10 rád pre rodičov starších detí

Rodičom pri výchove môžu pomôcť dobré knihy, weby alebo rady skúsenejších rodičov, ktorí vychovali dobré a úspešné deti.
Rodičom pri výchove môžu pomôcť dobré knihy, weby alebo rady skúsenejších rodičov, ktorí vychovali dobré a úspešné deti. / Foto: Bigstock

V súčasnosti existuje množstvo výchovných prístupov. Rodičia majú prístup k rôznym zdrojom, kde sa môžu dozvedieť o výchove, ale aj napriek tomu často trpia neistotou, či spôsoby, ktorými vplývajú na svoje deti, sú správne. Odborníci radia že, dobré rady sú tie, ktoré sa vám zdajú rozumné, na vaše deti majú pozitívny vplyv a do domácnosti prinášajú pohodu. Možno si vyberiete niektoré práve z tých, ktoré vám ponúkame v tomto článku.

 

V dnešnej dobe ich existuje veľké množstvo informácií, kníh či internetových stránok, ktoré pomáhajú rodičov pri výchove detí. Dôležité však je, aby ste si dokázali vybrať práve tie, ktoré rezonujú s vašimi názormi. Veľké množstvo kníh a webových stránok ponúka príklady a spôsoby využitia v konkrétnych situáciách, takže sa môžete cítiť lepšie pripravení na výchovu a mať pod kontrolou  aj svoje reakcie. Ako si máte vybrať z takého veľkého množstva rád a výchovných štýlov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii? Skúsený pediater Kim Oates zdôrazňuje, že naozaj všetko nemusíte čítať. Je potrebné odlíšiť kvalitu od nekvality a dobré je pridŕžať sa aj rád tých priateľov a príbuzných, ktorí vychovali dobré deti. Dobré rady sú tie, ktoré sa vám zdajú rozumné, na vaše deti majú pozitívny vplyv a v rodine sa všetci cítite dobre. Ak sa vám rady a výchovné štýly zdajú zvláštne, nedávajú vám zmysel, vnášajú do rodiny napätie a trápite sa kvôli nim, tieto metódy nebudú pre vás tie najsprávnejšie. Dnes sa pozrieme na niekoľko overených výchovných prístupov, ktoré sa dajú využiť pri výchove starších detí.

 

1. Doprajte deťom zažiť neúspech

Aby sa deti naučili samostatnosti, musia sa občas zaobísť aj bez vašej pomoci. Väčšina rodičov vie, čoho sú ich deti schopné, ale v prípade potreby zakročia, aby im veci uľahčili. Napríklad tínedžerka, ktorá si vie sama prať bielizeň a prekoná chvíľkové nepohodlie, buduje si do budúcnosti zručnosť, ktorá bude určite potrebovať. Predtým, ako sa rozhodnete prísť na pomoc s akoukoľvek fyzickou úlohou, položte si otázku, či je vaše dieťa v skutočnom nebezpečenstve. Starším deťom nie ste povinní pomáhať s každou úlohou. Ak si úlohu  nechali na poslednú chvíľu, podcenili situáciu a nestihnú ju urobiť, nemusíte im vždy pomôcť. Niekedy je dobré, keď majú kvôli lenivosti problém. Naučia sa tak lepšie plánovať svoj čas. Je to aj vďaka tomu, lebo mali šancu pocítiť dôsledky kvôli svojej ľahostajnosti. Ak používate vo výchove prirodzené a logické dôsledky, učíte dieťa prijímať zodpovednosť za svoje konanie.

 

2. Zoznámte ich s 3 pravidlami pri písaní domácich úloh

Povedzte deťom, aby si najskôr urobili najťažšiu domácu úlohu. Tiež by mali vedieť, že v izbe počas učenia a písania úloh by nemali mať zapnutý mobil či počítač, ak to nie je výlučne potrebné na spracovanie niektorých otázok. Tretie pravidlo spočíva v tom, že hneď, ako si dieťa dopíše domácu úlohu, malo by si v aktovke vymeniť všetky knihy a pripraviť na to miesto, odkiaľ si ju ráno zoberie. Keď si dieťa osvojí tieto tri pravidlá, bude presne vedieť, čo má každý deň robiť.

