Správy a komentáre

Škôlky v mestských častiach Bratislavy budú stáť od 50 do 90 eur mesačne

Mestské časti hlavného mesta pristupujú k zvýšeniu poplatkov v materských školách, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Poplatky za škôlky sa budú pohybovať od 50 do 90 eur mesačne na jedno dieťa.

Rezort školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie dieťaťa do materskej školy

V tejto súvislosti sa zároveň napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Úrady práce rozšírili podporu vzdelávania, občanom preplatia kurzy podľa ich výberu

Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, majú možnosť získať dodatočné vzdelanie bezplatne. Preplatia im ho úrady práce vďaka mimoriadnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Podmienky pre profesionálnych náhradných rodičov sa zlepšia

Zákon rieši problematické okruhy výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča ako sú miesto výkonu práce, pracovný čas (prestávky, doby odpočinku, služobné cesty, dovolenky) či odmeňovanie.

J. Horecký: Chceme splniť právny nárok na miesto v materskej škole pre deti od troch rokov

Vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR chce splniť v rámci plánu obnovy a odolnosti všetky míľniky. Medzi cieľmi, ktoré je potrebné splniť na žiadosť o tretiu platbu, je aj zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov.

Materské školy navštevuje necelá tretina detí z marginalizovaných rómskych komunít

Materskú školu (MŠ) navštevovala v roku 2020 necelá tretina (32 percent) detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), v celkovej populácii detí predškolského veku to bolo 87 percent. Vyplýva to z prieskumu štatistického zisťovania EU SILC - o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR zameraného na MRK.

Do projektu Zdravé oči už v škôlke sa môžu materské školy registrovať od piatka

Materské školy sa môžu do šiesteho ročníka projektu Zdravé oči už v škôlke registrovať od piatka (21. 10.). V rámci neho vedia odborníci pomocou špeciálnych vyšetrení u detí odhaliť ďalekozrakosť, tupozrakosť či nerovnomerné zakrivenie rohovky.

Deviaty ročník Bubnovačky chce upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím

Na dôležitosť ochrany detí pred násilím chce upozorniť deviaty ročník podujatia Bubnovačka, ktorý bude prebiehať na Slovensku aj Česku 18. novembra od 10.00 do 11.00 h. Jeho cieľom je zároveň v spoločnosti pripomenúť potrebu včasnej prevencie.