Deti trápia čoraz častejšie duševné problémy. S čím bojujú najčastejšie?

Deti trápia čoraz častejšie duševné problémy. S čím bojujú najčastejšie?
Deti trápia čoraz častejšie duševné problémy. S čím bojujú najčastejšie? / Foto: Bigstock

Duševné problémy sú ťažko rozpoznateľné a veľké množstvo týchto problémov sa vyskytuje už u mladých študentov. Ich problémy spôsobujú komplikácie s učením, rozprávaním, ich  správaním a sústredenosťou, ako aj kontrolou ich emócií. To, akým duševným zdravím deti disponujú, rozhoduje o ich celkovej pohode, zdravotnom stave a ovplyvňuje to ich celkový vývoj a následne aj život. Rovnako ako pedagógovia prispôsobujú vyučovanie deťom s poruchami učenia alebo so zdravotnými problémami, rovnako tak by mali svoj prístup a spôsob učenia prispôsobiť aj deťom s psychickými problémami.


Jedným z množstva negatív týchto problémov je aj fakt, že nie sú jednoznačne viditeľné na prvý pohľad. Aj preto sú mnohé z postihnutých detí neliečené a nie je im poskytnutá žiadna odporná pomoc. Tu je 5 signálov, pomocou ktorých môžu pedagógovia i rodičia  čiastočne rozpoznať psychické problémy dieťaťa.

 

5 príznakov psychických problémov u detí

1. Poruchy nálady

Ak ste si všimli, že vaše dieťa mení svoju náladu veľmi často, neignorujte to. Môže to byť prvý signál, ktorý vám napovie, že sa niečo deje. Mierna náladovosť je samozrejme tolerovaná, ale ak je dieťa veľmi smutné, nekomunikuje a ignoruje okolie, toto depresívne ladenie dieťaťa môže byť príznakom vážnejšieho problému. Nemusí ísť hneď o duševný problém, ale akýkoľvek problém, ktoré dieťa dusí vo svojom vnútri. Celkovo 11% detí vo veku od 13 do 18 rokov trpí práve depresiami.

 

2. Poruchy koncentrácie

Ak ste si všimli problémy so sústredením sa u vášho potomka, môže ísť opäť o signál psychického problému. Deti s touto poruchou väčšinou nezvládnu urobiť ani niekoľko za sebou nasledujúcich pokynov. Táto vlastnosť sa vyskytuje často u detí s ADHD alebo s Aspergerovým syndrómom.

 

3. Strata hmotnosti

Nie je správne pripisovať úbytok hmotnosti iba pubertálnym zmenám ľudského tela, kedy deti v tomto veku strácajú nadbytočnú hmotnosť a ich telo sa formuje. Bohužiaľ práve  počet detí s poruchami príjmu potravy rastie a tento fakt rodičia ignorujú. Samozrejme, že za stratou hmotnosti môžu stáť aj iné psychické problémy, no zmeny hmotnosti svojho dieťaťa rozhodne neignorujte.

 

4. Zmeny v správaní

Viditeľná zmena, ktorú si môžete všimnúť nielen u detí, ale aj u dospelých sú práve dramatické zmeny správania. Ak bezdôvodne meníme to, čo bolo pre nás obvyklé, ak sa vzdávame aktivít, či meníme svoj postoj k doteraz jasne stanovenému názoru, ide o zmeny správania, ktoré môžu byť zapríčinené práve psychickými problémami. Môže ísť aj o zmenu kamarátov a spoločnosti, stratu záujmu, agresivitu a výbuchy hnevu, ktoré signalizujú, že sa niečo deje. Pôvod môže byť dokonca aj v požívaní návykových látok vedúcim k mnohým zmenám osobnosti človeka.

 

5. Problémy v škole

Školské prostredie je pre študenta každodennou povinnosťou, a preto sa množstvo problémov prejaví práve tam. Ak sa zhoršuje prospech dieťaťa, ak sa deti či pedagógovia sťažujú na jeho správanie a reakcie, ak má problémy s učebnými látkami a zvládaním svojich školských povinností, niečo sa deje. Samotné poruchy učenia postihujú takmer 10 percent žiakov, vrátane rôznych typov DYS až po poruchy spôsobené napríklad šikanou.

