Využívanie prirodzených a logických dôsledkov vo výchove

Prirodzené a logické dôsledky učia deti viac ako tresty.
Prirodzené a logické dôsledky učia deti viac ako tresty. / Foto: Bigstock

Tresty neučia dieťa rozhodovať sa správne a prijímať pravidlá. Vo výchove sú efektívnejšie prirodzené a logické dôsledky.

 

Tresty často formujú  v dieťati odpor alebo ho vedú k utiahnutiu, čo má za následok nesebavedomé a zakríknuté správanie. Ak dávame tresty, zodpovednosť za správanie dieťaťa sa presúva na nás. Takýmto spôsobom dieťa neučíme rozhodovať a prijať pravidlá. Tresty používame, ak chceme zmeniť správanie dieťaťa a zamedziť nevhodnému správaniu. Časté používanie trestov má však skôr nežiaduce účinky. Dieťa obvykle vedie do odporu, kedy často hovorí:„Nič mi nedovolíte, stále mi iba niečo zakazujete, stále sa mi iba vyhrážate ...“ Okrem trestov však môžeme vo výchove používať aj prirodzené a logické dôsledky.

Ak používame vo výchove prirodzené a logické dôsledky, učíme dieťa prijímať zodpovednosť za svoje konanie. Logické a prirodzené dôsledky sú veľmi dôležité predovšetkým pre rozvoj samostatnosti, rozhodovania a zodpovednosti detí.

Metóda prirodzených a logických dôsledkov má isté výhody oproti metóde odmien a trestov. Sú to tieto:

 • za vlastné správanie zodpovedá dieťa, nie jeho rodič,
 • ponecháva rozhodnutie na dieťati, pre ktoré správanie sa rozhodne (možnosť voľby),
 • necháva dieťa, aby sa poučilo z predchádzajúcich rozhodnutí.

 

Prirodzené dôsledky sú tie, ktoré umožňujú dieťaťu poučiť sa z prirodzeného fungovania a pravidiel okolitého sveta. Zásah rodiča či iného dospelého v tomto prípade nie je potrebný.

Napríklad: Čo sa stane dieťaťu, ktoré si nabalí školskú tašku množstvom vecí? Bude musieť nosiť celý deň so sebou ťažký náklad. Je to prirodzený dôsledok toho, že si neskontrolovalo, či tam má len potrebné veci. S najväčšou pravdepodobnosťou si v budúcnosti dá veľký pozor, aby si zobralo len potrebné veci. Ide o situáciu, kde rodič nemusí spraviť nič pre to, aby si dieťa uvedomilo nesprávne rozhodnutie.

V situáciách, kedy neexistujú žiadne prirodzené dôsledky alebo v prípadoch, kedy by bolo ich uplatnenie pre dieťa nebezpečné, môžu byť prirodzené dôsledky nahradené dôsledkami logickými.

 

Logické dôsledky umožňujú dieťaťu, aby sa poučilo zo spoločenskej skutočnosti. Aby bolo uplatnenie dôsledkov účinné, dieťa ich musí vidieť v logickej súvislosti so svojím nevhodným správaním.

Napríklad: Dieťa, ktoré sa nevie ráno zobudiť, zmešká autobus, príde neskoro do školy, a tak bude musieť doháňať učivo.

Spôsob výchovy pomocou prirodzených a logických dôsledkov umožňuje dieťaťu voľbu a následne ho učí aj to, aby zodpovedalo za svoje správne či nesprávne rozhodnutia. Väčšina detí sa z dôsledkov poučí, pokiaľ má možnosť vyskúšať si aj zlé rozhodnutia.

 

Rozdiel pri používaní logických dôsledkov a trestov

Metóda prirodzených a logických dôsledkov na rozdiel od výchovy trestami učí deti, aby sa rozhodovali zodpovedne a nevynucuje si ich podriadenosť voči autorite. Umožňuje dieťaťu voľbu a aby zodpovedali za svoje rozhodnutie.

 

Rozdiel medzi logickým dôsledkom a trestom:

 • trest vyjadruje moc osobnej autority a logický dôsledok nezahrňuje prvok morálneho hodnotenia, je uznaním vzájomného rešpektu,
 • trest sa orientuje na minulosť a logický dôsledok na súčasnosť,
 • logický dôsledok je vo vzťahu k nevhodnému správaniu a trest je len niekedy alebo zriedka v logickom vzťahu ku situácii,
 • logické dôsledky sú neosobné, neobsahujú žiadne prvky osobného morálneho odsúdenia a trest je osobný a zahŕňa morálne odsúdenie,
 • trest vyjadruje poslušnosť, logický dôsledok umožňuje voľbu,
 • trest hrozí „vinníkovi“ stratou rešpektu alebo lásky, ponižuje ho a v logických dôsledkoch to nehrozí.

 

Ako rozvíjať logické dôsledky?

Uplatňovanie logických dôsledkov v realite je niekedy náročné. Je to zložité hlavne v takých situáciách, keď je dieťa neúctivé, neposlúcha, nekomunikuje, háda sa so súrodencami, bije ich. Vtedy ide o veľký test vašej trpezlivosti. V takýchto chvíľach majte jasno v pravidlách a očakávaniach. Čím sú pravidlá jednoduchšie a čím dôslednejšie na nich trváte, tým ľahšie splní dieťa vaše očakávania. Skúste postupovať nasledujúcim spôsobom:

 

Zhlboka sa nadýchnite

Keď sa dieťa správa nevhodne a váš krvný tlak stúpa, zhlboka sa nadýchnite a získajte kontrolu nad emóciami. Buďte pre dieťa príkladom a ukážte mu, že jeho správanie vás nerozrušilo. Pamätajte, že činy dieťaťa nie sú odrazom vás ako rodiča, ale skôr bežnou súčasťou vývoja. Uvedomte si to, pomôže vám to získať opäť duševnú rovnováhu a pokoj. Základom je vyvarovať sa kriku a prudkých reakcií.

