Financie v školstve

V rámci plánu obnovy čaká konzorcium viac investícií do vysokých škôl

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR očakáva Konzorcium univerzít U10+ vyššie investície do vysokých škôl.

V pláne obnovy je na školstvo plánovaná alokácia vo výške 798 miliónov eur

Na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 150 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 448 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur.

B.Gröhling: Je odsúhlasených 20 miliónov eur z eurofondov, pôjdu na digitalizáciu

Z eurofondov je odsúhlasených 20 miliónov eur, ktoré budú smerovať na digitalizáciu v školách. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva.

B.Gröhling: Školy podporíme 6 miliónmi eur, najviac sme vyčlenili na digitalizáciu

Polovica z vyčlenených peňazí pôjde na digitalizáciu a prioritne budú financie určené pre prvý stupeň základných škôl.

B. Gröhling: Nepodarilo sa zrealizovať zjednotenie financovania školstva

Momentálne sa školstvo riadi aj z kapitoly ministerstva školstva aj ministerstva vnútra.

B. Gröhling: Učitelia uvidia odmeny v januárovej výplate za december

Odmeny z ministerstva školstva dostanú zamestnanci škôl v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Zamestnancom v rámci originálnych kompetencií odmeny rezort školstva dať nevie, môže tak však spraviť ich zriaďovateľ.

P. Ondek kritizuje v návrhu rozpočtu pre školstvo pokles financií pre vysoké školy

Pavlovi Ondekovi sa vo vládou schválenom návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky v oblasti školstva nepozdáva pokles financií na vysoké školstvo. Rovnako v ňom nevidí financie na zvýšenie platov pedagógov.

Financovanie škôl by sa malo zjednotiť do pôsobnosti rezortu školstva

Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorá je predložená v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.