Články: Pre študentov
O projekte

Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Inkluzívne vzdelávanie v praxi: Martin má len 10 rokov a už je na tretej škole. Aj takto dnes vyzerá život dieťaťa, ktoré dokonale nezapadá

Inkluzívne vzdelávanie v praxi: Martin má len 10 rokov a už je na tretej škole. Aj takto dnes vyzerá život dieťaťa, ktoré dokonale nezapadá


Ako funguje inkluzívne vzdelávanie na Slovensku? Príbehy mnohých rodín stále dokazujú, že v praxi je stále ilúziou. Riešiť ho pomáha aj program Škola inkluzionistov. Čítaj ďalej
Ako zistiť, koľko sa žiaci počas vyučovacej hodiny naučili?

Ako zistiť, koľko sa žiaci počas vyučovacej hodiny naučili?


Napriek všetkej snahe učiteľov sa stáva, že žiaci si z hodiny neodnesú veľa a niekedy si nezapamätajú takmer nič. Existuje však jednoduchý spôsob, ako zistiť, čo si žiaci z vašej hodiny odnesú. Čítaj ďalej
Nevedia si vaši žiaci vybrať strednú školu? Naučte ich odpovedať  na týchto 7 otázok

Nevedia si vaši žiaci vybrať strednú školu? Naučte ich odpovedať na týchto 7 otázok


Výber strednej školy v dnešnej dobe je možno náročnejší hlavne kvôli tomu, že rodičia musia rešpektovať nielen záujmy svojich detí, ale aj možnosť uplatnenia sa na trhu práce. A tak nad výberom školy uvažujú aj niekoľko rokov. Čítaj ďalej
Chcete viac využívať individuálny prístup na vyučovaní? Spoznajte učebné štýly žiakov

Chcete viac využívať individuálny prístup na vyučovaní? Spoznajte učebné štýly žiakov


Učebný štýl je spôsob, ako človek prijíma a spracováva nové informácie a vďaka čomu si ich pamätá. Každý človek má svoj jedinečný štýl učenia. Čítaj ďalej
Cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri učení

Cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri učení


Mozog obsahuje 100 miliárd nervových buniek, ktoré sú rôznym spôsobom prepojené a umožňujú vykonávať nespočetné operácie, úkony, aktivity. Práve od nich závisí naša inteligencia, šikovnosť a tvorivosť. Preto si treba neustále trénovať mozog. Čítaj ďalej
Čo učíme žiakov, keď im dávame priestor na písanie denníka?

Čo učíme žiakov, keď im dávame priestor na písanie denníka?


Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, rozvíjajú si empatiu,učia sa vyjadrovať svoje názory a emócie, nenásilne je podporovaná ich tvorivosť Čítaj ďalej
Niekoľko námetov na prácu s poéziou

Niekoľko námetov na prácu s poéziou


Jemný poetický svet poézie je pre dnešných starších žiakov dosť vzdialený. Je čoraz náročnejšie ich na vyučovaní zaujať. Existujú však metódy, ktoré im môžu zvýšiť chuť objavovať poéziu. Čítaj ďalej
Pokora  - zabudnutá cnosť? Toto sú dôvody, prečo ju priblížiť deťom v triede

Pokora - zabudnutá cnosť? Toto sú dôvody, prečo ju priblížiť deťom v triede


Pokora patrí k 24 silným stránkam človeka. Priamo súvisí s úspechom človeka, vytrvalosťou a vďačnosťou. Napriek tomu na ňu akosi zabúdame. Čítaj ďalej