Predchádzame šikane

Agresivita v škole. Čo ju u detí najčastejšie vyvoláva?

Za agresívnymi reakciami žiakov sú často ukryté negatívne zážitky, nezrelí či ľahostajní rodičia alebo aj iné deti. Inak povedané, veľa záleží od toho, aký život dieťa žije. Normálne a zdravé dieťa, ktoré netrpí hmotným ani citovým nedostatkom, nebýva väčšinou agresívne bez príčiny.

Stredoškoláci vymysleli aplikáciu proti šikane. Po úspechu v Čechách prichádza do slovenských škôl

Aplikácia proti šikane Nenechaj to byť prichádza už aj na Slovensko. Vďaka nej budú môcť deti bez strachu anonymne nahlasovať prípady šikany.

Krátky animovaný film o šikanovaní

Krátky animovaný film Lou (2017) z dielne Pixar je zameraný na tému šikany.

Ako by mala pri šikanovaní škola postupovať?

Existujú viaceré postupy, ktoré by mali učitelia pri riešení šikany dodržať.

Metodikou SO-RA-D môžete spoznať vzťahy v triede a predchádzať šikane

Existuje viacero techník, ako je možné preventívne proti výskytu šikany bojovať, alebo ako jej prítomnosť dokážu psychológovia zisťovať a následne s týmito zisteniami pracovať.

Šikana na školách: Aké deti sa stávajú obeťou šikany a kto býva agresorom?

Prečo niektoré deti šikanujú iné? Kto sa najčastejšie stáva v škole agresorom a kto obeťou?

Ak sa šikana medzi deťmi nezastaví včas, agresia sa stupňuje. Takto si deti v kolektíve ubližujú

Šikana sa podobne ako iné sociálnopatologické javy nezačne diať zo dňa na deň, ale má určitý vývoj. Exsituje 5 fáz, ktorými prechádza.

Ako začína šikana? Jej prvé znaky spoznáte ľahko

Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Podobne ako iné sociálnopatologické javy, aj šikana má svoj vývoj a ak sa ju podardí učiteľom a rodičom odhaliť v jej začiatkoch, dokážu zamedziť jej mnohým negatívnym dopadom.