Hanbí sa vaše dieťa? Takto mu pomôžete a podporíte ho

  Foto: Bigstock

Väčšina detí sa z času na čas cíti hanblivo, no život niektorých je výrazne obmedzený ich hanblivosťou. Hanblivosť je jednou z mnohých osobnostných čŕt, vďaka ktorým sú deti jedinečné a výnimočné. Aj keď je úplne normálne, že deti sú hanblivé, niekedy je to zdrojom obáv pre rodičov, ktorí sa môžu obávať o ich sociálny rozvoj. Ale introvertné alebo prirodzene tiché deti majú svoje vlastné superschopnosti, vrátane výnimočných schopností počúvať, empatie a ohľaduplnosti. Hanblivosť sa stáva problémom, keď robí vaše deti nešťastnými alebo sa stáva prekážkou v ich živote, osobnostnom raste.

 

Ako hanblivým deťom pomôcť a podporiť ich

 

Vyhnite sa označovaniu

Najdôležitejšie je neoznačovať ich ako „plachých“ alebo „nervóznych“. Radšej si pamätajte, že slová vyslovené nad deťmi sa držia a môžu ich ovplyvniť na celý život. Ak iní ľudia komentujú hanblivosť vášho dieťaťa, nezabudnite minimalizovať ich vplyv tým, že odpoviete niečím ako: „Peťko rád chvíľu sleduje, čo sa deje, kým sa pripojí.“.

 

Pochopte povahu hanblivosti vašich detí

Deti sú v konkrétnej situácii hanblivé a v inej nie. Pochopenie toho, čo spúšťa ich plachosť, vám pomôže vytvoriť plán, ktorý im pomôže sa toho zbaviť. Všimnite si, keď je vaše dieťa plaché, napríklad vo veľkých skupinách, na večierkoch, pri stretnutiach s cudzími ľuďmi, jedení na verejnosti, telefonovaní alebo nadväzovaní priateľstiev.

 

Vcíťte sa do svojich hanblivých detí

Skúste sa vcítiť a uznať, čo vaše deti cítia, namiesto toho, aby ste zavrhli ich emócie. Hanblivým deťom nepomôže, keď sa im povie „nebuďte hlúpi a choďte sa pridať k ostatným“. To v nich vyvoláva len pocit hanby a väčšej úzkosti. Namiesto toho im ukážte, že viete, ako sa cítia. Označte ich emócie, aby ste im pomohli lepšie pochopiť sami seba. Skúste povedať niečo ako: „Viem, že sa bojíš od všetkých týchto ľudí, a to je pochopiteľné.“

 

Rozvíjajte emocionálnu oblasť ich osobnosti

Doprajte im veľa maznaní a nezabudnite im často hovoriť, ako veľmi ich máte radi a akí sú pre vás výnimoční. To im dáva pocit, že si ich vážia a dáva im to hlboký pocit bezpečia, čo sú nevyhnutné základy potrebné na rozvoj sebadôvery pri interakcii s ostatnými.

 

Dajte im príklad, ktorý majú nasledovať

Deti sa učia pozeraním, takže im musíte ukázať, ako sa to robí. Dovoľte im teda, aby vás videli, ako sa predstavujete cudzím ľuďom, žiadate o pomoc, na spoločenských stretnutiach sa správajte priateľsky a rozprávajte sa, dávajte komplimenty alebo ďakujeme.

 

Zapojte do svojho plánu aj učiteľa v škole vašich detí

Rodičia by mali byť vždy v kontakte s učiteľmi svojich detí. Môže to byť dôležitý nástroj na pomoc vašim hanblivým deťom. Porovnajte výkon svojich detí doma s tým v škole, porovnajte ich poznámky s ostatnými deťmi v triede. Po zhromaždení takýchto informácií sa zamyslite nad tým, ako môžete s učiteľom vypracovať plán, ako pomôcť svojim hanblivým deťom.

 

Vyhnite sa pokušeniu chrániť svoje plaché deti

Keď ste so svojimi deťmi v situácii, o ktorej viete, že je pre nich ťažké, je ľahké ich chrániť a robiť veci za nich. To však vedie k tomu, že sa stanú viac závislými od iných. Namiesto toho trochu ustúpte. Buďte tam, aby ste ich podporili a povzbudili, no poskytnite im priestor na učenie sa prostredníctvom ich vlastných interakcií.

 

Nekritizujte svoje deti pred ostatnými

Nenazývajte ich plachými verejne spôsobom, že hanblivosť je zlá vec. Deti uveria, že sú od prírody hanblivé a nikdy sa to nepokúsia zmeniť. Veľmi to poškodí ich sebavedomie. Namiesto toho ich nazývajte rezervovanými alebo celkom zdvorilými.

 

Objavte silné stránky svojich detí

Mnohé deti sú plaché len preto, že im chýba motivácia a sebadôvera. Pomôžte svojim deťom nájsť ich vlastné silné stránky poukázaním na ich dobré vlastnosti. Motivujte ich k pokroku v oblasti ich záujmu. To im pomôže vybudovať si vlastnú identitu.

 

Ďalšie stratégie pre rodičov

Rodičia môžu povzbudiť svoje deti, aby boli viac otvorené. Stratégie závisia od konkrétneho dieťaťa a okolností, ale môžu zahŕňať:

  • Podeľte sa o osobné stratégie zvládania, ktoré ste sa naučili v priebehu rokov pri prekonávaní hanblivosti. Cvičte tieto stratégie so svojimi deťmi.
  • Povedzte im o mnohých výhodách toho, že sa nemusíte hanbiť. Ponúknite príklady zo svojho života.
Zdieľať na facebooku