Komunikácia s deťmi

Ako si užívať chvíle s dieťaťom v prítomnom okamihu?

Deti cítia, keď rodičia nie sú mysľou pri nich a práve preto sú niekedy nespokojné a nervózne. Šťastné deti sú tie, ktoré cítia, že rodičia sú duchom prítomní a vnímajú ich svet.

Pravidlo prvých troch minút vo výchove

Podľa psychologičky Nataliya Sirotich existuje pravidlo 3 minút, ktoré keď rodičia dodržujú, zabezpečia si dôveru dieťaťa a kvalitnú, úprimnú komunikáciu, a to aj v tínedžerskom veku.

Správanie, ktorým môžete neúmyselne škodiť svojim deťom

Výchova dieťaťa je jedným z najväčších ľudských poslaní. Tým, akých ľudí z našich detí vychováme, priamo ovplyvňujeme fungovanie spoločnosti celé desaťročia dopredu. Nie vždy to pri výchove detí ide ľahko. Niekedy robíme chyby, ktoré si možno ani neuvedomujeme.

10 viet, ktoré túžia počuť všetky deti

Čo robiť, aby deti cítili viac lásky, rodičovské prijatie, aby v rodine zavládla pozitívna atmosféra? Odborníci tvrdia, že niekedy stačí niekoľko povzbudzujúcich viet a tie dokážu atmosféru v rodine naplniť pozitívnym vyžarovaním a radosťou. Ktoré to sú?

7 jednoduchých spôsobov, ktoré vám pomôžu lepšie preniknúť do sveta vášho dieťaťa

Každý rodič túži po tom, aby si čo najlepšie so svojím dieťaťom rozumel, aby bol čo najviac súčasťou jeho života, aby si dokázali spolu čo najviac užívať. Mnohí rodičia si totiž veľmi dobre uvedomujú, že čas rýchlo plynie, dieťa rýchlo vyrastie a príležitostí byť spolu bude stále menej a menej. Čo robiť, aby ste si spoločné chvíle vychutnali čo najlepšie?

8 znakov, že vychovávate dieťa správne

Výchova detí nie je jednoduchá záležitosť. To si uvedomuje aj veľa odborníkov a v snahe pomôcť rodičom robia rôzne výskumy a vydávajú rôzne knihy alebo články, do ktorých vkladajú svoje skúsenosti a rady. Každý rodič sa totiž občas potrebuje presvedčiť o tom, že pri výchove postupuje správne.

3 spôsoby, ako pomôcť dieťaťu zmeniť negatívne myšlienky na pozitívne

Negatívne myslenie nie je niečo, čo trápi iba dospelých. Často trápi aj deti. Katastrofické scenáre, nepríjemné vízie a navyše záplava negatívnych pocitov s tým spojená, nie je ničím príjemným. Deťom negatívne myšlienky môžu brániť v napredovaní. Z tohto dôvodu je dobré im odovzdať poznanie, že samy majú schopnosti zmeniť svoje negatívne myšlienky na pozitívne.

8 spôsobov, ako rozširovať slovnú zásobu predškoláka

Kým sa dieťa naučí čítať, musí sa učiť porozumieť základným slovám a ich významu. Z tohto dôvodu je potrebné deťom v predškolskom veku čo najčastejšie komunikovať a vysvetľovať aj význam rôznych slov. Ideálne je, keď sa to robí nenásilne, hravo, pomocou rôznych zaujímavých aktivít.