Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Živica pripravila pomôcku pre učiteľov, zameriava sa na učenie vonku

Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica v spolupráci s pedagógmi a lektormi vydalo novú metodiku na učenie vonku pre tínedžerov. Je vhodná pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

6 otázok, ktoré dokážu pomôcť študentom vyrovnať sa so stresom

Stres je všade okolo nás – v práci, v našom okolí, v osobnom živote. Stal sa neodvratným spoločníkom vo všetkých oblastiach nášho bytia. Stretávajú sa s ním pracujúci ľudia, ale aj študenti.

11 tipov, ako môžete podporiť lásku k čítaniu aj vo vašej triede

Dobré čitateľské návyky vedú k vyššej sebadôvere, lepším čitateľským zručnostiam aj kritickému mysleniu. Ako ich môžete podporovať v škole?

Tipy pre učiteľov, ako motivovať žiakov triede

Vnútorná aj vonkajšia motivácia je kľúčovým faktorom úspechu žiakov a študentov na všetkých stupňoch ich vzdelávania a učitelia môžu zohrávať kľúčovú rolu pri poskytovaní a podporovaní tejto motivácie. 

Ako vniesť do triedy viac radosti?

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti šťastne a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú.

Táto aktivita učiteľa poteší každé dieťa! Skúste ju urobiť vo vašej triede!

Vzťahy medzi deťmi a učiteľmi sú kľúčové, aby si deti učenie obľúbili. Hlavne prvé roky v škole sú dôležité, aby deti chodili rady do školy . Jeden učiteľ si pripravil krásnu aktivitu, ktorou ukázal, ako má každé jedno dieťa vo svojej triede rád. Možno inšpiruje aj vás.

Perfekcionizmus môže poškodiť aj toho najtalentovanejšieho študenta, ale školy to môžu zmeniť

Dôkazy o negatívnych dopadoch perfekcionizmu sa našli aj u mladých ľudí, pre ktorých je perfekcionizmus faktorom zraniteľnosti duševného zdravia. Praktické opatrenia – ako napríklad školské hodiny – by to však mohli zmeniť.

Aktivity, ktoré môžete robiť so žiakmi cez prestávky

Prestávky sú pre žiakov veľmi dôležité. Počas prestávok sa môžu zregenerovať, oddýchnuť si, načerpať energiu a silu na prijímanie ďalších informácií.