Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Deti citlivo vnímajú, čo sa deje navôkol. Dávajme im aj také domáce úlohy, ktoré im pomôžu odreagovať sa a nabrať novú silu

Deti citlivo vnímajú, čo sa deje navôkol. Dávajme im aj také domáce úlohy, ktoré im pomôžu odreagovať sa a nabrať novú silu


Deti sú veľmi citliví pozorovatelia. Veľmi dobre si všímajú, čo sa okolo nich deje. Citlivo vnímajú situáciu nielen doma v rodine, ale všímajú si aj správy v televízii či na internete. Občas pociťujú stres alebo smútok. Ako im môžu pomôcť učitelia? Napríklad aj tým, že im dajú vypracovať takú domácu úlohu, ktorá je tvorivá, zábavná alebo im pomáha relaxovať. Ponúkame vám niekoľko námetov. Čítaj ďalej
Online portály pre učiteľov: Ministerstvo školstva odporúča učiteľom využívať tieto vzdelávacie portály

Online portály pre učiteľov: Ministerstvo školstva odporúča učiteľom využívať tieto vzdelávacie portály


Ministerstvo školstva učiteľom odporúča, aby pri vzdelávaní na diaľku využívali materiály zo štátnych portálov. Čítaj ďalej
Zavreli školy a čo ďalej? Rady pre učiteľov, ako učiť deti doma

Zavreli školy a čo ďalej? Rady pre učiteľov, ako učiť deti doma


Ako učiť deti online? Využite osvedčené aplikácie a myslite aj na reálnu situáciu v rodinách. Čítaj ďalej
Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia

Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia


Podľa odborníkov z Ústavu pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity existuje silná súvislosť medzi tým, do akej miery v súvislosti s učivom žiak na hodine rozpráva a jeho výsledkami v teste čitateľskej gramotnosti. Čím viac na vyučovaní žiak hovorí a argumentuje, tým lepšie má výsledky, ukazuje výskum. Čítaj ďalej
Ako využívať brainwriting ?

Ako využívať brainwriting ?


Brainstorming sa za posledné obdobie stal známou a používanou metódou v školách aj vo firmách. Niekedy však na využitie tejto metódy nemáme dostatok času. V takejto situácii môžeme využiť brainwriting. Pri brainwritingu svoje nápady nehovoríme nahlas, ale píšeme ich na papier, a tak proces zhromažďovania nápadov prebieha oveľa rýchlejšie. Čítaj ďalej
Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?

Ako používať diskusnú metódu okrúhly stôl?


Okrúhly stôl je jedna z najtradičnejších a najobvyklejších metód skupinovej diskusie. Kľúčovým princípom je rovnosť diskutujúcich, ktorí sedia v kruhu. Čítaj ďalej
Každý študent má na to, aby čítal Platóna

Každý študent má na to, aby čítal Platóna


Akadémiu veľkých diel je program, ktorého náplňou je so študentmi stredných škôl čítať diela veľkých autorov, pozerať kvalitné filmy, počúvať veľké hudobné diela a naučiť sa vnímať významné obrazy našej západnej civilizácie. Čítaj ďalej
Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu

Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu


Hry a zábavné aktivity odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti, a preto je potrebné ich čo najčastejšie používať aj na hodinách slohu. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, vďaka ktorým môžete jednoduchým spôsobom motivovať žiakov k tomu, aby si písanie obľúbili. Čítaj ďalej