Ako citovať v záverečných prácach

Existuje niekoľko metód citovania.
Existuje niekoľko metód citovania. / Foto: Pexels

Existuje niekoľko metód citovania. No v súčasnosti sa na vysokých školách u nás i vo svete najčastejšie využíva Harvardský systém citovania.

 

Čo je to harvardský systém citovania?

Harvardský systém citovania pochádza z Harvardskej univerzity, kde ho prvýkrát použil profesor zoológie a riaditeľ harvardského zoologického laboratória Edward Laurens Mark (1847-1946). V roku 1881 uverejnil Mark článok vo významnom vedeckom časopise, ktorý obsahoval parentetickú citáciu, teda citáciu v zátvorke, ktorá obsahuje dátum a meno autora. Tento druh citácií je oproti ostatným štýlom úspornejší, keďže meno autora z použitého zdroja je uvedené priamo v texte. Vďaka tomu, je na prvý pohľad zjavné, že predkladaný text vychádza z predošlých vedeckých výskumov. V súčasnosti neexistuje len jedna, ale niekoľko verzií harvardského štýlu. Rozdiely medzi rôznymi verziami sú malé a týkajú sa hlavne používania interpunkcie. Je bežné, že smernice o záverečných prácach rôznych univerzít sa môžu líšiť a aj  napriek tomu sú správne. Najistejšie je preto riadiť sa pri písaní záverečných prác smernicou vlastnej univerzity a v žiadnom prípade nepoužívať automatické generátory citácií.

 

Prečo je potrebné citovať?

Už v roku 1971 bol v Encyklopédií knižnično-informačnej vedy zostavený zoznam pätnástich funkcií, prečo je potrebné odkazovať na použitú literatúru:

 • vzdanie úcty,
 • priznanie kreditu za súvisiacu prácu,
 • identifikácia metodológie,
 • zabezpečenie východiska z použitej literatúry,
 • oprava vlastnej citovanej práce,
 • oprava práce niekoho iného,
 • kritika práce niekoho iného,
 • podloženie vlastných tvrdení,
 • upozornenie výskumníkov na vychádzajúcu prácu,
 • nasmerovanie na neznámu, málo citovanú prácu,
 • preukázanie hodnovernosti dát,
 • identifikácia primárnych publikácií, v ktorých bola myšlienka alebo koncept prvýkrát definovaný,
 • identifikácia originálnej publikácie, ktorá opisuje koncept, nový výraz alebo termín,
 • zamietnutie práce, tvrdení alebo myšlienky iných autorov
   

Ako citovať najpoužívanejšie printové zdroje

Nasledovné príklady vychádzajú z univerzálne platnej slovenskej normy STN ISO 690 s názvom Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.

 

Citovanie knihy

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania.  Názov: podnázov. Poradie vydania, ak je druhé a viac. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN. 

Príklad:

JUSZCZYK, Stanislaw, 2003. Metodológia empirických výskumov. Bratislava: IRIS, 2003. ISBN 80-89018-13-0.

 

Citovanie článkov z časopisov

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov. In: Názov dokumentu (názov časopisu). Dátum vydania, ročník, číslo, rozsah strán. ISSN.

Príklad:

KUČERA, Aleš, 2019. Cesta do vnútra slnka. In: Quark. 2019, roč. 25, č. 9, s. 7 – 11. ISSN 1335-4000.

 

Ako citovať najpoužívanejšie online zdroje

Citovanie online knihy

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov  [online]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania [cit. ROK-MESIAC-DEŇ]. ISBN. Dostupné na: www adresa

Príklad:

FELDEKOVÁ, Oľga, 2003. Poviedky [online]. Zlatý fond denníka SME, 2003 [cit. 2020-03-13]. Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/2004/Feldekova_Poviedky/1

 

Citovanie elektronickej učebnice

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov  [online]. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania [cit. ROK-MESIAC-DEŇ]. ISBN. Dostupné na: www adresa

Príklad:

BEDNÁRIKOVÁ, Mária, 2013. Úvod do metodológie vied [online]. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2013 [cit. 2020-03-10]. ISBN 978-80-8082-620-8. Dostupné na: http://fff.truni.sk/userdata/ebooks/bednarikova_uvod_do_metodologie_vied.pdf

 

Citovanie článkov z online časopisu

PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov príspevku. In: Názov časopisu [online]. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania, ročník, číslo, rozsah strán [cit. ROK-MESIAC-DEŇ]. ISSN. Dostupné na: www adresa

Príklad:

KOMÁREK, Zdeněk, 2020. Satelitný smog prekáža výskumu. In: QUARK: Magazín o vede a technike. [online]. Bratislava: CVTI SR, roč. 21, č. 4, ⦋cit. 2018-11-08⦌. ISSN 1337-8422. Dostupné na: https://www.quark.sk/satelitny-smog-prekaza-vyskumu/

 

Citovanie webovej stránky

Autor webového sídla, rok vydania. Názov webovej stránky. Názov webového sídla [online]. Miesto vydania: Názov vydavateľa, dátum aktualizácie [cit. ROK-MESIAC-DEŇ]. Dostupné na: www adresa

Príklad:

Cenník služieb, © 2016. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici [online]. © 2016 [cit. 2020-01-11]. Dostupné na: http://www.svkbb.eu/sluzby/cennik-sluzieb

 

Citovanie online videa

Autor alebo názov kanálu, rok vydania. Názov videa. Názov stránky [online]. Rok [cit. ROK-MESIAC-DEŇ]. Dostupné na: www adresa

Príklad:

Univerzita Komenského, 2020. UK spustila prvé online štátne skúšky. Youtube [online]. [cit. 2020-01-11]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=LbZMPXZ2WdM

 

V online prostredí sa stáva, že stránky a články na webe neobsahujú základné údaje, ktoré by mali obsahovať. Vtedy sa bibliografický popis robí nasledovne:

 

 1. Ak nie je uvedený autor začína bibliografický popis priamo názvom zdroja. Napríklad priamo názvom článku.
   
 2. Ak nie je známy rok uverejnenia online príspevku, v bibliografickom odkaze používame copyright webovej stránky, na ktorej je zverejnený. Ten sa nachádza vždy v dolnej časti na stránke.
Zdieľať na facebooku