Výhody pozitívneho rodičovstva

Pozitívne rodičovstvo
Pozitívne rodičovstvo / Foto: Bigstock

Pozitívne rodičovstvo znamená, že rodičia deťom poskytujú bezpodmienečnú lásku, bezpečie a podporu, trávia s nimi dostatok času a počúvajú ich. Zároveň stanovujú jasné hranice a na zlé správanie dieťaťa reagujú vysvetľovaním, resp. pokiaľ je to nevyhnuté, nenásilnou vhodnou formou trestu. Predchádzajú tak psychickým či fyzickým trestom, ktoré sa ľahko menia v týranie s poškodzujúcimi následkami.


Pozitívne rodičovstvo je alternatíva k trestajúcemu a autoritatívnemu prístupu. Negatívne rodičovstvo charakterizuje uplatňovanie silovej prevahy. Pozitívne rodičovstvo spočíva v modelovaní dobrého správania. Je o láske, láskavosti a empatii. Deti sa vďaka tomuto prístupu stávajú sebavedomejšími a samostatnejšími. Sú schopnejšie riešiť agresivitu iných, vedia čeliť opozičnému správaniu a lepšie sa učia. Je to spôsob výchovy, vďaka ktorému rastú i samotní rodičia. Negatívne rodičovstvo sa často uplatňuje v nefunkčných rodinách a v konfliktnom prostredí. Rodičia deťom denne dávajú najavo, že buď sa všetko bude diať podľa ich predstáv alebo sú deti zlé.

 

Podmienky pozitívnej výchovy

Deti okrem zázemia a bezpečia potrebujú hlavne pozitívne prostredie. Je to prostredie, v ktorom je dieťa povzbudzované, motivované, zvedavé, kde aj kvôli neúspechu sa cíti bezpečne, lebo vie, že za zlyhanie nepríde trest. Rodič pri pozitívnej výchove musí mať asertívnu sebadisciplínu. Namiesto fyzických trestov, ktoré sú vždy najjednoduchším a najhorším riešením, musí sa naučiť používať účinnejšie stratégie. Musí ovládať pozitívne pravidlá na konkrétne situácie, musí vedieť o nich diskutovať s deťmi a musí tiež vedieť, kedy má dať dieťaťu pokoj. Musí mať tiež realistické očakávania a nenahnevať sa hneď, keď dieťa nesplní to, čo očakával. Dieťa najviac potrebuje:

 • prostredie, v ktorom sa ľudia vedia podporiť,
 • rodičov, ktorí chápu, že sú pre deti príkladom,
 • rodičov, ktorí vedia, čo je asertivita,
 • rodičov, ktorí si vedia priznať svoju chybu a vedia prehodnotiť svoje očakávania,
 • rodičov, ktorí vedia regulovať vlastné správanie.

 

Základné kroky, ktoré vedú k pozitívnemu rodičovstvu

1. Správajte sa vždy tak, ako chcete, aby sa správali vaše deti

Malé deti pozorujú svojich rodičov neustále. Sú zrkadlom rodičov. A preto aj keď máte pocit, že sa práve na vás nepozerajú, správajte sa vždy tak, ako by sa na vás pozerali. Len takto si deti dokážu rozvíjať dobré návyky. Musia ich mať stále pred očami. Ste pre deti veľkými vzormi.

 

2. Veľa sa spolu hrajte

Vďaka hrám sa deti rozvíjajú vo viacerých oblastiach. Psychológovia odporúčajú hlavne kontaktné hry. Môžete spolu s deťmi robiť napríklad toto:

 • porozprávajte dieťaťu rozprávku a potom mu povedzte, aby vám ono povedalo svoju,
 • hrajte stolové hry,
 • skladajte puzzle,
 • hrajte spolu bábkové divadlo,
 • môžete sa spolu hrať aj na školu,
 • chodievajte často do prírody.

 

3. Často sa stretávajte s inými rodinami

Mnohí dospelí ľudia sú dnes uzavretí a mnohí žijú viac virtuálne ako reálne. Psychológovia však upozorňujú rodičov na to, že majú deťom ukazovať hlavne reálne prostredie, aby nemali skreslený pohľad na život. Je potrebné naučiť deti udržiavať priateľské vzťahy. Deti, ktoré chodia medzi ľudí, učia sa sociálne zručnosti, rozvíja sa im emocionálna inteligencia a tiež kognitívne funkcie.

 

4. Rozprávajte sa a navzájom sa počúvajte

Ak chcete mať s dieťaťom blízky a pozitívny vzťah, potrebujete, aby sa dieťa cítilo vo vzťahu pohodlne a dôverovalo vám. Musí cítiť, že sa vám môže zveriť aj v tej najťažšej situácii. Tiež je potrebné vedieť aktívne počúvať. Povzbudzujte svoje dieťa v rozprávaní a dávajte mu aj doplňujúve otázky. Takto sa vytvára výborný vzťah nielen v prítomnosti, ale je to aj záruka kvalitných vzťahov do budúcnosti.

 

5. Majte dobrý vzťah s partnerom

Aj v oblasti vzťahov dieťa napodobňuje svojich rodičov. Pozoruje, ako rodičia spolu komunikujú, riešia problémy, ako sa k seba správajú. Tieto formy správania potom prenáša do svojho života. Mnohí dospelí ľudia majú celý život problémy vo vzťahoch práve preto, lebo nikdy nezažili nič pozitívne v tomto smere ako malé deti.

