Duševné zdravie

Tínedžerov s najväčším rizikom sebapoškodzovania je možné identifikovať takmer o desať rokov skôr, ako si začnú ubližovať

Vedci identifikovali dve podskupiny dospievajúcich, ktorí sa sebapoškodzujú, a preukázali, že je možné predpovedať tých, u ktorých je najväčšie riziko sebapoškodzovania takmer desať rokov predtým, ako sa začnú sebapoškodzovať.

Schizofrénia u detí a dospievajúcich. Ako sa prejavuje?

Duševná porucha schizofrénia sa objavuje aj u detí a dospievajúcich. 

Slovensko zlyháva na plnej čiare. Nemôžeme sa viac tváriť, že duševné zdravie a wellbeing do škôl nepatria

Mnohé krajiny sa téme duševného zdravia a wellbeingu svedomito venovali dávno pred pandémiou. Tie, ktoré dnes začínajú od nuly, budú mať neporovnateľne náročnejšiu situáciu. 

Výchovné prístupy, ktoré ohrozujú duševné zdravie dieťaťa

Väčšina rodičov chce neustále svojim deťom pomáhať. Niekedy však nechtiac im svojimi prístupmi ubližujú. Z tohto dôvodu je potrebné vedieť, na čo si pri výchovnom pôsobení dávať pozor. Psychológovia upozorňujú na to, že existujú tri bežné chyby v rodičovstve, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa u dieťaťa rozvinú príznaky poruchy osobnosti. Na čo si teda dávať pozor?

Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil telefonické aj e-mailové linky pomoci. Rodičia sa počas pracovných dní môžu bezplatne poradiť so psychológom, ale aj špeciálnym pedagógom.

Chýbajúce sociálne kontakty a izolácia môžu mať na deti devastačný vplyv, tvrdia psychologičky

Chýbajúce sociálne kontakty a nútená izolácia môžu mať na množstvo detí devastačný vplyv, ktorého hĺbka sa v súčasnosti nedá odhadnúť, tvrdia psychologičky.

Duševné zdravie detí by mala byť naša priorita. Až polovica duševných porúch vzniká už v detstve

Duševné zdravie a budovanie psychickej odolnosti si musí nájsť pevné miesto aj v slovenských školách. Celý svet reaguje na turbulentné zmeny v spoločnosti a nečakané udalosti. Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva.