Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov

Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov


Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. O dobré vzťahy je potrebné sa neustále snažiť. Pomôcť v tom môže aj to, keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov. Čítaj ďalej
Prečo čítať v škole básne?

Prečo čítať v škole básne?


Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých. Čítaj ďalej
Ako motivovať žiakov, aby si na online hodinách zapli kameru?

Ako motivovať žiakov, aby si na online hodinách zapli kameru?


Bolo by úplne ideálne, keby si na online hodinách všetci žiaci v triede zapli kameru. Čím sú však žiaci starší, tým menej ochotne kameru zapínajú. Ako ich motivovať? Čítaj ďalej
Jednoduché stratégie, ktoré pomáhajú učiteľom predchádzať problémom v triede

Jednoduché stratégie, ktoré pomáhajú učiteľom predchádzať problémom v triede


Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Čítaj ďalej
Ako motivovať žiakov, aby na vyučovaní radi  rozprávali a vyjadrovali svoje názory?

Ako motivovať žiakov, aby na vyučovaní radi rozprávali a vyjadrovali svoje názory?


Každý žiak má veľa nápadov, o ktorých by rád rozprával, ale nie každý má odvahu alebo chuť rozprávať. Ako týchto žiakov na vyučovaní čo najlepšie povzbudiť? Čítaj ďalej
Písomné domáce  úlohy zamerané na súčasnú situáciu

Písomné domáce úlohy zamerané na súčasnú situáciu


Keďže sú žiaci a študenti v súčasnosti kvôli pandémii doma, občas je vhodné poskytnúť im príležitosť vyjadriť svoj názor na situáciu, povedať o svojich pocitoch, radostiach, trápeniach a podobne. Pomôcť im môžu domáce úlohy, ktoré sú určitým spôsobom prispôsobené tejto aktuálnej situácii. Čítaj ďalej
Čítanie s porozumením pri dištančnom vzdelávaní

Čítanie s porozumením pri dištančnom vzdelávaní


Aj pri dištančnom vzdelávaní je potrebné precvičovať čítanie s porozumením. Ako to urobiť čo najlepšie? Čítaj ďalej
Vety, pomocou ktorých dokážete povzbudiť  žiakov

Vety, pomocou ktorých dokážete povzbudiť žiakov


Slová a vety majú veľkú silu. Ak učitelia dokážu používať na vyučovaní vhodné vety, dokážu výrazným spôsobom motivovať svojich žiakov. Čítaj ďalej