Poruchy učenia

Nerealistické očakávania od detí s ADHD. Tieto veci by ste si mali uvedomiť!

Deti, ktoré majú ADHD, rozmýšľajú a správajú sa inak. Často od nich ale my dospelí žiadame veci, ktoré objektívne nie sú schopné splniť.

Výskum ukázal, že dyslexiu ovplyvňuje aj pamäť

Dyslexia nespôsobuje len problémy s čítaním alebo jazykom. Ide o niečo zásadnejšie. Podľa výskumov ide aj o to, nakoľko sa mozog dokáže prispôsobiť tomu, čo práve pozoroval. Ľudia s dyslexiou majú podľa výskumov obvykle menšiu plasticitu mozgu ako bežná populácia.

Ako pomáha hudba deťom s ADHD?

Mnohé deti trpiace ADHD majú problém so sebaovládaním. Niektoré z nich neudržia pozornosť, ďalšie majú problém s kontrolou svojich pohybov. V súčasnosti však našťastie vedci našli spôsob, ako sa tieto prejavy dajú zmierniť.

Pribúdajú deti s ADHD. Aké sú príčiny?

Hyperkinetický syndróm je psychická porucha postihujúca deti, najmä chlapcov. Táto porucha bola u nás doposiaľ skôr uvádzaná ako tzv. hyperaktívny syndróm, v cudzej literatúre sa zase môžeme stretnúť s názvom ADHD, čo znamená Attention Deficit Hyper-Activity Disorder (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou).

Rozdiel medzi dyslexiou a dysgrafiou

Dyslexia a dysgrafia sú poruchy, ktoré sa často vyskytujú spolu.

ADHD je diagnostikované najmladším deťom v triedach častejšie, tvrdia vedci

Čoraz viac detí má vo svete diagnostikovanú poruchu ADHD. Nová štúdia však tvrdí, že sa touto diagnózou ozančujú aj deti, ktoré len potrebujú dozrieť a nejde u nich o patologický vývin.

Dyspraxia - problémy dieťaťa s koordináciou

Dyspraxia je porucha, ktorej hlavným príznakom je vážne postihnutie vývinu pohybovej koordinácie. Takéto deti často označujú aj ako nešikovné či nemotorné.

Dysgrafia - problémy s písaním

Má vaše dieťa problémy s písaním? Jeho písmo je napriek enormnej snahe stále nečitateľné a veľmi neúhľadné? Môže ísť o problém zvaný dysgrafia.