Príznaky depresie u staršieho dieťaťa

Deti v puberte musia čeliť mnohým tlakom. Sú to fyzické zmeny, vzťahy v kolektíve, hľadanie odpovedí na otázky, kto sú a kde vlastne patria. Niet divu, že niektorí mladí ľudia často pociťujú smútok, prežívajú pocity nešťastia a nenaplnenosti..
Deti v puberte musia čeliť mnohým tlakom. Sú to fyzické zmeny, vzťahy v kolektíve, hľadanie odpovedí na otázky, kto sú a kde vlastne patria. Niet divu, že niektorí mladí ľudia často pociťujú smútok, prežívajú pocity nešťastia a nenaplnenosti.. / Foto: Bigstock

Nedá sa to poprieť, že vychovávať tínedžera je ťažké. Ale vychovávať tínedžera či dieťa v puberte, ktoré má depresiu, je ešte náročnejšie. Depresia u dospievajúcich je vážna duševná choroba, a preto by rodičia mali poznať jej prejavy.

 

Deti v puberte musia čeliť mnohým tlakom. Sú to fyzické zmeny, vzťahy v kolektíve, hľadanie odpovedí na otázky, kto sú a kde vlastne patria. Niet divu, že niektorí mladí ľudia často pociťujú smútok, prežívajú  pocity nešťastia, nenaplnenosti, márnosti. U niektorých sa môže prejaviť aj depresia. Melancholická či zlá nálada nie je to isté, čo je depresia a je dobré vedieť, čo to vlastne depresia je a ako je možné s ňou bojovať. Je to dôležité vedieť aj z toho dôvodu, lebo ak sa depresia dlhodobo nerieši, môže zničiť osobnosť dieťaťa a spôsobiť mu veľa utrpenia. Depresia je často  spojená s množstvom problémov fyzického aj psychického charakteru, vrátane  porúch príjmu potravysebapoškodzovania či digitálneho sebapoškodzovania. Prvým krokom je zistiť a identifikovať varovné signály, ktoré pravdepodobne depresiu sprevádzajú.

 

Rodičia, ktorí riešia stres depresívneho dieťaťa, majú často problém rozlíšiť depresiu od pubertálnej náladovosti. Pretože pre bežného rodiča nie je ľahké diagnostikovať depresiu, odborné posúdenie sa často javí ako tá najlepšia možnosť. Vďaka odborníkom môže byť vaše dospievajúce dieťa správne diagnostikované a môže mu byť poskytnutá pomoc, ktorú potrebuje. Spozornieť by ste mali, ak sa u vášho dieťaťa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov:

 

1. Nízka sebaúcta

Počúvajte, o čom vaše dieťa často hovorí. Venujte zvýšenú pozornosť neobvyklým vetám, ktoré sú sebaponižujúce. Keď je vaše dieťa v depresii, môžu sa u neho zintenzívniť pocity škaredosti alebo hanby. Môže začať hovoriť o zlyhaní alebo o tom, že si nezaslúži lásku. Môžu sa zmieniť o tom, aké je tučné alebo škaredé, že nemá kamarátky, kamarátov a podobne. 

 

2. Alkohol alebo drogy

Niektorí dospievajúci, keď sú v depresii, sa začnú „liečiť“ alkoholom alebo drogami. Takto chcú ukončiť svoje utrpenie. Bohužiaľ, alkohol a drogy môžu ich depresiu len zhoršiť.

 

3. Závislosť na sociálnych sieťach

Niektoré depresívne deti sa dostávajú do závislosti na sociálnych sieťach. Toto predstavuje pre ne jeden zo spôsobov, ako sa môžu spojiť s ostatnými a toto im pomáha vyhýbať sa pocitom zúfalstva. Bohužiaľ, namiesto vytvárania väzieb a skutočných priateľov sa postupne dostávajú do izolácie. Sociálne siete im pomáhajú len na chvíľku. Postupne, ako zisťujú, že ich vzťahy sú prázdne a nezmyslené, depresia sa ešte viac zintenzívni. Táto skutočnosť bola potvrdená aj v jednej zo  štúdií.

 

4. Problémy v škole

Ak bolo vaše dieťa dobrým žiakom, ale teraz mu chýba energia potrebná na to, aby dosahovalo  naďalej  dobré známky, je to tiež jeden zo znakov, ktoré hovoria tom, že dieťa môže mať depresiu. Jeden z výskumov dokonca hovorí o tom, že  zhoršené známky v skutočnosti môžu byť prvým viditeľným znakom depresie.

 

5. Impulzívne alebo rizikové správanie

U niektorých detí sa depresia môže prejaviť aj tak, že sa začnú správať nerozvážne a vystavujú sa riziku. Takže, ak sa u dieťaťa objavia prejavy viditeľnej nerozvážnosti, okamžite ich riešte. Rizikové správanie môže zahŕňať napríklad pitie alkoholu a šoférovanie, nebezpečný sex, sebapoškodzovanie, samovražedné myšlienky a podobne.

