Ako sa vyrovnať so zmyslovým preťažením dieťaťa

Senzorické preťaženie u dieťaťa môže mať za následok plačlivosť, úzkosť či odmietanie niektorých činností.
Senzorické preťaženie u dieťaťa môže mať za následok plačlivosť, úzkosť či odmietanie niektorých činností. / Foto: Bigstock

Sú vo vašom živote deti, ktoré sa zdajú byť úzkostné, ľahko prepadajú panike? Zdá sa, že sú citlivejšie na zvuky, pachy a textúry v porovnaní s inými deťmi v ich veku? Môže ísť o zmyslové preťaženie, o problém so zmyslovým spracovaním informácii. 

 

Deti s problémami so zmyslovým spracovaním sa správajú spôsobom, ktorý ich rodičov často mätie. Môžu silne reagovať na hlasné zvuky alebo jasné svetlá alebo sa sťažovať, že ich oblečenie je nepohodlné. Môžu byť nemotorné alebo mať problémy s jemnou motorikou, ako je napríklad zapínanie gombíkov. Niektoré deti vykazujú extrémne správanie, ako je krik, keď sa im namočí tvár. K tomuto správaniu môže dôjsť, keď deti majú problémy so spracovaním informácií, ktoré dostávajú od svojich zmyslov. Okrem tradičných piatich zmyslov existujú aj dva vnútorné zmysly, ktoré nám poskytujú informácie o pohybe a o tom, kde sa v priestore nachádza naše telo. Hyposenzitívne deti potrebujú viac senzorickej stimulácie. Často sa radi pohybujú a narážajú do vecí. Hypersenzitívne deti sa naopak vyhýbajú silnej zmyslovej stimulácii. Senzorické problémy sa považujú za symptóm autizmu, pretože ich zažíva veľa ľudí v autistickom spektre. Ale nie každý so zmyslovými problémami je v spektre. Niektorí majú ADHD, OCD alebo vývojové oneskorenia. Alebo nemusia mať diagnózu vôbec. 

 

Čo je to senzorické preťaženie a čo ho spôsobuje?

Zjednodušene povedané, k preťaženiu zmyslov dochádza, keď mozog dostáva viac informácií zo zmyslov (zrak, čuch, chuť, hmat a zvuk), ako dokáže naraz spracovať a interpretovať. Takmer každý raz zažije zmyslové preťaženie. Môže to dokonca narušiť kvalitu života a sťažiť alebo niekedy znemožniť účasť na určitých aktivitách. V súčasnosti nie je jasné, čo presne spôsobuje zmyslové preťaženie. Niektoré výskumy však naznačujú, že niektorí ľudia môžu byť viac biologicky náchylní na boj s ním. Všetci vnímame podnety inak, zmysly niektorých ľudí sú citlivejšie ako iné. Vplyvom vonkajších faktorov sme tiež citlivejší na rôzne podnety, ak sme nespali, bolí nás hlava alebo sa necítime dobre, ľahšie nás obťažujú rôzne zvuky, ľudia. Vedci, ktorí vykonali štúdiu, objavili abnormality v bielej hmote mozgu u detí s poruchami zmyslového spracovania. 

Biela hmota sa skladá z nervových vlákien a je zodpovedná za prenos informácií v mozgu. Senzorické preťaženie môže spôsobiť rôzne fyzické a emocionálne symptómy. Môže sa tiež líšiť od človeka k človeku. Najčastejšie príznaky sú: extrémna podráždenosť alebo nepokoj, nutkanie zakryť si uši, oči alebo utiecť zo situácie alebo miesta, pocity úzkosti alebo strachu, chcete, aby sa všetko okolo vás len „zastavilo“, dezorientácia. U detí sa zmyslové preťaženie môže prejaviť ako zmätenosť alebo záchvaty hnevu a môže sa mylne považovať za zlé správanie. 

 

Ako sa vyrovnať so zmyslovým preťažením?

Je dôležité pokúsiť sa identifikovať, aké zmyslové vstupy a aké situácie alebo miesta u detí spúšťajú zmyslové preťaženie. Môže pomôcť vytvoriť a viesť zoznam. Existuje tzv. senzorický checklist, kde si môžete vytvoriť zmyslový portrét vašich detí. Keďže škola predstavuje pre dieťa iný súbor výziev s problémami so zmyslovým spracovaním, môžete požiadať učiteľa, aby ho tiež vyplnil. 

    

Prvým krokom je pokúsiť sa vyhnúť identifikovaným spúšťačom. To nemusí byť vždy možné, ak sa im nemôžete vyhnúť, môžu existovať spôsoby, ako ich znížiť. Môžete požiadať, aby stíšili hudbu alebo svetlá. Ak sa to stane v škole, môžu nájsť tichú miestnosť, zavrieť dvere, nosiť slúchadlá alebo vysvetliť situáciu spolužiakov a požiadať ich o pomoc pri minimalizácii hlasitého zvuku alebo náhleho hluku. Súčasťou identifikácie spúšťačov je, naopak, identifikácia bezpečných priestorov doma a v škole, kde sa necítia preťažené, alebo kam môžu ísť, ak sa chcú cítiť pokojne a bezpečne. Rutiny môžu byť veľkou pomocou. Keď už viete, ktoré miesta alebo situácie sú spúšťačmi, rutiny môžu pomôcť vyhnúť sa im. Rutiny tiež pomáhajú tým, že minimalizujú stres a poskytujú pocity zmysluplnej činnosti a pohodlia.

            

Môže byť veľmi užitočné naučiť sa praktizovať všímavosť, meditáciu, jogu alebo iné techniky na zlepšenie schopnosti sústrediť sa, upokojiť sa a znížiť reguláciu autonómneho nervového systému. 

            

Vypracujte si stratégiu odchodu v prípade zmyslového preťaženia. Porozprávajte sa so svojimi deťmi o spôsoboch, ako môžu zostať pokojné alebo zmeniť prostredie, ak sa začnú cítiť preťažené. Pomohlo by im zdriemnuť si, ísť sa hrať von, stiahnuť sa do tichej miestnosti alebo odísť z niekde inde?

 

Dajte im senzorické hračky, ako sú loptičky alebo bzučiaky, alebo sa postarajte o to, aby malo vždy svoju obľúbenú deku alebo plyšové zvieratko. To môže pomôcť vytvoriť pocit pokoja a bezpečia. Senzorické pomôcky nájdete vo viacerých obchodoch. 

 

Ak sa snažíte vysporiadať so zmyslovým preťažením, nebojte sa vyhľadať pomoc odborníka. Mnoho kvalifikovaných psychológov a ergoterapeutov má bohaté skúsenosti s liečbou senzorickej dysregulácie. Väčšinou sa používajú techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a senzorická integrácia. Znižujú reakcie na podnety a poskytujú zdravé mechanizmy zvládania. Aj keď je dobré mať vrece trikov na použitie doma a v sociálnych situáciách, výchova zmyslovo citlivých detí si vyžaduje trpezlivosť a zdravé stratégie zvládania. 

Zdieľať na facebooku