 

3. Učte deti robiť skutky láskavosti

V dnešnom svete sme často svedkami toho, že výchova je zameraná hlavne na výkon, zisk a materiálny úspech. Dieťa sa pri vstupe do školy stretáva s kritériami  hodnotenia, výberu či vyradenia. Pre toho, kto ešte len rastie, je to tvrdá skutočnosť. Ak je všetko prísne zamerané len na výkon, deti sa často cítia nepochopené, deprimované a vystresované. Súčasné deti sa veľmi skoro stretávajú s nezdravou  súťaživosťou. Keď sa s takýmto prístupom stretávajú denne, v dospelosti im pripadá úplne samozrejmé, že základom života je len naháňanie sa za kariérou a peniazmi. Dnes už mnoho psychológov hovorí o tom, že len takéto nazeranie na život neprináša šťastie. V živote je potrebná určitá vyváženosť, aby bol človek šťastný, pokojný a naplnený radosťou. A tak už odmalička by mala byť výchova dieťa zameraná nielen na výkon, vedomosti, zručnosti, ale aj na rozvíjanie ohľaduplnosti k iným a láskavosť. I keď mnoho rodičov je presvedčených, že výchova k láskavosti môže spôsobiť, že dieťa v dnešnom konkurenčnom svete môže stratiť náskok, lebo nebude dostatočne dravé, množstvo výskumov naznačuje, že to nie je pravda. Výchova k láskavosti prináša deťom množstvo benefitov. Má pozitívny vplyv na výsledky v učení, zdravie i vzťahy medzi rovesníkmi. Tieto deti nemajú väčšinou problém so sebavedomým, s motiváciou učiť sa alebo s dochádzkou. Tiež sú dobre prijímané rovesníkmi. To, že robia dobré skutky im pomáha tiež pozitívne vnímať svet okolo seba. So skutkami láskavosti sa bežne stretávajú v škole, veľa vecí odpozorujú od kamarátov a spolužiakov, ale určite najviac aj v tejto oblasti sa môžu naučiť práve v rodine. A tak okrem iných činností, ktoré bežne v rodine robíte, skúste sa zamerať, keď je na to vhodná príležitosť, aj na skutky láskavosti, ktoré môžete spoločne precvičovať. Keď sa deti  už v útlom veku naučia robiť skutky láskavosti, v dospelosti to budú vnímať ako samozrejmosť a nebude im robiť problém pomáhať iným. Niekedy stačí robiť úplne jednoduché veci a budú mať radosť nielen ony, ale i celá rodina.

 

4. Dohliadnite, aby deti dodržiavali spánkový režim

Štúdia v roku 2013 zistila, že sedemročné deti, ktoré nemali pravidelný spánkový režim, mali viac problémov so správaním ako tie, ktoré mali pravidelný spánok. A čím dlhšie tento stav pretrvával, tým sa problémy zhoršovali. Pokiaľ je to možné, snažte sa deti motivovať tak, aby chodili spať v rovnaký čas a spali dostatočné množstvo hodín.

 

5. Pomáhajte im v tom, aby si obľúbili čítanie

Mnohé výskumy hovoria o tom, že deti, ktoré čítajú, vynikajú akademicky  nielen v jazykoch, ale aj v matematike. Je dokázané, že čítanie rozvíja slovnú zásobu, pomáha budovať fantáziu a kreativitu a zlepšuje pamäť. Navyše podporuje kritické myslenie a napomáha schopnosti spracovávať informácie, prípadne chápať súvislosti. V dnešnej dobe už našťastie existuje množstvo návodov na to, ako motivovať deti k čítaniu. Obrovský význam má napríklad aj  spoločné čítanie detí a rodičov. Je to preto, lebo takéto spoločné čítanie kníh má predovšetkým sociálny význam. Je to spôsob, ktorý pomáha prehlbovať väzby a pevné vzťahy v rodine, ktoré sú pre deti veľmi dôležité. Nemusia čítať len odborné knihy alebo kvalitnú beletriu. Bolo zistené, že aj obyčajné čítanie len pre zábavu má pozitívny vplyv na deti. Nechce vaše dieťa čítať? Skúste vyskúmať niektoré tvorivé aktivity. Možno vaše dieťa k čítaniu motivujú.

