt Slovenský disent mapuje udalosti z obdobia tzv. normalizácie

Projekt Slovenský disent mapuje príbehy a udalosti z obdobia tzv. normalizácie od roku 1968 do 1989. Jeho súčasťou je aj vznik webovej platformy, ktorá má ambíciu ponúknuť viacero pohľadov na tému disentu najmä študentom, pedagógom, ale aj širokej verejnosti.

Na Festivale živých kníh a vnímavosti možno stretnúť zástupcov rôznych menšín

Nezisková organizácia EDUMA aj tento rok organizuje Festival živých kníh a vnímavosti. Online ročník sa uskutoční 22. a 23. júna, organizátori ho venujú podpore spoločenskej zodpovednosti a tolerancie k menšinám.

Futbal, ktorý naučil deti mnoho. Ponúkol explóziu silných stránok charakteru v priamom prenose

Ako upriamiť pozornosť na charakter, dobro a ľudskosť prostredníctvom konkrétnej situácie v škole či doma?

EKOALARM sa opäť hlási do škôl

Naučiť deti ako správne triediť, alebo ešte lepšie - čo najmenej vytvárať odpad. A vychovávať ich k samostatnému mysleniu a aktivite. To sú ciele projektu Eko Alarm.

FinQ učí deti lepšie porozumieť peniazom aj kriticky myslieť

Naučiť deti kriticky myslieť, argumentovať a zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti. Také sú hlavné ciele, ktoré naplnil pilotný ročník programu FinQ. Jeho výsledky prezentovali autori aj účastníci v panelovej diskusii tento týždeň. Do edukatívneho programu sa zapojilo 25 základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

Učiteľka Ľubica Demčáková: Na hodinách nie je najdôležitejšie učivo

Väčšia interaktívnosť, samostatnosť aj rozvoj kritického myslenia. Toto je len zopár z benefitov, ktoré rozvíja u žiakov činnostné učenie. Táto metóda vzdelávania, ktorá je založená hlavne na objavovaní, žne úspechy aj preto, že žiaci radi prichádzajú s vlastnými nápadmi i návrhmi riešení.