Výchova a vývoj detí

Pozitívne myslenie vám pomôže byť šťastnejšími rodičmi

V živote často vnímame udalosti okolo seba jednostranne. Ani v rodičovstve to nie je inak. Pozeráme sa na ne z jedného uhla pohľadu a väčšinou ich vnímame ako výhradne negatívne, alebo pozitívne. Vnímame ich čiernobielo.

Psychoterapeutka Petra Winnette: Dlhodobý stres môže mať fatálne dôsledky. Všetko, čo v živote zažijeme, zostáva v našom tele

Čím to je, že ľudia s ťažším detstvom majú vo svojom neskoršom živote i v dospelosti psychické i zdravotné problémy? Ich spoločným menovateľom je prežívanie toxického stresu, napríklad už aj v ranom detstve.

V rodičovstve je dôležité vedieť si zachovať nadhľad. Máte ho?

Počas rodičovstva prichádza viacero ťažkých chvíľ. Náročné situácie zvyknú bývať práve tie, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. Strácame pri nich nadhľad, pripúšťame si ich k telu. Narastá v nás pocit napätia, ktorý sa mení na smútok, či hnev.

Ako pracovať so zákazmi u detí predškolského veku?

Zákazy majú preventívny význam, aby sa deťom niečo zlé nestalo, aby niečo zlé neurobili. Deti ich môžu vnímať ako trest, alebo znamenia či upozornenia, že takto sa nespráva, že toto sa nerobí, že takto „nie“.

Prekonajme svoj rodičovský strach

Ak rodič miluje svoje dieťa, úplne prirodzene sa o neho bojí. Chce ho ochraňovať a zabrániť, aby ho postretlo niečo zlé. Kedy treba zasiahnuť a dieťa chrániť a čo ešte môžeme dovoliť?

O školskej zrelosti, pripravenosti a vývinových poruchách u detí s neurovývinovou terapeutkou Katarínou Sipos

O období nástupu detí do školy. sme sa rozprávali s Katarínou Sipos, neurovývinovou terapeutkou a klinickou logopédkou z centra Avare.

Ako môžete rozvíjať svoje päťročné dieťa?

Vývin každého dieťaťa je jedinečný. Napriek tomu, že máme definované vývinové míľniky pre daný vek, nie všetky deti ich musia dosiahnuť v rovnakom čase a rovnakým spôsobom. Pozrime sa, čo by podľa názorov odborníkov, malo päťročné dieťa ovládať.

Dokonalý rodič je mýtus

Niekedy stačí byť iba dosť dobrou matkou či otcom. Prečo? Lebo je to splniteľnejšia vízia, ku ktorej sa smeruje ľahšie.