http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické  hry

Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické hry


Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s anglickým jazykom spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť

Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť


Vybrané slová patria medzi tie učivá, ktoré je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek opakovať. Nemusí sa to robiť len formou diktátov a rôznych pravopisných cvičení. Môžete vyskúšať aj rôzne didaktické hry. Čítaj ďalej
Chcete naučiť študentov klásť otázky? Vyskúšajte metódu horúce kreslo

Chcete naučiť študentov klásť otázky? Vyskúšajte metódu horúce kreslo


V súčasnej škole je potrebné hľadať také cesty, ktoré dokážu študentom a žiakom intenzívne pomôcť v procese učenia. Jednu z ciest predstavuje aj metóda horúce kreslo, ktorá pomáha rozvíjať komunikáciu, kladenie otázok, argumentáciu a tiež kritické myslenie. Čítaj ďalej
Skimming a scanning  - stratégie rýchleho čítania, ktoré môžete využiť aj v škole

Skimming a scanning - stratégie rýchleho čítania, ktoré môžete využiť aj v škole


V súčasnosti, keď sa na nás z každej strany valí veľké množstvo informácií, občas je nutné sa vedieť aj veľmi rýchlo orientovať v texte. Na to nám veľmi dobre môže poslúžiť skimming a scanning. Čítaj ďalej
Chcete podporiť žiakov v kritickom myslení? Vyskúšajte  metódu tichá pošta

Chcete podporiť žiakov v kritickom myslení? Vyskúšajte metódu tichá pošta


Ak chceme žiakov v škole neustále motivovať, musíme mať k dispozícii množstvo aktivizujúcich metód. Jednou z nich aj metóda tichá pošta. Čítaj ďalej
Chcete, aby žiaci skúmali a objavovali? Vyskúšajte konštruktivistické učenie

Chcete, aby žiaci skúmali a objavovali? Vyskúšajte konštruktivistické učenie


Konštruktivisti veria, že učenie je efektívnejšie, keď žiaci plnia zmysluplné úlohy v reálnom kontexte. Čítaj ďalej
Žiacke portfólio – nástroj rozvoja žiakov i učiteľov

Žiacke portfólio – nástroj rozvoja žiakov i učiteľov


Jednou z diagnostických metód je aj metóda portfólia. Termín portfólio sa v školskom prostredí vo vzťahu k hodnoteniu používa od 90. rokov 20. storočia. Čítaj ďalej
Ako môže učiteľ pomôcť žiakom s domácimi úlohami?

Ako môže učiteľ pomôcť žiakom s domácimi úlohami?


Domáce úlohy zadávajú mnohí učitelia, ale nedokážu z nich vyťažiť maximum. Ako to zlepšiť? Čítaj ďalej