 

Výhody pozitívnej výchovy

Pokojnejší domov

Pozitívne rodičovstvo vedie k väčšiemu pokoju, a to sa odráža na rodičoch i na deťoch. V podmienkach trestajúcej výchovy sú vytvárané konflikty, v ktorých sa rodič stavia proti deťom. Aj keď tak robí z dobrého dôvodu, malé deti nechápu, prečo sa niečo dialo, pamätajú si len, čo sa dialo. Násilie narušuje vzťahy. V násilnom vzťahu sa deti izolujú a utekajú od rodiny. Pri pozitívnej výchove sú deti pod kontrolou rady, lebo vedia, že základom je pokojná komunikácia a pokojné riešenia.

 

Sebavedomejšie deti

Trestajúca výchova vytvára v malých deťoch pocit viny a zaslúženého trestu.To vedie k zníženiu sebadôvery. Zatiaľ čo negatívne rodičovstvo sa zameriava na to, aké správanie nechceme, pozitívne rodičovstvo sa naopak zameriava na správanie, ktoré chceme u detí vidieť. Pozitívnou motiváciou je dieťa podporované, aby konalo a skúšalo. Je oceňované v prípade úspechu i neúspechu. Takto sa mu vytvára vysoké sebavedomie a sebadôvera. Má pred sebou cieľ, ktorý chce splniť. Stáva sa proaktívnym dospelým.

 

Sebaistotu v rodičovských zručnostiach

Pozitívna výchova je založená na robení toho, čo považujeme za správne. Keď dieťa naopak trestáme, cítime sa zle. Mnoho rodičov aj tak pozitívnej výchove neverí, a to preto, lebo im chýba sebadôvera. Ale sebadôvera sa okamžite rozvíja  tým, keď sa dieťaťu po pokojnom riešení situácie začne lepšie dariť. Keď rodičia veria sami sebe i dieťa sa s nimi cíti bezpečne. Vidno to hlavne na menších deťoch. Keď cítia, že dospelý človek si neverí, rozplačú sa. Keď ich potom vezme do náručia, upokoja sa. Keď je dieťa pokojné aj po vlastnej chybe sa cíti v bezpečí, neplače, stáva sa dospelejším.

 

Lepší vzťah medzi rodičmi a dieťaťom

Trestaním učíme deti, že nám nemajú dôverovať, pretože ich môžeme zraniť. Či je to už bolesť emočná alebo fyzická, deti nechápu, že bitím chceme dostať z nich to najlepšie. Deti sa však nenarodili so znalosťami pravidiel. Rodičia pravidlá poznajú, ale deti nie. Ony len chápu náš vlastný príklad. Ak ich náš vlastný príklad bolí, tak to, čo v detstve spoznávajú, je to, že osoba, ktorú ony milujú zo všetkého najviac, ich zraňuje. Takto sa stávajú zmätenými v oblasti lásky. A popri tom dôvera má byť základom vzťahov. Bez dôvery nemá dieťa pocit bezpečia. Ak bude veľmi zmätené, začne prejavovať odpor k životu, k svetu a ponesie si to až do dospelosti.

 

Menej agresivity

Deti negatívnych rodičov, ktorí problémy riešia agresívne, majú samy väčší sklon k agresivite. Naučili sa od rodičov, ako majú zaobchádzať so svojou frustráciou a hnevom. Pri pozitívnej výchove sa učia otvorenej komunikácii bez trestania druhého.

 

Podpora nezávislosti a sebaovládanie

Pozitívna výchova podporuje a učí deti aktívnemu správaniu. Pri negatívnej výchove sú deti vedené k tomu, že radšej nejednajú, lebo sú pod vplyvom strachu alebo trestu. Dieťa sa stáva pasívnym. V pozitívnej výchove sú zvyknuté komunikovať a jednať. Deti pod vplyvom negatívnej výchovy sa učia vyhýbať trestom a v dospelsoti sú potom často zakríknuté. Nesnažia sa o vlastnú sebarealizáciu, boja sa proaktívneho prístupu, boja sa tiež prehry, trestov a posmechu. Deti vychované v pozitívnom prostredí sa snažia o sebarealizáciu, kráčajú za svojimi snami a vyberajú si prostredie, ktoré ich podporuje.

 

Šťastnejšie deti

Sociálni psychológovia už dávnejšie definovali priamu súvislosť medzi negatívnym rodičovstvom a rozvinutými úzkosťami až depresiami už v mladosti. Pozitívne vychovávané deti si naopak viac veria, majú lepšie vzťahy a cítia sa šťastnejšie.

 

Viac empatie

Pozitívna výchova stojí na empatii. Pri takejto výchove sa deti učia, že rodič rozumie tomu, ako sa ony cítia. Všímajú si, že empatia vo vzťahoch je veľmi dôležitá. Vďaka tomu dokážu mať dobré vzťahy v škole i s priateľmi.

 

Menej stresu

Najväčším benefitom pozitívneho rodičovstva je možnosť viac odpočívať a viac si užívat svoje deti. V pokojnom domove bez mocenských bojov s deťmi je omnoho menej problémov.

Zdieľať na facebooku