Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Aktivity podporujúce dychové cvičenia v materskej škole

Častým sprievodcom súčasného života je stres. Ten sa nevyhýba ani deťom. Vhodné dychové cvičenia dokážu účinne a rýchlo pomôcť nielen dospelým, ale aj deťom. Niektoré môžete vyskúšať aj v materskej škole.

Ako vytvárať v triede inšpirujúce a pokojné prostredie?

Nech už učíte ktorýkoľvek predmet, najdôležitejšie je, aby ste dokázali žiakov na vyučovaní nadchnúť a vytvorili také prostredie v triede, ktoré je inšpirujúce a zároveň pokojné. Ako to dosiahnuť?

Rastliny, ktoré sa hodia do triedy

Rastliny dokážu viac než len oživiť výzdobu v triede. Môžu pomôcť žiakom cítiť sa lepšie a tiež ich dokážu motivovať k učeniu.

Predvianočné online aktivity na vyučovaní

Posledné dni pred Vianocami sú v školách plné vianočnej atmosféry a rozličných aktivít. Starší žiaci sa opäť ocitli v online priestore, a tak predvianočné aktivity môžeme so žiakmi robiť len vo virtuálnom svete.

Metódy, ktoré aktivizujú žiakov pri učení

Väčšina učiteľov vie, že aby žiakov zaujala, musí do bežného procesu vyučovania prinášať rôzne zaujímavé metódy, ktoré učivo môžu urobiť príťažlivejším. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré môžu pomáhajú žiakom zahĺbiť sa viac do učiva.

Zábavné pohybové hry pre deti

Určite máte občas v škole, v školskom klube detí alebo na krúžku dostatok času aj na hry. Deti sa veľmi rady hrajú a pri hre sa vedia dokonale zabaviť a odreagovať. Vhodné je, keď zábavnú hru dokážete spojiť aj s pohybom. Existuje obrovské množstvo hier. Keď cítite, že nálada v kolektíve je pochmúrnejšia, skúste sa s deťmi zahrať niektoré z nasledujúcich zábavných pohybových hier.

Hry na rozvoj sily a vytrvalosti

Hra je pre deti najdôležitejšia činnosť, prostredníctvom nej spoznávajú svet, ľudí okolo seba, učia sa, čo je dobré, čo zlé, je to jedna z najdôležitejších potrieb dieťaťa, okrem potreby lásky, bezpečia a istoty. Pomocou hier môžeme u detí formovať aj ich silu a vytrvalosť.

Úspech žiakov môže ovplyvniť aj správna spätná väzby od učiteľov. Ako ju robiť čo najlepšie?

Keď žiaci dostanú správnu spätnú väzbu v správnom čase, môžu sa skôr priblížiť k tomu, aby sa stali nezávislými a mali energiu a motiváciu na to, aby oni sami mohli regulovať svoje učenie. Ako im v tom učiteľ môže pomôcť?