Rodina

Rodinné tradície pomáhajú vytvárať pevnejšie vzťahy. V čom spočíva ich sila?

Rodinné tradície sa dedia medzi generáciami. Môžu byť rovnako jedinečné a špeciálne ako samotná rodina.

Prečo je dôležité, aby rodina pravidelne jedávala spolu za stolom?

Za posledné dve desaťročia rôzne výskumy preukázali, že jednoduché vypnutie obrazoviek a skutočné spojenie medzi členov rodiny pri spoločnom jedle každý deň zlepšiť fyzické a duševné zdravie všetkých zúčastnených členov rodiny. 

Prečo sú niektoré mamičky unavené viac a iné menej?

Niektoré mamičky bývajú unavené viac a iné menej. Ktoré faktory to spôsobujú? Mnoho psychológov sa zhoduje v tom, že na únavu nepôsobí len to, aké máme zdravie, čo jeme a koľko spíme. Čoraz častejšie svoju úlohu zohráva aj životný štýl.

Prečo potrebujú mamičky voľné chvíľky pre seba?

Materstvo nemusí predstavovať obmedzenie sociálnych kontaktov na minimum. Taktiež sa nemusíte úplne vzdať svojich záujmov. Podobne ako pred tehotenstvom aj počas materskej dovolenky máte právo na voľný čas špeciálne vyhradený len vás. Je to dôležité z viacerých dôvodov.

Faktory, ktoré vplývajú na to, akými budete rodičmi

Rodičia sa od seba líšia. Na to, ako budú vychovávať svoje deti, vplýva viac faktorov.Niektoré sa ovplyvniť dajú, iné nie.

Čo je rodina v ohrození a čo jej k spokojnosti chýba?

Pre každé dieťa je najlepšie, ak môže bezpečne vyrastať vo svojej rodine – s mamou, otcom, starými rodičmi, súrodencami, tetami, bratrancami. Nie vždy je to však také jednoduché.

Chcete mať s dieťaťom pekný vzťah? Užívajte si jeho prítomnosť vo dvojici

Spoločné aktivity a užívanie si jeden druhého sú predpoklady dobrého vzťahu. Či už sú ľudia mladí alebo starí, všetci tí, ktorí sú často spolu a dokážu si užívať spoločné chvíle a spoločnú zábavu, vytvárajú si tak predpoklady pre budovanie dôverného a kvalitného vzťahu. A toto výborne funguje aj medzi rodičmi a deťmi.

Psychologička Lenka Šulová: Ideálne je, keď sa otec a mama pri výchove dieťaťa dopĺňajú

Česká psychologička Lenka Šulová sa venuje predovšetkým sociálnej psychológii. V mnohých svojich knihách a prednáškach sa zaoberá manželstvom, rodičovstvom a výchovou detí.