Hry pre deti

Tvoríme s deťmi v prírode

Pobyt v prírode obohacuje deti vo viacerých smeroch. Vďaka častému pobytu v prírode sa dobre rozvíja hrubá a jemná motorika, logické uvažovanie, predstavivosť, fantázia, rozvíjajú sa sociálne vzťahy, komunikácia, kooperácia, prebúdzajú sa zmysly, empatia, pokora. Ak radi čokoľvek nové tvoríte, môžete vyskúšať rôzne tvorivé aktivity, ktoré môžete uskutočniť aj v prírode.

Hry na rozvoj komunikačných zručností žiakov 2. časť

Didaktická hra je vyučovacia metóda, ktorej významnou prednosťou je skutočnosť, že prináša žiakom potešenie z jej priebehu a zároveň pomáha dosiahnuť stanovené edukačné ciele na základe realizácie naplánovanej činnosti učiteľa a žiakov.

Aktivity na precvičovanie aktívneho počúvania

V dnešnej uponáhľanej dobe sa kvalitný a úprimný rozhovor stáva čoraz väčšou vzácnosťou. Pre mnohých sa javí ako problém aktívne počúvanie. Z tohto dôvodu je vhodné sa zaoberať aktívnym počúvaním už v základnej škole. Vďaka rôznym hrám, aktivitám a cvičeniam sa deti naučia, že nielen rozprávanie, ale aj počúvanie patrí medzi dôležité zručnosti, ktoré robia život človeka krajším.

Aktivity, ktoré pomáhajú formovať spolupatričnosť pri skupinovej práci

V spoločnosti žijeme v skupinách, vo všetkých povolaniach sú skupiny alebo pracovné tímy úplnou samozrejmosťou. Od začiatku 90. rokov kladú zamestnávatelia dôraz na túto kľúčovú schopnosť. A preto sa aj žiaci musia učiť pracovať v skupine.

Ako naučiť dieťa písať a spoznávať písmená zábavným spôsobom?

Veľa detí túži po tom, aby sa už v predškolskom veku spoznali písmená a niektoré sa ich chcú aj naučiť písať. Môžete na to využiť niekoľko zábavných aktivít.

Hry a aktivity, ktoré pomáhajú znižovať agresivitu detí

Hnev a niekedy až agresivitu pociťujú deti aj dospelí. Všetci sa s týmito pocitmi učia pracovať celý život. Začať by sa malo už v detstve, a to napríklad aj prostredníctvom hier a aktivít. V dnešnom článku vám ponúkame námety, ktoré pomáhajú deťom pracovať s ich pocitmi, a tak sa učia zvládať hnev či prípadnú agresivitu lepšie.

Relaxačné aktivity pre deti

Po cvičení, zvýšenej aktivite, ale aj po dlhom sedení na stoličkách je často potrebné deti upokojiť alebo určitým spôsobom zrelaxovať. Ponúkame vám niekoľko relaxačných, uvoľňujúcich a upokojujúcich aktivít, ktoré môžete využiť pri práci s deťmi v triede, v telocvični, v záhrade, na ihrisku alebo v akomkoľvek prírodnom prostredí.

Zoznamovacie dramatické hry v materskej škole

Hra predstavuje pre dieťa predškolského veku základnú činnosť. Je to pre neho prirodzená, spontánna činnosť a predstavuje najdôležitejšiu a najstimulujúcejšiu formu učenia. V hre preberá na seba rôzne role, prostredníctvom ktorých sa pripravuje na životnú realitu. Z tohto dôvodu sú pre deti veľmi vhodné aj dramatické hry.