 

6. Úteky z domu

Útek predstavuje hlasné volanie o pomoc. Vaše dieťa  sa môže cítiť až tak bezmocne, že útek sa v jeho mysli stáva jediným spôsobom, ako sa dostať preč od seba. Snaží sa uniknúť niečomu, čomu nemožno uniknúť – vlastnej mysli.

 

7. Násilné správanie

Niekedy sa stáva aj to, že sa u depresívneho dieťaťa prejaví agresivita a násilie. Ak sa vaše dieťa takto nikdy neprejavovalo, ale zrazu sa začne takto správať, potom je potrebné prijať vhodné opatrenia.

 

8. Samovražedné pokusy

Toto je najnaliehavejšie volanie o pomoc. Nikdy neberte na ľahkú váhu vyhrážky dospievajúcich týkajúce sa samovraždy. Ak trpia skutočne silnou depresiou, veľmi často začnú premýšľať o samovražde. Je preto dôležité, aby ste aj samovražedné myšlienky, ba dokonca takéto  správanie brali stopercentne vážne. Je to vždy volanie o pomoc. Konkrétne tieto príznaky by vás mali vyburcovať k nejakému činu:

 • Hovorenie či žartovanie o spáchaní samovraždy.
 • Napríklad tieto vety berte ako varovanie:

        „Radšej by som mal byť mŕtvy."

        „Prial by som si, aby som navždy zmizol.

        „Neexistuje pre mňa žiadna cesta z tejto situácie.“

 • Pozitívne rozprávanie o smrti. Môže to byť napríklad táto veta: „Keby som umrel, ľudia by ma potom mohli mať radi."
 • Písanie básní o smrti, umieraní či samovražde.
 • Rozdávanie cenných vecí, lúčenie sa s priateľmi či rodinou, ako by to bolo naposledy, surfovanie po internete a hľadanie možností, ako sa zabiť.

 

Riešením najčastejšie býva psychologická, psychiatrická alebo terapeutická pomoc.

 

9. Ďalšie príznaky v skratke

Tiež si všímajte aj niektoré z týchto príznakov:

 • Smútok či beznádej.
 • Podráždenosť, zlosť či agresivita.
 • Slzy a častý plač, ignorovanie priateľov a rodinných príslušníkov.
 • Strata záujmu o koníčky a rôzne záľuby, ktoré robili dieťaťu radosť.
 • Zmeny stravovacích a spánkových návykov.
 • Prítomnosť príznakov telesného ochorenia – bolesti hlavy, brucha, nevoľnosť...
 • Podráždenosť až agresivita, šaškovanie, provokatívne správanie, hyperaktivita, odpor k učeniu, nesústredenosť...
 • Nepokoj, rozrušenie, pocity bezcennosti a viny.
 • Nedostatok nadšenie a motivácia.
 • Nadmerná únava alebo nedostatok energie.
 • Problémy s koncentráciou.
 • Nevysvetliteľné bolesti a negatívne myšlienky. 

 

Faktory spôsobujúce depresiu u dospievajúcich

Možno sa pýtate, čo spôsobuje depresiu u dospievajúcich. Nikto nemôže presne povedať, čo ju spôsobuje, ale bolo identifikovaných niekoľko faktorov.

 

Podľa terapeutky Kathryn Rudlin to môže spôsobovať:

Chémia mozgu: Neurotransmitery sú prirodzene sa vyskytujúce chemické látky v mozgu, ktoré prenášajú signály do iných častí mozgu a tela. Keď sú tieto chemikálie abnormálne alebo poškodené, funkcia nervových receptorov a nervových systémov sa mení, čo vedie k depresii.

Hormóny: Zmeny v rovnováhe hormónov v tele sa môžu tiež podieľať na spúšťaní depresie.

Zdedená choroba: Depresia je bežnejšia u ľudí, ktorých pokrvní príbuzní – ako sú rodičia alebo starí rodičia – majú tiež túto chorobu.

Trauma v ranom detstve: Traumatické udalosti počas detstva, ako je fyzické alebo emocionálne zneužívanie alebo strata rodiča, môžu spôsobiť zmeny v mozgu, ktoré spôsobujú, že človek je náchylnejší na depresiu.

Naučené vzorce negatívneho myslenia: Depresia detí môže súvisieť s výchovou cítiť sa bezmocne namiesto toho, aby sa naučili cítiť schopné nájsť riešenia pre životné výzvy.

 


ZDROJE:

J. Machová, D. Kubátová: Výchova ke zdraví

Initial steps in helping your depressed teen

How to help a teen with depression

Čítajte viac o téme: Depresie, Úzkosť, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku