ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

Jednoduché a účinné stratégie pre deti s ADHD, ktoré im môžu pomôcť uspieť v škole

Problémy, s ktorými sa stretávajú deti s ADHD, ako napríklad problémy s pozornosťou, sa môžu prejaviť po nástupe do školy. Rodičia a učitelia budú musieť spolupracovať, aby pomohli deťom naučiť sa vyrovnať sa s príznakmi ADHD.

5 stratégií, ktoré pomáhajú deťom s ADHD vytvárať nové návyky

Začiatok každého školského roka prináša množstvo zmien, nové aktivity a a aj nové skúsenosti. Zmeny sú náročné najmä pre deti s ADHD, pre ktoré je neznámy terén zvyčajne znepokojujúci. Ako teda môžete pomôcť týmto deťom vytvoriť nové návyky?

Nerealistické očakávania od detí s ADHD. Tieto veci by ste si mali uvedomiť!

Deti, ktoré majú ADHD, rozmýšľajú a správajú sa inak. Často od nich ale my dospelí žiadame veci, ktoré objektívne nie sú schopné splniť.

Komunikačné stratégie, ktoré pomáhajú komunikovať s dieťaťom, ktoré má ADHD

Každý rodič si veľmi dobre uvedomuje, aká dôležitá je komunikácia s dieťaťom. Mnohí vedia aj to, aké je to niekedy náročné. O to náročnejšie to majú rodičia s deťmi, ktorým bolo diagnostikované ADHD. Čo im môže pri komunikácii pomôcť?

Behaviorálna terapia pre deti s ADHD

Deti s ADHD často prejavujú správanie, ktoré môže veľmi rušivo pôsobiť na ostatných. Jedným z prístupov, ktorý môže byť pre deti s poruchou pozornosti užitočný, je behaviorálna terapia. 

Ako pomôcť deťom s poruchou pozornosti pri učení?

Poruchami pozornosti rôzneho stupňa trpí mnoho detí. Poruchy pozornosti sa často spájajú s nadmernou impulzivitou. Ale nemusí to tak byť vždy. Poruchou pozornosti môže trpieť aj dieťa, ktoré je tiché a na pohľad bezproblémové.

Neurofeedback a biofeedback. Pri akých problémoch tieto terapie pomáhajú?

Neurofeedback a biofeedback pomáha pri rôznych problémoch duševného zdravia.

10 schopností dieťaťa s ADHD, ktoré mu pomáhajú uspieť

ADHD  je  porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Hyperkinetickou poruchou pozornosti a aktivity trpí tri až sedem percent detí v každej populácii. Hoci sa o nej hovorí ako o hendikepe, prináša im aj isté benefity.