Adaptácia: Ako pomôcť dieťaťu zvyknúť si na škôlku?

Adaptácia na novú situácia a prostredie býva hlavne pre malé deti náročnejšia.
Adaptácia na novú situácia a prostredie býva hlavne pre malé deti náročnejšia. / Foto: Pexels

Adaptácia na novú situácia a prostredie býva hlavne pre malé deti náročnejšia. Ako spoznáte, že dieťa je už novú situáciu zvládlo a ako mu v tom pomôcť?

 

Keď prídeme na neznáme miesto, všetci musíme dané prostredie spoznať a prispôsobiť sa mu. Výnimkou nie sú ani deti, ktoré začínajú navštevovať školu alebo škôlku. Tento začiatok je náročný nielen pre nich, ale aj pre ich rodičov. Keď sú deti vystavené neznámemu prostrediu, zažívajú veľký stres. Aby si zvykli, musia prejsť adaptačným procesom. Tento pojem popisuje schopnosť prispôsobiť sa vonkajšiemu prostrediu a podmienkam a zvyknúť si na ne. Ako každý z nás, aj deti sú iné. Niektoré deti sa adaptujú na nové prostredie bez problémov, iným adaptácia trvá dlhšie. 

 

Ako dlho trvá adaptácia na predškolské zariadenie?

U ľahko prispôsobivých detí nastáva adaptácia do 2-4 týždňov. Takéto deti pokojne spia, majú dobrú chuť do jedla, ich emocionálny stav je pokojný a bez väčších výkyvov nálad. Bez sĺz a hnevu pustia rodičov a hrajú sa s ostatnými deťmi. Náročnejšia adaptácia na prostredie trvá viac ako mesiac. Tieto deti spia nepokojne, majú zníženú chuť do jedla, často plačú a sú smutné. Takéto deti sa hraním rozptyľujú, ale nie na dlho. Nedokážu sa rozlúčiť s rodičmi, plačú za nimi. Nejavia záujem o komunikáciu a pýtajú sa, kedy si ich rodičia prídu vyzdvihnúť. Taktiež môže u detí dôjsť k regresii v správaní, teda k návratu do predchádzajúceho vývojového štádia, ktoré už prešlo. Môže to zahŕňať plač, opätovné močenie do plienok, plazenie, hľadanie cumlíka... Všetky tieto zmeny sú normálne a nie sú dôvodom na obavy rodičov. Avšak aj po dlhom období, troch až štyroch mesiacoch, stále vykazujú ťažkosti s adaptáciou, je dôležité poradiť sa s odborníkom a učiteľmi.

To, že adaptačné obdobie sa skončilo budete vedieť, keď sa všetky tieto aspekty stabilizujú. Deti už dobre spia a jedia, výkyvy nálad sa zmierňujú. Významnú úlohu zohrávajú aj reakcie rodičov na odlúčenie. Ak majú rodičia kladný vzťah k materskej škole a deti si vytvoria bezpečnú väzbu a primerané mechanizmy zvládania stresu, veľmi to uľahčí ich prispôsobenie na školské prostredie.

 

Ako pomôcť deťom prispôsobiť sa materskej škole?

 • Pred nástupom deti do škôlky sa odporúča, aby si postupne zvykali na odlúčenie rodičov. Napríklad rodičia ich môžu nechať na krátky čas u svojich starých rodičov alebo iných ľudí, ktorých poznajú, čo im umožní prežiť odlúčenie, a teda získať dôveru v neprítomnosť rodičov. 
 • Je tiež dôležité im umožniť rozvíjať sociálne zručnosti prostredníctvom socializácie s rovesníkmi, aby sa ľahšie prispôsobili iným deťom a nadviazali priateľstvá v škôlke.
 • Deti by mali byť povzbudzované, aby sa delili o veci a hračky, spolupracovali pri hre a trpezlivo čakali, kým na ne príde rad. 
 • S deťmi je vhodné pracovať na autonómii podľa ich veku. Je dôležité im dať možnosť nacvičiť si jedenie lyžičkou, pitie v pohári alebo samotné obliekanie. 
 • Pred odchodom do škôlky je dobre sa s nimi porozprávať o tom, čo tam budú robiť, s kým sa budú stretávať a hovoriť o čase, ktorý tam strávia. 
 • Ak si všimnete, že sú úzkostné a boja sa ísť do škôlky, nie je vhodné povedať, aby sa nebáli a neplakali. Je mimoriadne dôležité akceptovať ich pocity a ukázať, že im rozumiete.
 • Je dôležité, aby ste sa s nimi o škôlke rozprávali ako o pozitívnej skúsenosti, avšak dôležité je aj to, aby ste si nedávali nereálne predsavzatia a nehovorili, že si hneď nájdu nových kamarátov. 
 • Možno sa to ľahšie povie ako urobí, ale ako rodičia musíte túto zmenu a novú kapitolu v živote vašich detí privítať s nadšením. Je normálne mať zmiešané pocity z toho, že idú do materskej školy, ale prejavenie pozitívneho postoja môže znamenať veľký rozdiel v uľahčení prechodu pre vás oboch.
 •  Pamätajte, že po chorobe detí sa adaptačný proces začína odznova.
 • Buďte k deťom úprimní, povedzte presne, kedy prídete, nesľubujte, čo nebudete môcť dodržať. Dôvera detí vo vás je v adaptačnom období veľmi dôležitá. 
 • Vytvorte konzistentný režim. Je to jedným z najjednoduchších spôsobov, ako im pomôcť prispôsobiť sa materskej škole. S nastavením rutiny nemusíte čakať, kým budú v škole. Stanovenie jednotného spôsobu je prospešné pre deti v každom veku a pomôže im  prispôsobiť sa očakávaniam bežného školského dňa. Vytvorte si rutinu pre každodenné činnosti, ako je ranné vstávanie, raňajky, hranie, čítanie a podobne.
 • Obklopte ich knihami o predškolskom veku a inými materiálmi na čítanie, ktoré vzbudia ich záujem. Zvážte aj začlenenie interaktívnych hračiek a hier, aby bolo učenie zábavnejšie.
 • Buďte extra trpezliví. Je dôležité si zapamätať, že vývojové potreby detí a ich schopnosť prijať zmeny sú veľmi odlišné od potrieb dospelých. 
 • Je tiež dôležité, aby ste ich povzbudzovali, aby sa s vami podelili o to, čo robili v škole. Možno úplne nerozumiete tomu, čo cez svoje bľabotanie hovoria, ale takýto rozhovor im umožňuje vedieť, že mama sa zaujíma o to, čo robia v škole, a je hrdá na to, že chodí do školy.
 • Ak je odlúčenie od detí stresom, ktorý rodičia ťažko zvládajú, je dobré požiadať o pomoc najbližších ľudí alebo sa porozprávať s odborníkom, ktorý im aj deťom uľahčí proces adpatácie.
Zdieľať na facebooku