Depresie

Príznaky depresie u staršieho dieťaťa

Nedá sa to poprieť, že vychovávať tínedžera je ťažké. Ale vychovávať tínedžera či dieťa v puberte, ktoré má depresiu, je ešte náročnejšie. Depresia u dospievajúcich je vážna duševná choroba, a preto by rodičia mali poznať jej prejavy.

V dôsledku lockdownu sa o 33 percent zvýšil počet detí s depresiou

V dôsledku zákazu vychádzania a zatvorených škôl sa o 33 percent zvýšil počet detí do 18 rokov, u ktorých sa prejavujú depresívne syndrómy.

Ako pomôcť deťom, ktoré majú depresiu?

Niet divu, že niektorí mladí ľudia často pociťujú smútok, prežívajú pocity nešťastia, nenaplnenosti, márnosti. U niektorých sa môže prejaviť aj depresia.

Pre nešťastné deti existuje aj lepšia alternatíva ako antidepresíva

Mnohí dospelí dnes trpia depresiou. Psychiater Mike Shooter tvrdí, že so správnym prístupom jej možno zabrániť ešte počas toho, ako vzniká. V detstve.

Deti trápia čoraz častejšie duševné problémy. S čím bojujú najčastejšie?

Duševné problémy sú ťažko rozpoznateľné a veľké množstvo týchto problémov sa vyskytuje už u detí a mladých ľudí. Ich problémy im spôsobujú komplikácie s učením, rozprávaním, ich správaním a sústredenosťou, ako aj kontrolou ich emócií.

Hanblivé dieťa svoju povahu dedí

Štúdia z pera amerických vedcov prináša dôkazy, že za úzkostnými stavmi detí stoja ich biologickí rodičia.