Najčastejšie chyby pri písaní záverečnej práce

Najčastejšie chyby pri písaní diplomovej alebo bakalárskej práce.
Najčastejšie chyby pri písaní diplomovej alebo bakalárskej práce. / Foto: Pexels /

Pri písaní takej náročnej a komplikovanej formy, akou je záverečná práca musíte byť maximálne pozorný a kritický. V hre je nielen vaša povesť, ale rovnako aj celé úsilie, ktoré môže byť nakoniec úplne zbytočné. Tento článok uvádza najčastejšie chyby, ktoré študenti robia pri písaní práce. Cieľom tohto článku je pomôcť študentom predchádzať takýmto chybám a umožniť im vyvarovať sa chýb, ktoré sú úplne zbytočné.

 

1 | Slabý informačný prieskum k téme záverečnej práce

Informačný prieskum je jednou z najdôležitejších častí písania práce. Je potrebné sa zamyslieť nad danou témou, vyhľadať čo najviac dostupných zdrojov či zistiť, aké výskumy v danej oblasti už boli vykonané, a s akými výsledkami. Je samozrejmosťou poobzerať sa aj po zahraničných zdrojoch. Pri online zdrojoch je potrebné dávať si veľký pozor, aby spĺňali atribúty dôveryhodného zdroja. Len také môžete použiť v záverečnej práci.

 

2 | Odkladanie písania do poslednej chvíle

Niektorí študenti si myslia, že zvládnu napísať záverečnú prácu za menej ako mesiac. Fakt je, že sa to naozaj dá, pri pracovaní takmer bez prestávok, ale výsledok určite neuspokojí vášho školiteľa a už vôbec nie oponenta. Vy tak budete musieť pred komisiou obhajovať prácu, ktorá je plná zbytočných chýb, ktorých ste sa mohli vyvarovať, ak by ste svojej práci dopriali viac času.

 

3 | Odklonenie od témy

Pri záverečnej práci, ktorá je obsahovo obšírna je veľmi ľahké sa stratiť, ak si nedáte pozor. Preto by ste svoji prácu mali z času na čas so svojim školiteľom konzultovať, ten by vás mal správne naviesť v prípade, že uvidí, že sa neuberáte správnym smerom.

 

4 | Plagiátorstvo

Každá informácia, myšlienka, text, tabuľka či obrázok, pri ktorom neuvediete meno autora je považovaná za váš vlastný autorský výtvor. V dobe, kedy antiplagiátorský systém kontroluje každú záverečnú prácu a porovnáva ju s množstvom iných, je naivné si myslieť na to nikto nepríde. Je preto potrebné v súlade s citačnou normou uvádzať všetky prebraté časti.

 

5 | Žiadna záverečná kontrola

Po napísaní práce je najlepšie, ak nájdete niekoho, kto je ochotný si vašu prácu celú prečítať. Upozorní vás tak nielen na gramatické, či štylistické chyby, ale zároveň na rôzne nejasnosti, ktoré vašej pozornosti mohli uniknúť pod záplavou všetkých informácií, ktoré ste museli spracovať.

 

6 | Neodborné vyjadrovanie

V odbornom štýle vedeckých  a záverečných prác sa používa takzvaný autorský plurál (nazývaný aj autorský plurál skromnosti). Znamená to, že autor záverečnej práce sa vyjadruje v 1. osobe množného čísla, napr. V tejto práci sme sa zamerali na..., Môžeme potvrdiť, že... Vychádzali sme z predpokladu... a podobne. Použitím autorského plurálu autor naznačuje, že jeho práca vznikla použitím vedomostí a poznatkov mnohých odborníkov a zároveň,  že konzultoval svoju prácu so školiteľom. Ak v záverečnej práci potrebujete písať o sebe, nepíšete o sebe v množnom čísle, ale ako o tretej osobe jednotného čísla, napr.  Autor tejto práce sa počas výskumu stretol osobne s... Avšak osobné vyjadrenia (o autorovi) sa v záverečnej práci obmedzujú na minimum.

Zdieľať na facebooku