Chcete efektívne študovať? Vyskúšajte tieto spôsoby

Výhodou ľudí, ktorí v mnohých veciach vynikajú, je to, že sa naučili, ako sa dobre učiť. Používajú účinné stratégie a efektívne metódy, ktoré im v učení výrazne pomáhajú.
Výhodou ľudí, ktorí v mnohých veciach vynikajú, je to, že sa naučili, ako sa dobre učiť. Používajú účinné stratégie a efektívne metódy, ktoré im v učení výrazne pomáhajú. / Foto: Bigstock

Existuje množstvo metód, ktoré pomáhajú študentom študovať rýchlejšie a efektívnejšie. Niektoré študenti využívajú viac, iné menej. A ktoré sú tie najznámejšie? Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

 

Výhodou ľudí, ktorí v mnohých veciach vynikajú, je to, že sa naučili, ako sa dobre učiť. Používajú účinné stratégie a efektívne metódy, ktoré im nielen v učení, ale aj vo vykonávaní rôznych iných činností, výrazne pomáhajú. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Priebežné štúdium

Väčšina študentov študuje nárazovo vo veľkom vypätí, s pocitom nedostatku času a v strese. Aj keď je tento prístup veľmi rozšírený, nefunguje veľmi dobre. A nielen pre obrovský stres, napätie, ale aj preto, lebo väčšinou neprináša adekvátne výsledky. Vedomosti študent často rýchlo zabudne a nevie ich využiť v praxi. Existuje však produktívnejšia forma, ktorá vyžaduje sebadisciplínu, ale prináša väčší úspech. Je podstata spočíva v tom, že študujete priebežne každý deň. Bolo zistené, že priebežné štúdium, pri ktorom si najprv zopakujete predchádzajúce učivo a potom sa začnete hneď učiť nové, prináša najlepšie výsledky. Vytvára sa takto logický tok myšlienok, ktorý sa v pamäti uchováva na dlhú dobu. Odporúča sa vo veľkej miere zamerať sa na problémovú oblasť a venovať jej dostatok času. Aby ste mohli tento spôsob doviedli do dokonalosti, vhodné je vytvoriť si podrobný študijný plán a osvojiť si niekoľko princípov efektívneho učenia, ktoré tvorí nasledujúcich 6 krokov:

 

Krok č. 1: S problematikou sa zoznámte ešte pred prednáškou

Počas vysokoškolského štúdia vám vyučujúci odporučia množstvo učebníc. Mnohí ich vôbec nečítajú, učia sa len z poznámok, ale tí najlepší študenti pracujú aj s učebnicami. Ideálne je, keď si niektoré učebnice preštudujete ešte skôr, ako začnete chodiť na prednášky. Toto je výborná pomôcka, ktorá vám pomôže dostať sa hlbšie do problematiky. Toto čítanie pripravuje váš mozog na učenie danej problematiky a upozorňuje vás na to, aké informácie sa budete musieť v najbližšej dobe naučiť. Táto príprava významne prispieva k vašej schopnosti porozumieť nasledujúcej prednáške a k celkovému zvládnutiu predmetu. Tak prečo by ste to neurobili?

 

Krok č. 2: Zopakujte si, čo ste sa dozvedeli na predchádzajúcej prednáške

Kontrola osnov alebo poznámok z predchádzajúcej hodiny poskytuje zásadné posilnenie informácií, ktoré ste sa dozvedeli napríklad predchádzajúci deň. Ak dochádza k tomuto osvieženiu informácií do 24 hodín, posilnia sa nové pamäťové stopy, ktoré váš mozog vytvoril predtým, ako sa stratia v normálnom nočnom procese zabúdania. Toto opakovanie vás nastaví tiež na to, aby ste plynulo pochopili nové informácie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou logicky súvisia s predchádzajúcou prednáškou.

 

Krok 3: Urobte rýchle skenovanie nového materiálu

Pred každou prednáškou si aspoň trochu naštudujte časť alebo kapitolu, ktorej bude venovaná nasledujúca prednáška. Získate tak:

 • pohľad na to, čo príde,
 • ktoré aspekty obsahu sú dôležité alebo zdôraznené, a preto si vyžadujú osobitnú pozornosť,
 • na ktoré nejasnosti sa máte opýtať učiteľa.

Príprava otázok pre učiteľa je veľmi dôležitá. Zapíšte si tieto otázky a na nasledujúcej prednáške požiadajte učiteľa o odpovede. Tento spôsob uvažovania prepne váš mozog do iného režimu, a to do režimu kladenia otázok a riešenia problémov. Toto je veľmi účinná strstégia nielen pri učení, ale aj zapamätávaní si informácií.