 

Zvážte dôvody správania dieťaťa

Je dieťa unavené, hladné, choré, rozrušené, úzkostné? Došlo doma k nejakým zmenám, ktoré by mohli spôsobiť pocit stresu alebo neistoty?

Samozrejme, každé dieťa je iné. To, čo funguje na jedno dieťa, nemusí fungovať na druhé. Existuje však 10 základných logických dôsledkov, ktoré by vás mohli inšpirovať.

 

1. Strata oprávnení

Je to logický dôsledok, ktorý je možné aplikovať na veľa situácií. Keď dieťa odhodí hračky, stráca privilégium hrať sa s nimi na zvyšok dňa. Ak vás ignoruje, keď ho požiadate, aby sa prestalo hrať s tabletom, mobilom a podobne, zoberte mu ho na istý čas. Ak sa správa na ihrisku k ostatným deťom nevhodne, nemôže tam ísť neikoľko dní.

 

2. Time-out

Keď sa správanie dieťaťa dostane mimo kontroly, krátka prestávka, počas ktorej je ticho, mu môže pomôcť upokojiť sa. Môžete ho poslať na nejaký čas do svojej izby.

 

3. Domáce práce

Ak má dieťa tendenciu sťažovať sa na nudu alebo sa nechce zúčastňovať na nejakých spoločných aktivitách, môžete mu priradiť domáce práce navyše.

 

4. Schovanie hračiek na určitý čas

Ak dieťa necháva hračky rozhádzané všade po byte, dome či na dvore alebo odmieta upratovať, keď ho požiadate, vložte ich do vreca a na nejaký čas odložte z dohľadu.

 

5. Kratší čas na hry

Ak sa dieťa motá ráno pred odchodom do škôlky či školy, popoludní sa nevie dopracovať k domácim úlohám, neustále naťahuje čas, len aby sa vyhlo povinnostiam, skráťte mu čas, ktorý trávi s kamarátmi, pri elektronike alebo pri inej hre.

 

6. Upratovanie po sebe

Robí vaše dieťa sústavne neporiadok? Trvajte na tom, aby ho po sebe upratalo. Vďaka tomuto logickému dôsledku si uvedomí, že jeho správanie nie je až také zábavné, ako si pôvodne myslelo.

 

7. Samostatné opravovanie hračiek

Ak dieťa zlomí hračku, nechajte ho, nech si ju samo zlepí či inak opraví. Občas sa môže hračky pri hre zlomiť, to je normálne. Ak sa to však deje často alebo dieťa hračky ničí len tak zo zábavy alebo zo zlosti, treba zakročiť. Keď si ich bude musieť opravovať samo, začne si ich viac vážiť.

 

8. Viac spánku

Nevhodné správanie je často výsledkom zlých spánkových návykov. Vyskúšajte za každé porušenie pravidiel počas dňa posunúť večierku o niekoľko minút. V konečnom dôsledku tak pôjde dieťa do postele o nejakú pol hodinu skôr. Možno zistíte, že práve to je čas, ktorý mu chýbal.

 

9. Ignorácia

Keď sa dieťa správa nevhodne, odmietavo, nekomunikuje s vami slušne a podobne, nebojte sa ho ignorovať. Môže chvíľu trvať, kým pochopí dôvod, prečo to robíte, ale funguje to.

 

10. Žiadna hra

Ak dieťa odmieta plniť si povinnosti, nebojte sa zrušiť mu čas na hru. Keď pochopí, že po splnení povinností mu zostane na zábavu viac času, zvykne si na to.

 

Na čo netreba pri používaní dôsledkov zabudnúť?

 • Hnev, vyhrážanie a napomínanie môžu ľahko zmeniť dôsledok na trest, preto je veľmi dôležité zachovať priateľský prístup a vľúdny tón hlasu.
 • Buďte láskaví, ale pevní. Väčšina rodičov je len láskavá alebo len pevná. Váš tón hlasu dáva najavo, že chcete byť láskaví a dôsledné uskutočňovanie riešení dáva najavo vašu pevnosť.
 • Menej hovorte, viac konajte! Logické argumenty prestávajú byť účinné, keď ich dieťa počúva denne, stáva sa voči nim hluché.
 • Snažte sa hovoriť s deťmi vtedy, keď sú vaše vzťahy priateľské a deti sú ochotné vás počúvať.
 • Odmietajte dohadovanie a povoľovanie. Stanovte hranice a nechajte dieťa, aby sa rozhodlo, či ich dodrží, alebo nie. Buďte ochotní prijať rozhodnutie vášho dieťaťa.
 • Povzbudzujte samostatnosť detí. Čím viac svojim deťom pomôžete, aby sa spoliehali samy na seba, tým schopnejšie sa budú cítiť. Keď robíte pre svoje deti veci, ktoré dokážu zvládnuť aj samy, oberáte ich o zodpovednosť a nezávislosť.

 

Je dôležité mať na pamäti, že logické dôsledky sú navrhnuté tak, aby poskytli dieťaťu príležitosť poučiť sa zo svojich chýb a nie znížiť mu sebavedomie.

 


Zdroje:
DINKMEYER. D., McKAY G.D.: Efektivní rodičovství krok za krokem
Annette Kast-Zahn: Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá
cpppapno.sk
Čítajte viac o téme: Tresty pre deti
Zdieľať na facebooku