Ako správne napísať bakalársku alebo diplomovú prácu

Ako správne napísať záverečnú prácu
Ako správne napísať záverečnú prácu / Foto: Bigstock

Písanie záverečnej práce je náročná činnosť. Nezáleží pritom či ide o bakalársku alebo diplomovú prácu. Prinášame zopár tipov, ako zvládnuť napísať záverečnú prácu čo najefektívnejšie.

 

1 | Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma

Niektorí školitelia okrem vopred vypísaných tém umožňujú svojim študentom priniesť návrh na vlastnú tému záverečnej práce. Výber témy záverečnej práce, či už ide o bakalársku alebo magisterskú prácu sa môže zdať ako náročná úloha, no výhodou je, že máte možnosť pracovať na téme, ktorá vás naozaj veľmi zaujíma alebo sa v nej vyznáte. Písaním záverečnej práce na danú tému máte možnosť ponoriť sa naozaj  hlboko do témy a prispieť novým pohľadom na skúmanú problematiku. Ak chcete nájsť tú správnu tému, spíšte zoznam potenciálnych tém, ktoré vás oslovili. Potom zúžte tieto témy na základe uskutočniteľnosti a vašich možnosti. Ak máte problém vybrať jednu, môžete svojmu školiteľovi priniesť niekoľko tém a možnosť výberu prenechať jemu. Prečítajte si viac informácií v článku Tipy, ktoré vám pomôžu nájsť vlastnú tému záverečnej práce.

 

2 | Položte si správne otázky

Vždy musíte vedieť, aká je vaša hypotéza, alebo aké otázky má vaša práca zodpovedať. Môže sa to zdať zrejmé, ale veľa študentov si pred začatím práce nedefinuje svoju celkovú hypotézu. Musíte byť schopní zhrnúť svoju prácu do jednej vety, a to: „Cieľom tejto práce je….“
Ak neviete, aká má byť vaša hypotéza, a čo je jej cieľom, stretnite sa radšej so svojím školiteľom a ujasnite si detaily. Vaše čiastkové otázky sa pravdepodobne budú časom vyvíjať, ale čím jasnejší vám je cieľ vašej práce, tým ľahšie sa vám práca bude písať.

 

3 | Rozdeľte si prácu na viac etáp

Písanie záverečnej práce je proces s viacerými fázami. Etapy sa môžu mierne líšiť v závislosti od témy a vášho odboru, ale pre väčšinu autorov záverečných prác platia nasledovné kroky:

 1. Zber informácií.
 2. Analýza získaných údajov.
 3. Stanovenie hypotéz a výskumných otázok.
 4. Stanovenie cieľov
 5. Definovanie štruktúry práce.
 6. Písanie jednotlivých kapitol.
 7. Napísanie úvodu, záveru a abstraktu.
 8. Kontrola jednotlivých kapitol a podkapitol.
 9. Záverečné doladenie textu práce.
 10. Kontrola citácií a spísanie zoznamu bibliografických prác.

 

Ak sa práve nachádzate na začiatku písania svojej záverečnej práce možno sa vám zídu detailnejšie informácie z článku Ako napísať záverečnú prácu krok za krokom.

 

4 | Dbajte o to, aby váš úvod a záver boli napísané čo najlepšie

Úvod je prvou kapitolou vašej záverečnej práce a je uvedený hneď za obsahom. Správnym napísaním úvodu dokážete pritiahnuť čitateľa, či už ide o vášho školiteľa, oponenta alebo človeka, ktorého zaujíma téma vašej práce. Úvod by mal obsahovať nasledovné informácie

 

Záver je úplne poslednou časťou vašej záverečnej práce. Jeho hlavným účelom je:

 • Jasne odpovedať na hlavnú otázku
 • Zhrňte výsledky vašej práce
 • Poskytnúť odporúčania pre ďalšiu prácu k tejto téme
 • Poukázať na to, akými novými poznatkami ste prispeli

 

Záver by mal byť stručný a pútavý. Snažte sa čitateľovi umožniť jasné pochopenie hlavného objavu alebo argumentu, ku ktorým sa vaša práca dopracovala. Podrobne sa postupu písania úvodu a záveru venujeme s samostatnom článku Ako napísať pútavý úvod a výstižný záver.

