Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Hry na rozvoj empatie u detí

Hry na rozvoj empatie u detí


Empatia je schopnosť vcítiť sa do prežívania inej osoby a tiež pochopiť situáciu druhých, predstaviť si seba na mieste druhého človeka. Je to schopnosť človeka vžiť sa do emocionálneho stavu iného človeka, dokázať vidieť jeho očami, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom. Čím je človek otvorenejší k vlastným emóciám, tým lepšie dokáže rozoznávať a chápať pocity ostatných. Rozvoj empatie je potrebné precvičovať aj v škole. Čítaj ďalej
Aktivity spojené s  hádzaním a skákaním

Aktivity spojené s hádzaním a skákaním


Deti majú nekonečné množstvo energie. A tak je potrebné ich nejakým spôsob neustále zabávať a motivovať k pohybu. Dnes vám ponúkame niekoľko hier, ktoré sú zamerané hlavne na skákanie a hádzanie. Čítaj ďalej
Hry a aktivity  spojené s behom a chôdzou

Hry a aktivity spojené s behom a chôdzou


Je tu opäť jar. Určite budete častejšie chodiť so žiakmi do prírody alebo na ihriská. Možno si vyberiete niektorú z nasledujúcich aktivít, ktorá vám pomôže spríjemniť chvíle so žiakmi. Čítaj ďalej
Hry a aktivity pre zvládanie zlosti a agresivity detí, ktoré môžete využiť v škole

Hry a aktivity pre zvládanie zlosti a agresivity detí, ktoré môžete využiť v škole


Prostredníctvom hier môžeme pracovať s deťmi v triede aj s hnevom a agresivitou.  Čítaj ďalej
Ondrej Gažovič: Kritické myslenie by malo byť filozofiou života

Ondrej Gažovič: Kritické myslenie by malo byť filozofiou života


S Ondrejom Gažovičom sme sa stretli na workshope Kritické myslenie v Banskej Bystrici, ktoré pre učiteľov pripravil Komenského inštitút s podporou Poštovej banky v rámci programu Na každej škole záleží. Čítaj ďalej
Práca s učebnicou na vyučovaní

Práca s učebnicou na vyučovaní


Prácu s učebnicou a knihou môžeme zaradiť medzi metódy, ktorých zdrojom poznania je predovšetkým slovo. Predstavuje jednu z najdôležitejších metód získavania a upevňovania nových poznatkov. Čítaj ďalej
Sebaovládanie – aktivity pre deti

Sebaovládanie – aktivity pre deti


Sebaovládanie je silná stránka človeka, ktorá mu pomáha prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele, vedieť reagovať a správať sa k sebe samému ale aj k ľuďom okolo. Aj v škôlke či škole ju môžeme aktivitami posilňovať. Čítaj ďalej
Aktivity, ktoré môžete použiť na konci vyučovacej hodiny

Aktivity, ktoré môžete použiť na konci vyučovacej hodiny


Okrem samotného priebehu vyučovacej hodiny je podstatný aj jej záver. Práve v závere by si žiaci mali čo najviac uvedomiť, čomu sa vlastne na vyučovaní venovali. Čítaj ďalej