Ako napísať v diplomovej alebo bakalárskej práci pútavý úvod a výstižný záver

Pri písaní záverečnej práce by ste mali úvodu venovať mimoriadnu pozornosť.
Pri písaní záverečnej práce by ste mali úvodu venovať mimoriadnu pozornosť. / Foto: Pexels

Pri písaní záverečnej práce by ste mali úvodu venovať mimoriadnu pozornosť. Každý, kto si prácu prečíta začne svoju od úvodu a na základe toho si dokáže pochopiť problematiku, význam práce, ale aj vašu profesionalitu a zručnosť v gramatike či štylistike. Hneď v úvode musíte čitateľa upútať a ozrejmiť mu, aký problém ste riešili.

 

Čo je hlavným cieľom úvodu?

1. Predstaviť tému: v úvode odpovedzte na hypotetickú otázku, čo je hlavným cieľom a prečo je táto téma dôležitá.

 

2. Získať čitateľov záujem. Použite presvedčivé, ale jasné slová a fakty, aby bol váš úvod pre čitateľa zaujímavý. Ľudia by mali po prečítaní úvod cítiť potrebu dozvedieť sa o vašej téme viac.

 

3. Preukázať svoj prehľad o problematike. Autor by mal presvedčiť čitateľa o vlastnej profesionalite. Vaším hlavným cieľom je ukázať, že vaša záverečná práca je relevantná a originálna.

 

Čo by mal obsahovať úvod?

Tieto informácie by mal obsahovať každý úvod v záverečnej práci:

 • Téma a súvislosti: čo musí čitateľ vedieť, aby pochopil vašu záverečnú prácu?
 • Rozsah spracovania: akému konkrétnemu aspektu témy, a v akom rozsahu sa venujete?
 • Dôležitosť: ako zapadajú aktuálne výskumy do vašej práce?
 • Otázky a ciele: čo sa pomocou vašej práce snažíte zistiť?
 • Prehľad štruktúry: čím prispieva každá kapitola záverečnej práce k celkovému cieľu?

 

Jednotlivé kroky, ako napísať dobrý úvod

 1. Poskytnite niekoľko všeobecných základných informácií o téme.
 2. Spíšte krátky prehľad súvisiacej literatúry, ktorú ste študovali (podrobný pohľad by mal byť napísaný v časti použitá literatúra).
 3. Doplňte informácie o rozsahu témy, ktorú ste si vybrali.
 4. Popíšte podrobne súčasnú situáciu.
 5. Popíšte metodiku svojej práce.
 6. Vysvetlite význam a dôležitosť svojej záverečnej práce.
 7. Uveďte hlavné ciele záverečnej práce.
 8. Definujte základné pojmy.
 9. Popíšte najdôležitejšie zistenia.
 10. Poskytnite informácie o štruktúre vašej práci. Popíšte, čo obsahujú jednotlivé kapitoly. Každá kapitola vašej práce musí obsahovať niečo užitočné pre vysvetlenie hlavného cieľa vašej témy.

 

Čo je hlavným cieľom záveru?

Záver by mal poskytnúť odpoveď na výskumné otázky a pomôcť čitateľovi rýchlo sa dostať k hlavným výsledkom. Hlavné výsledky by mali byť v súhrnnej podobe ľahko čitateľné.

 

Ako postupovať pri písaní záveru?

Na napísanie záveru si nechajte dostatok času. Záver by v záverečnej práci nemal byť dlhší ako 1-2 strany.
 

 

 1. Odpovedzte na výskumnú otázku. Záver by mal vychádzať z hlavnej otázky, na ktorú sa zamerala vaša záverečná práca. Toto je vaša posledná šanca ukázať, že ste splnili to, čo ste si predsavzali v úvode, preto nezabudnite formulovať jasnú a stručnú odpoveď. Neopakujte zoznam všetkých výsledkov, o ktorých ste už v práci písali, ale syntetizujte ich do konečnej podoby, ktorú si čitateľ ľahšie zapamätá.
   
 2. V skratke zhrňte svoj výskum. Záver je dobrá príležitosť pripomenúť čitateľovi, prečo ste zvolili prístup, ktorý ste použili, a či vaše výsledky zodpovedajú vašim očakávaniam. Aby ste sa vyhli opakovaniu, namiesto toho, aby ste napísali iba zhrnutie každej kapitoly, môžete napísať komplexnejšie vyhodnotenie. Môžete pouvažovať, aká efektívna bola vami zvolená metodika, a či sa v procese vyskytli nejaké nové otázky alebo neočakávané poznatky.
   
 3. Triezvo zhodnoťte nedostatky. Môžete tiež spomenúť obmedzenia svojho výskumu. Nad tým sa však príliš nepozastavujte - sústreďte sa najmä na pozitíva svojej práce.
   
 4. Vysvetlite význam a dôležitosť vašej práce. Mali by ste pomenovať širšie dôsledky vašej práce a poukázať na vplyv, aký môže mať na danú oblasť.
   
 5. Vymenujte najdôležitejšie zistenia vašej práce. Niekoľkými vetami zhrňte to, čo považujete za najdôležitejšie a zároveň za najväčší úspech vašej práce.
   
 6. Na záver pripojte niečo nezabudnuteľné, napríklad otázku, varovanie alebo výzvu. Napíšte čokoľvek, čo prinúti čitateľa vašej práce ďalej sa nad vašou témou zamyslieť.
Zdieľať na facebooku