Poruchy učenia

Ako pomáha hudba deťom s ADHD?

Mnohé deti trpiace ADHD majú problém so sebaovládaním. Niektoré z nich neudržia pozornosť, ďalšie majú problém s kontrolou svojich pohybov. V súčasnosti však našťastie vedci našli spôsob, ako sa tieto prejavy dajú zmierniť.

Pribúdajú deti s ADHD. Aké sú príčiny?

Hyperkinetický syndróm je psychická porucha postihujúca deti, najmä chlapcov. Táto porucha bola u nás doposiaľ skôr uvádzaná ako tzv. hyperaktívny syndróm, v cudzej literatúre sa zase môžeme stretnúť s názvom ADHD, čo znamená Attention Deficit Hyper-Activity Disorder (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou).

Rozdiel medzi dyslexiou a dysgrafiou

Dyslexia a dysgrafia sú poruchy, ktoré sa často vyskytujú spolu.

ADHD je diagnostikované najmladším deťom v triedach častejšie, tvrdia vedci

Čoraz viac detí má vo svete diagnostikovanú poruchu ADHD. Nová štúdia však tvrdí, že sa touto diagnózou ozančujú aj deti, ktoré len potrebujú dozrieť a nejde u nich o patologický vývin.

Dyspraxia - problémy dieťaťa s koordináciou

Dyspraxia je porucha, ktorej hlavným príznakom je vážne postihnutie vývinu pohybovej koordinácie. Takéto deti často označujú aj ako nešikovné či nemotorné.

Dysgrafia - problémy s písaním

Má vaše dieťa problémy s písaním? Jeho písmo je napriek enormnej snahe stále nečitateľné a veľmi neúhľadné? Môže ísť o problém zvaný dysgrafia.

Dyslexia u detí – ťažkosti s čítaním a písaním

Má vaše dieťa problémy s písaním a čítaním? Už v predškolskom veku mu robil ťažkosti jazyk a riekanky? Môže ísť o problém zvaný dyslexia.

Ako podporiť dieťa s ADHD alebo ADD pri balení školskej tašky?

Aj obyčajné balenie školskej tašky môže byť pre dieťa s ADHD alebo ADD náročná úloha. Pozrite si zopár tipov, ako to zvládnuť čo najlepšie.