Učenie zvukov zvierat môže byť rozhodujúce pre rozvoj reči detí

Vedeli ste, že zvuky zvierat môžu byť rozhodujúce pre skorý vývin reči vášho dieťaťa? 
Vedeli ste, že zvuky zvierat môžu byť rozhodujúce pre skorý vývin reči vášho dieťaťa?  / Foto: Bigstock

Autori: Boshra Bahrami, Barbara Jane Cunningham, Zoe A. Leyland

___________

 

Vedeli ste, že zvuky zvierat môžu byť rozhodujúce pre skorý vývin reči vášho dieťaťa? Reč sa týka vytvárania zvukov, ktoré sa premieňajú na slová fyzickým aktom hovorenia, a jazyk zahŕňa používanie slov a gest na komunikáciu.

Zvuky zvierat, od bučania kravy až po bzučanie komára, ponúkajú malým deťom zábavné a pútavé spôsoby, ako sa učiť a precvičovať reč a jazykové zručnosti. Deti začínajú rozvíjať svoje jazykové znalosti už od šiestich mesiacov. Medzi ich prvými slovami sú často zvuky zvierat. Tie poskytujú deťom pútavý spôsob, ako rozvíjať kognitívne schopnosti. Ak teda chcete podporiť vývin svojho dieťaťa, neberte zvieracie zvuky ako samozrejmosť.

 

Porozumenie a vyjadrenie

Rečové a jazykové schopnosti detí budú formovať ich schopnosť porozumieť druhým a vyjadrovať sa. Aj keď existuje mnoho spôsobov, ako podporiť rozvoj reči a jazyka u detí, jednou z nich sú zvuky zvierat. Tie možno použiť na podporu rozvoja komunikácie u všetkých detí, vrátane detí s rečovými a jazykovými problémami.

Niektoré dôvody, prečo je to tak: zvuky zvierat sú jednoduché, opakujúce sa a niekedy sú bežnou súčasťou detského prostredia (napríklad prostredníctvom domácich zvierat alebo kníh). Už od útleho veku sú deti schopné rozoznať zvuky zvierat a reagovať na ne. Tieto zvuky poskytujú jedinečný spôsob, ako deti zoznámiť s novými slovami a pojmami, a môžu im pomôcť spojiť zvuky s konkrétnymi zvieratami.

Keďže deti majú rady zvieratá a priťahuje ich, ako sa pohybujú a vydávajú zvuky, pravdepodobne ich budú zaujímať slová súvisiace so zvieratami. Napodobňovanie zvukov zvierat môže deťom pomôcť naučiť sa novú slovnú zásobu a rečové zručnosti. Môže to tiež pomôcť deťom naučiť sa používať jednoduché vety, ako napríklad „mačiatko mňau“ alebo „včelí bzukot“.

 

Detekcia problémov s rečou

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov je dôležité, aby rodičia pochopili význam zvukov zvierat v ranom vývine reči. Rodičia môžu pozorovať rečový a jazykový vývoj svojich detí, aby identifikovali potenciálne ťažkosti.

Pozorovanie skorých ťažkostí v schopnosti detí používať a vydávať zvuky zvierat môže byť spôsobom, ako odhaliť rečové a jazykové ťažkosti. Niektoré prejavy rečových a jazykových ťažkostí u malých detí zahŕňajú oneskorenú reč, obmedzenú slovnú zásobu, ťažkosti s porozumením otázkam a pokynom, slabú výslovnosť jednoduchších zvukov a slov a ťažkosti pri spájaní slov po dvoch rokoch. Ak si rodičia myslia, že ich deti majú ťažkosti v niektorej z týchto oblastí, odporúča sa, aby navštívili rečového patológa, pretože včasná intervencia je rozhodujúca pre podporu zdravých komunikačných zručností.

 

Zvuky zvierat v logopédii

Ak sa zistí, že vaše dieťa má problémy s rečou alebo jazykom, patológ reči môže použiť zvuky zvierat rôznymi spôsobmi, aby mu pomohol naučiť sa nové zvuky a slová. Napríklad rečoví patológovia môžu používať zvuky zvierat ako „haf“, aby pomohli deťom trénovať vydávanie čistých zvukov. Môžu tiež použiť zvuky zvierat na to, aby deti naučili mená a vlastnosti rôznych zvierat, čím si môžu zlepšiť slovnú zásobu a vedomosti o prírode. Jazykoví patológovia tiež hrajú hry, ktoré obsahujú zvuky zvierat, aby pomohli malým deťom naučiť sa počúvať a venovať pozornosť zvukom. Začlenením zvukov zvierat do hier a aktivít môže byť cvičenie pre dieťa zábavnejšie a pútavejšie.

 

Zahŕňa zvuky zvierat

Rodičia môžu pomôcť svojim deťom rozvíjať rečové a jazykové schopnosti tým, že používajú zvuky zvierat rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je vydávať zvuky zvierat pri spoločnej hre alebo čítaní kníh. Napríklad pri čítaní knihy o hospodárskych zvieratách môžete vydať zvuk kohúta alebo ovečky, aby ste pomohli dieťaťu spojiť zvuk so zvieraťom. Ďalšou metódou je hranie hier na porovnávanie zvukov zvierat , kde deti priraďujú zvuk zvierat k príslušnému obrázku. Pre deti to môže byť zábavný spôsob, ako sa naučiť nové slová a zvuky. Rodičia môžu tiež vziať svoje deti na prechádzky do prírody alebo do zoo, aby si vypočuli skutočné zvuky zvierat, čo im môže pomôcť hlbšie pochopiť ich svet.

 

Základ pre reč, rozvoj jazyka

Zvuky zvierat sa môžu zdať ako jednoduchá súčasť rozvoja detskej reči a jazyka, ale majú čo ponúknuť a poskytujú deťom zábavný a pútavý spôsob učenia sa a objavovania sveta. Začlenenie zvukov zvierat do učebných postupov detí im môže pomôcť vybudovať pevné základy pre rozvoj reči a jazyka, ktoré im budú dobre slúžiť, keď rastú a učia sa. Takže, keď sa nabudúce budete hrať so svojím dieťaťom, nezabudnite bučať ako krava, kŕkať ako žaba alebo híkať ako kôň. Mohlo by to predstavovať veľký rozdiel v učení a rozvoji vášho dieťaťa.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete TU

Čítajte viac o téme: Logopéd
Zdieľať na facebooku