Disciplína detí

Čo robiť, aby deti chceli s vami spolupracovať?

Každý rodič túži po krásnych vzťahoch, vzájomnom porozumení, príjemnej komunikácii či spolupráci so svojimi deťmi. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dopracovať k tomuto cieľu.

6 dôvodov, prečo krik pri výchove nepomáha

Sú situácie, keď rodičia zvýšia hlas. Rodičovstvo je náročné a občas sa vyskytnú situácie, v ktorých sa nedá vyhnúť hnevu či kričaniu. Dobré je však vedieť, prečo kričanie deťom viac škodí, ako pomáha.

Ako nevychovať rozmaznané dieťa?

Z rozmaznaných detí často môžu vyrásť sebeckí, prchkí a panovační dospelí, ktorí majú často problémy vo vzťahoch. Mnohí rodičia si toto uvedomujú, a preto robia všetko pre to, aby vychovali také dieťa, ktoré nie je rozmaznané. Ktoré kroky im v tom môžu výrazne pomôcť?

3 spôsoby, ako ukázať svojmu dieťaťu, že mu rozumiete

Porozumenie medzi rodičmi a deťmi je potrebné budovať neustále. Vďaka porozumeniu sa v rodine všetkým lepšie žije, stráca sa napätie a neistota. Keď deti vedia, že sa môžu s rodičmi rozprávať na akúkoľvek tému, neuzatvárajú sa do seba, často s rodičmi komunikujú, vytvárajú si blízkosť, dôveru a mnoho problémov aj v puberte neriešia s rovesníkmi, ale s rodičmi. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu s dieťaťom budovať blízky...

Ako pomôcť dieťaťu rozvíjať sebaregulačné schopnosti?

Sebareguláciu je potrebné formovať už v detstve. Má veľký význam pre deti v procese rozvoja sociálnych zručností, pri hraní a interakcii s ostatnými deťmi, ako aj pre rozvoji akademických zručností, teda pri učení sa čítať, písať či riešiť matematické problémy. Pomáha im riadiť vlastné myšlienky a správanie tým, že ovládajú svoje impulzívne reakcie, budujú si schopnosť zapamätať si a spracovávať informácie či udržiavať pozornosť.

3 spôsoby, ktoré pomáhajú zachovať pokoj pri výchove detí

Zvládať situácie v rodine s deťmi môže byť často náročné, vyčerpávajúce a zdrojom stresu. Mnohí rodičia majú problém nájsť rovnováhu v náročnom svete, kde musia vedieť zladiť potreby svojej práce a rodiny. Ako aj v tých najnáročnejších obdobiach zachovať pokoj?

Tieto kroky vám pomôžu pri výchove detí presmerovať ich nevhodné správanie, ignorovať zlé prejavy a posilňovať dobré

Existuje niekoľko nástrojov a výchovných prístupov, ktoré pomáhajú rodičom zvyšovať efektivitu svojho rodičovského prístupu. Ktoré to sú?

Ako môže rodič reagovať, keď dieťa predstiera, že nepočuje

Niekedy deti chcú počuť len to, čo ich zaujíma. Akonáhle začnete hovoriť o niečom, čo ich nebaví alebo ich to nezaujíma, prestanú vás vnímať. Hovorí sa tomu selektívna hluchota.