 

Krok 4: Robte si poznámky na okraji

Teraz sa vráťte na začiatok a prečítajte si kapitolu pozornejšie a popri tom si robte poznámky. Ak vám to neprekáža, môžete si aj v samotnej učebnici urobiť okraje, písať si poznámky, zvýrazňovať a podčiarkovať vety a zhrnúť dôležité body. Ak to nie je možné, stačí použiť nejaký zošit alebo papier. Hodnota písania poznámok je širokospektrálna, lebo rozšíri vaše chápanie informácií, napríklad pridaním príkladov, ilustrácií alebo alternatívnych popisov. Ale je tu ešte jedna obrovská výhoda, o ktorej ste možno nevedeli. Robenie poznámok zapája vaše sily metakognície. Metakognícia je vaše vedomie a pochopenie vašich vlastných myšlienkových procesov. Inými slovami, naučíte sa spoznávať svoje vlastné myslenie. Dôvod, prečo je metakognícia taká užitočná na absorbovanie nových informácií, je ten, že nakopne váš mozog na vyšší prevodový stupeň a vytvorí hlbšie pamäťové stopy. Príklady otázok na metakogníciu sú napríklad tieto:

 • Ktoré časti tohto čítania sú najdôležitejšie?
 • Ako si ich budem najlepšie pamätať?
 • Rozumiem tomuto konceptu úplne?

 

Poznámky, ktoré urobíte na okraji svojej učebnice, tiež uľahčia neskoršiu kontrolu materiálu a poskytnú komplexnejšiu a osobnejšiu študijnú pomôcku.

 

Krok 5: Urobte si zhrnutie

Prešli ste procesom čítania, robili ste si poznámky a kládli otázky. Teraz si nájdite minútu, kým sa poriadne zamyslíte nad všetkým, čo ste si práve prečítali a zapíšte si stručne význam každej kapitoly alebo odseku. Toto podrobné zhrnutie nielen posilňuje pamäťové stopy, ktoré ste vytvorili v mozgu, ale izoluje aj najnáročnejšie či najdôležitejšie informácie každej kapitoly. To vám ušetrí potrebu neskôr tieto informácie dlho niekde hľadať, čo vám pomôže v budúcnosti, napríklad pri záverečných skúškach, efektívnejšie študovať.

 

Krok 6: Vyskúšajte sa

Predstavujte si, že učivo vysvetľujete inému študentovi a povedzte si nahlas, čo ste sa naučili. Vďaka tomuto kroku sa vám informácie udržia v pamäti veľmi dlho.

 

K poznámkam sa vráťte hneď po prednáške

Na prednáške si možno píšete poznámky veľmi rýchlo alebo sa  nemôžete na ne detailne sústrediť. Veľa vecí potrebujete prepísať, podčiarknuť, doplniť údaje z iných zdrojov. V ideálnom prípade by ste mali s poznámkami pracovať hneď po prednáške alebo minimálne do 24 hodín od jej uskutočnenia. Môže to znieť ako práca navyše, ale ako už bolo spomínané, je to investícia do času, ktorá má dvojnásobné benefity v čase skúšky. Ako môžete s poznámkami pracovať?

 • Môžete si prepisovať svoje poznámky a kombinovať všetky zdroje informácií.
 • Môžete si tiež vziať poznámky a úplne ich transformovať do iného formátu To vás prinúti skutočne sa hlboko zorientovať a porozumieť materiálu, aby ste ho mohli pretvoriť napríklad na myšlienkovú mapu alebo kartičky otázok a odpovedí. 
   

Využívajte efektívne metódy učenia

Veľa odborníkov sa zhoduje v tom, že najlepšie sa naučíme niečo vtedy, keď to učíme iných. O tomto bol presvedčený aj Richard Feynman,

jeden z najslávnejších amerických fyzikov a nositeľ Nobelovej ceny. Bol presvedčený, že vďaka tomu, že učíte niekoho iného, najrýchlejšie zistíte, kde sú trhliny vo vašich vedomostiach. Iba štyri kroky a tému budete ponímať do hĺbky a zapamätáte si oveľa viac informácií. Feynmanova technika je skvelá, keď sa potrebujete naučiť nové témy, zlepšiť pochopenie alebo si kvalitnejšie zapamätať fakty či pripraviť sa na skúšku.

 

4 kroky, ktoré vám môžu pomôcť pri učení

 

1. KROK

Zvoľte si tému, ktorú chcete pochopiť a začnite ju študovať. Na jednu stranu v zošite si napíšte všetko, čo o danej téme viete. Keď sa niečo nové naučíte, dopíšte to na druhú stranu v zošite.

 

2. KROK

Predstavujete si, že tému vysvetľujete spolužiakom. Uistite sa, že na vysvetlenie používate jednoduchú slová.

 

3. KROK

Ak sa zaseknete, vráťte sa späť k študijnej literatúre. Určite presne viete, čo neovládate. Problémové časti si opäť naštudujte tak, aby ste ich vedeli vysvetliť spolužiakom.

 

4. KROK

Zjednodušujte a používajte analógie, teda podobné prvky. Slovnú zásobu sa snažte čo najviac zjednodušiť, fakty spájajte s podobnými javmi, prvkami a situáciami. Takto si prehlbujete poorozumenie témy.

 

Okrem tejto techniky môžete vyskúšať aj ďalšie. Napríklad techniku Pomodoro, metódu Goldlist, metódu Learnig by doing alebo Paretovo pravidlo. O týchto metódach sa môžete viac dočítať v článku 7 metód, vďaka ktorým sa dokážete rýchlejšie učiť.

 


ZDROJE:
Academy/how to study effectively
Martin Krengel:Tajemství efektívního učení
Tepperwein, K.: Umenie ľahko sa učiť
De Carli, M.I.: Nechce sa mi učit
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku