Poruchy učenia

Ako vyzerá život dieťaťa s dyspraxiou?

Dyspraxia je špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie, ktorú si možno všimnúť už v predškolskom veku.

Ako pomáha hudba deťom s ADHD?

Mnohé deti trpiace ADHD majú problém so sebaovládaním. Niektoré z nich neudržia pozornosť, ďalšie majú problém s kontrolou svojich pohybov. V súčasnosti však našťastie vedci našli spôsob, ako sa tieto prejavy dajú zmierniť.

Simona Šimková: Dôsledky predčasných pôrodov je možné zvládať aj lepšie

U detí narodených pred obvyklým termínom pôrodu je významne vyššie riziko vzniku vývinových špecifík. Výskumy zo zahraničia ukazujú dôležitosť včasnej informovanosti rodiny a transdisciplinárny prístup odbornej verejnosti.

Pribúdajú deti s ADHD. Aké sú príčiny?

Hyperkinetický syndróm je psychická porucha postihujúca deti, najmä chlapcov. Táto porucha bola u nás doposiaľ skôr uvádzaná ako tzv. hyperaktívny syndróm, v cudzej literatúre sa zase môžeme stretnúť s názvom ADHD, čo znamená Attention Deficit Hyper-Activity Disorder (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou).

Rozdiel medzi dyslexiou a dysgrafiou

Dyslexia a dysgrafia sú poruchy, ktoré sa často vyskytujú spolu.

Špeciálna pedagogička o deťoch s poruchami: Pre rodičov je náročné nepozerať na dieťa ako na problém, keď ho tak všetci naokolo vnímajú

SOŇA PEKAROVIČOVÁ, špeciálna pedagogička, sa dlhodobo venuje deťom s poruchami učenia a ADHD. Založila CentrumDys, kde s takýmito deťmi pracuje. V rozhovore vysvetľuje, čo prežívajú deti a rodičia, ktorí sa s týmito problémami v živote stretnú a ako im dokážu odborníci pomáhať.

ADHD je diagnostikované najmladším deťom v triedach častejšie, tvrdia vedci

Čoraz viac detí má vo svete diagnostikovanú poruchu ADHD. Nová štúdia však tvrdí, že sa touto diagnózou ozančujú aj deti, ktoré len potrebujú dozrieť a nejde u nich o patologický vývin.

Dyspraxia - problémy dieťaťa s koordináciou

Dyspraxia je porucha, ktorej hlavným príznakom je vážne postihnutie vývinu pohybovej koordinácie. Takéto deti často označujú aj ako nešikovné či nemotorné.