Články: Pre študentov
O projekte

Výchova a vývoj detí

Ako zvládať detské záchvaty hnevu a predchádzať im?

Ako zvládať detské záchvaty hnevu a predchádzať im?


Vo veku približne od dvoch rokov deti prežívajú tzv.”obdobie vzdoru”. Pre rodičov je to náročné obdobie. Dieťa kričí, plače a vyjadruje svoj nesúhlas . Sú rôzne stratégie, ako sa správať v týchto vypätých situáciách. Čítaj ďalej
10 tipov, ako podporiť súrodenecký vzťah

10 tipov, ako podporiť súrodenecký vzťah


Majú vaše deti dobrý súrodenecký vzťah? Alebo je pravdepodobnejšie, že budú bojovať, než aby si užívali spoločnosť toho druhého? Bez ohľadu na to, ako sa vaše deti navzájom líšia, súrodenecké zväzky sú dôležité  významnú rolu v nich hrá aj rodič. Čítaj ďalej
Dajme dieťaťu na výber, ale v tom, čo je dôležité, neustupujme

Dajme dieťaťu na výber, ale v tom, čo je dôležité, neustupujme


Rodičia sa pri výchove detí najčastejšie radia do dvoch skupín. Prvá je presvedčená, že dieťa má byť ticho a počúvať múdrejšieho dospelého. Druhá časť rodičov sa snaží o rešpektujúci prístup k dieťaťu. Je možné zvoliť aj tzv. zlatú strednú cestu? Čítaj ďalej
Ako naučiť dieťa prevziať zodpovednosť za svoje správanie

Ako naučiť dieťa prevziať zodpovednosť za svoje správanie


Má vaše dieťa tendenciu viniť ostatných takmer zo všetkých chýb a nepríjemností? Čítaj ďalej
Pozorovanie - kľúč k porozumeniu dieťaťa

Pozorovanie - kľúč k porozumeniu dieťaťa


Každý z nás je rád, keď ho jeho okolie chápe. Keď vníma jeho potreby. Aj dieťa chce byť pochopené. Ak chceme dobre pochopiť dieťa, pozorujme ho. Vnímajme jeho potreby.. Pozorovaním dieťaťa vieme pochopiť dôvody jeho správania sa. Vieme zistiť, na čom mu záleží. Čo mu pomáha a čo je pre neho dôležité. Čítaj ďalej
Čo by mali vedieť deti o láske?

Čo by mali vedieť deti o láske?


Deti si často na základe rozprávok či rôznych filmov vytvárajú predovšetkým romantickú predstavu o láske. Ideály o láske z rozprávok im ukazujú skreslený svet a je len na rodičoch, aby im vysvetlili, čo skutočne láska znamená. Čítaj ďalej
Zážitky z detstva majú vplyv aj na vnímanie zmyslu života

Zážitky z detstva majú vplyv aj na vnímanie zmyslu života


To, aké zážitky máme z detstva, ovplyvňuje do veľkej miery náš život v dospelosti. Z detstva si prenášame veľa vecí, ktoré nás formujú a aj keď sme ich prežívali ako deti, stále nám vyskakujú ako aktuálne. Čítaj ďalej
Nálepkovanie  do výchovy nepatrí. Ako sa mu vyhnúť?

Nálepkovanie do výchovy nepatrí. Ako sa mu vyhnúť?


Pre človeka je prirodzené zjednodušovať si svoje nazeranie na svet. Delíme všetko okolo seba na rôzne kategórie. Vrátane ľudí. Človek ale nie je jednoduchá bytosť. Nemá iba jednu povahovú vlastnosť. V rôznych situáciách sa správame rôzne. Buďme preto opatrní, ako pomenúvame, označujeme druhých, hlavne deti. Čítaj ďalej