 

5 | Nespoliehajte sa vo všetkom na svojho školiteľa

Niektorí školitelia sú príliš zaneprázdnení na to, aby vám venovali toľko času, ako by ste naozaj chceli. Váš školiteľ vám nemôže poskytnúť všetky odpovede.  Platí, že písanie záverečnej práce je len vašou prácou. Takže mnohé potrebné informácie od formálnej úpravy až po to, ako správne odcitovať použité zdroje si musíte nájsť sami. Aby ste sa vyhli chybám, ktoré školitelia svojim študentom neodpúšťajú, prečítajte si článok na túto tému.

 

6 | Nepíšte prácu postupne kapitolu za kapitolou

Nezačínajte písať svoju prácu najskôr napísaním abstraktu. Abstrakt vašej práce by mal byť jednou z posledných častí, ktorú napíšete, keď už viete, o čom vaša práca je, a z akých častí pozostáva. Nezačínajte písať svoju prácu ani ponorením sa do tej najťažšej kapitoly. Namiesto toho začnite písať tej najjednoduchšej časti, pre niekoho to môže byť vypracovanie praktickej časti či spísanie metodiky a pre iného vypracovanie teoretickej časti. Správny postup neexistuje. Písanie práce často vyzerá tak, že napíšete jeden odsek, potom napíšete niekoľko viet k inému odseku, a potom zase niektoré časti vymažete, no nakoniec sa ani nenazdáte a máte prácu hotovú.

 

7 | Zamerajte sa na správne citovanie

Vedieť správne citovať použité materiály a informácie je úplný základ, ktorý sa očakáva od autora záverečnej práce. Prečítajte si podrobný článok o tom, ako citovať v záverečných prácach.

 

8 | Rozvrhnite si správne čas

Od schválenia témy záverečnej práci vám po odovzdanie vašej práce zostáva len obmedzený čas. Je preto dôležité rozvrhnúť si čas efektívne. V nasledovnom článku sa môžete dozvedieť bližšie informácie o tom, ako sa naučiť správny time manažment pri písaní záverečnej práce.

 

9 | Dajte si prácu po dopísaní niekomu prečítať

Aj keď svoju prácu budete čítať stále dokola, nenájdete všetky chyby ako druhý človek, ktorý vašu prácu bude čítať prvýkrát. Prečítajte si samostatný článok, ktorý uvádza dôvody, prečo by ste po dopísaní mali dať prácu niekomu prečítať.

 

10 | Vyhnite sa zbytočným chybám pri písaní

Pri písaní takej náročnej a komplikovanej formy, akou je záverečná práca musíte byť maximálne pozorný a kritický. V hre je nielen vaša povesť, ale rovnako aj celé úsilie, ktoré môže byť nakoniec úplne zbytočné. Prečítajte si, čo patrí medzi najčastejšie chyby pri písaní záverečnej práce.

 

11 | Dôležité vedieť, kedy skončiť

Pamätajte, že záleží len na tom ako vaša práca vyzerá po dokončení. A ako sa hovorí, najlepšia záverečná práca je hotová záverečná práca. Nápady na doplnenie informácií bude pravdepodobne pribúdať, no vy si s ohľadom na zostávajúci čas musíte v určitom momente povedať, že ste s vašou prácou dostatočne spokojný  a zamerať sa ostatné etapy ako je písanie.

 

12 | Na čo sa zamerať po dopísaní práce

Po dopísaní práce máte pred sebou dve hlavné úlohy. Prvou je zrevidovať svoj prvý koncept po tom, ako si ju prečíta váš školiteľ alebo niekto z vášho okolia. A druhou úlohou je skontrolovať všetky detaily v celej práci. Prečítajte si viac o tom, čo všetko treba skontrolovať po dopísaní záverečnej práce.

 

13 | Vyhnite sa podvádzaniu

Hoci existujú stále účinnejšie mechanizmy na odhaľovanie plagiátorstva a podvodov so záverečnými prácami, spoločností, ktoré ponúkajú napísanie záverečných prác je stále viac.  Prečo odolať ponuke nechať si napísať záverečnú prácu niekým iným, a ako sa pri tom vyhnúť obvineniu z plagiátorstva si môžete prečítať v článku Ako sa vyhnúť plagiátorstvu alebo o rizikách podvodu.

Zdieľať na facebooku