 

Najčastejšie psychické ochorenia u detí

Psychické problémy môžu postihnúť dieťa v rôznej forme. Niektoré dokážu s týmito problémami pracovať a zmierňovať ich vplyv, iné sú odkázané na pomoc ostatných a celoživotnú starostlivosť. Medzi najčastejšie duševné zdravotné problémy, ktorými trpia deti,  patria:

 

ADHD(Attention deficit hyperactivity disorder)

ADHD je porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. Treba však uviesť, že poruchy pozornosti a hyperaktivita nie sú choroby, ako ich vnímame my, ale je to stav mozgovej činnosti a spôsob fungovania nášho mozgu, ktorý je z rôznych príčin nastavený, aby fungoval aktívnejšie alebo pomalšie. Tieto deti majú problém so zameraním a udržaním svojej pozornosti, rovnako ako majú problém počúvať a plniť inštrukcie. Tieto deti sú ľahko ovplyvniteľné vonkajšími podnetmi a nie sú pozorné, dôsledné, majú nevyrovnané pracovné výkony a samostatne pracujú oveľa horšie. Vyskytujú sa aj znaky ako je malá sebadôvera a frustrovanosť, ale každý z jednotlivých znakov sú u každého jedinca rozvinuté inak, preto každé dieťa s ADHD je jedinečná kombinácia porúch, silných a  slabých stránok, ale aj vlastností, zručností a nadaní.

 

Úzkosť

Úzkosť je stav, ktorý zažíva takmer každý človek v stresových situáciách, avšak ak ho prežívate na každodenne báze, hovoríme už

o chorobe. Mnohí z postihnutých úzkosťou reálne nedokážu opísať, kde sa tento stav berie, no zažívajú často. Pôvod vzniku môže byť dedičný, môžete si ho vypestovať vy sami na základe vašej povahy, ale môže plynúť z negatívnej skúsenosti, ktorú ste získali počas života. Na vašom živote sa úzkosť prejaví celkovým nepokojom, únavou, nedostatočnou sústredenosťou, nedostatkom elánu a motivácie, stratou záujmu, energie, zmenou chuti, nespavosťou alebo prehnanou spavosťou, podráždenosťou, stratou sebadôvery a iné znaky, ktoré sa prejavujú jednotlivo u každého inak. Existujú rôzne typy úzkosti akými sú panická úzkosť, generalizovaná úzkosť, sociálna úzkosť alebo posttraumatická stresová porucha a iné.
 

Depresia

Patrí medzi afektívne psychické poruchy a príznačné pre ňu je porucha nálady. Ide o chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje najmä opakujúcimi depresiami. Tie trvá aj niekoľko týždňov, počas ktorých jedinec stráca záujem o všetky činnosti. Ak sa depresia u detí i dospelých nelieči, môže trvať aj niekoľko mesiacov. Depresia patrí medzi najčastejšie duševné ochorenia a je známa tým, že sa postihnutým osobám vracia. Existuje mnoho faktorov, ktoré aj u detí výrazne zvyšujú riziko vzniku depresie. Ide o stratu milovanej ososby, priateľov alebo ich podpory. Svoje problémy a situáciu si títo ľudia a najmä deti veľmi pripúšťajú a všetko si vysvetľujú pesimisticky a s beznádejou. Deti môžu trpieť rôznymi typmi depresie, teda ľahkou depresiou, stredne ťažkou a ťažkou depresiou bez alebo s psychotickými príznakmi.


Medzi časté psychické poruchy patrí aj autizmus, PTSD (posttraumatické stresové poruchy), OCD (Obsedantno-kompulzívna porucha), Tourettov syndróm či anorexia alebo bulímia. Mnohé z týchto chorôb sú však špecifické a potrebný je špeciálny prístup či návšteva detí u psychológa. Rovnako ako u mnohých fyzických zdravotných stavov aj pri psychických problémoch je včasné odhalenie najlepší spôsob, ako zabezpečiť  dosiahnutie potenciálu daného jedinca. Akákoľvek vynaložená snaha nájsť príčinu a  spôsob pomoci je pre všetkých ľudí s duševnými problémami prospešná a potrebná.
 


Zdroj: edudemic.com, istres.sk
Zdieľať na facebooku