 

6. Neplaťte svojim deťom za upratovanie izby

Ak im dáte euro, aby si ustlali postele, potom, keď ich požiadate, aby vám pomohli nakúpiť, môžu sa spýtať, že  koľko eur im za to zaplatíte. Môžete dať svojmu dieťaťu finančný príspevok, vďaka ktorému sa bude učiť finančnej gramotnosti a prípadne za celkové dobré správanie. Nespájajte však peniaze  s každodennými domácimi prácami.

 

7. Naučte deti jesť to, čo uvaríte

Úlohou dieťaťa je naučiť sa jesť to, čo jedia rodičia. Namiesto scenára všetko alebo nič ponúknite počas jedla rôzne varianty. Napríklad hlavné jedlo plus ryžu alebo cestoviny, ovocie alebo zeleninu či mlieko. Týmto spôsobom môže vaše dieťa jesť len cestoviny a hrášok a získať bielkoviny z mlieka. To, čo dieťa zje v priebehu dňa alebo týždňa, je dôležitejšie ako vyvážené jedlo na jedno posedenie.

 

8. Venujte zvýšenú pozornosť deťom vo veku 14 rokov

Podľa výskumov väčšina detí vo veku 14 rokov začne viac inklinovať k rovesníkom, snaží sa ich napodobňovať a rodičov prestáva vnímať ako jedinú autoritu. Samozrejme, je to aj obdobie, keď dieťa myslí viac na seba. Ako sa od dieťaťa nevzdialiť a neprísť o svoj rodičovský vplyv? Ideálne je každý večer prísť za dieťaťom do jeho izby a pýtať sa ho nielen na to, čo prežilo ono, ale ako sa majú aj jeho kamaráti. Je dôležité, aby ste so svojimi deťmi v puberte hovorili v pozitívnom duchu, pretože sa nielen lepšie cítia, ale aj s lepším naladením prijímajú informácie, ktoré im hovoríte. Lepšie prijmú radu  od vás vtedy, keď im ponúknete určitú cestu, ako dosiahnuť v nejakej aktivite lepší výsledok, ako keď ich len skritizujete a neoceníte nič z toho, čo urobili. Každé dieťa chce byť pre svojich rodičov jedinečné a výnimočné, a preto túži po pozornosti. Keď sa vaše deti potrebujú v niečom zlepšiť, môže byť užitočné porozprávať sa s nimi o ich zámeroch a cieľoch. Ak nemajú v úmysle sa zlepšiť, vaša diskusia by sa mala sústrediť bez odsudzovania na to, prečo by sa mali nad týmto svojím postojom zamyslieť a prípadne ho zmeniť. Keď vyjadria túžbu zlepšiť sa, diskusia môže prejsť k brainstormingu o tom, ako by bolo možné dosiahnuť zlepšenie. Niekedy komunikácia viazne a výsledky neprídu hneď. Trpezlivosť je tiež veľmi dôležitá.

 

9. Venujte čas aj sami sebe

Niektorí rodičia sústreďujú všetko úsilie na starostlivosť o svoje deti, prácu a domov, pričom nemajú čas na to, aby sa venovali aj sami sebe. Ak napríklad zanedbávate svoje fyzické alebo duševné zdravie, môžete byť náchylnejší na choroby, ktoré ovplyvnia vašu schopnosť postarať sa o svoje deti. Alebo môžete vyhorieť a zrazu sa vám nič nebude chcieť robiť v rodine ani  v práci. Z tohto dôvodu je potrebné občas myslieť len na seba a niekoho z rodiny poprosiť o pomoc. Dôležité je tiež zostávať osamote, počúvať hudbu, čítať si knihu, ísť do prírody alebo do sauny.

 

10. Buďte dôslední

Dôslednosť je základnou zložkou pre pokojné spolužitie s vašimi deťmi. Napríklad, keď rodičia majú od svojich detí odlišné očakávania, často dochádza k nezhodám, pretože deti sa prikláňajú k rodičovi, ktorý má tendenciu byť zhovievavejší. Skúste sa dohodnúť pri stanovení určitých pravidiel. Keď vám s nimi vaše deti pomôžu, budú mať väčšiu motiváciu ich dodržiavať. Snažte sa navzájom povedať všetky návrhy, ale kompromisne vyberte tie, ktoré vyhovujú obidvom stranám.

Čítajte viac o téme: Disciplína detí, Vývoj dieťaťa
Zdieľať na facebooku